Edebiyatımızda önemli bir yeri bulunan Yedi Meşaleciler topluluğunun özellikleri nelerdir, temsilcileri kimlerdir? Cumhuriyet döneminin bir topluluğu olan Yedi Meşaleciler hakkında merak ettiğiniz tüm bilgileri sizler için derledik. Yedi Meşaleciler kimler, eserleri ve şiirleri neler anlatalım. 

1928 senesinde ortaya çıkan bu topluluk Türk edebiyatında büyük bir öneme sahiptir. Birçok ismin birleşip oluşturduğu Yedi Meşaleciler topluluğu tarafından, aynı isimle hem kitap hem de dergi yayımlanmıştır. Peki, Yedi Meşaleciler topluluğunun temsilcileri kimler, eserleri, şiirleri neler?

Yedi Meşaleciler ve Özellikleri


yedi meşaleciler özellikleri

 • Cumhuriyet döneminin ilk topluluğudur.

 • 1928 senesinde ortaya çıktı.

 • Yedi Meşaleciler topluluğu, şiir ve yazılarını ''Yedi Meşale'' isimli kitapta topladı. Topluluk, daha sonra aynı isimle bir de dergi çıkardı.

 • Cumhuriyet döneminde sanat için sanat fikrini benimseyen ilk gruptur.

 • Milli Edebiyatçılara ve Beş Hececiler'e tepki olarak ortaya çıktı.

 • Onlara göre Milli Edebiyatçılar gerçeklikten uzaktı.

 • Edebi eserlerde sanat ve inceliğe dikkat edildi.

 • Taklitten kaçınma, daima yenilik, içtenlik ve canlılık öne çıkarıldı.

 • Geleneksel temalar yerine yeni temalar tercih edildi.

 • Şiirde konu zenginliği sağlamak için hayalden yararlanıldı.

 • Şiirin konu ve temaları genişletildi.

 • Şiirde hece ölçüsü kullanıldı.


Yedi Meşaleciler Topluluğunun Temsilcileri Kimler?


Yedi Meşaleciler özellikleri, temsilcileri, eserleri, şairleri hakkında tüm bilgiler burada! Yedi Meşaleciler kimler tüm ayrıntılarıyla anlattık.

Yedi Meşaleciler Topluluğunun Temsilcilerinden Ziya Osman Saba ve Edebi Özellikleri


Yedi Meşaleciler özellikleri, temsilcileri, eserleri, şairleri hakkında tüm bilgiler burada! Yedi Meşaleciler kimler tüm ayrıntılarıyla anlattık.

 • Grubun şiire en sadık sanatçısıdır.

 • Saf şiir anlayışına bağlı kaldı.

 • Yedi Meşaleciler topluluğu dağıldıktan sonra Varlık dergisinde yazdı.

 • Hecenin yanı sıra serbest nazımı da kullandı.

 • Herkesin mutlu olduğu bir dünya özlemiyle yaşadı.

 • Eserleri; Mesut İnsanlar Fotoğrafnamesi, Değişen İstanbul, Sebil ve Güvercinler, Nefes Almak, Geçen Zaman.


Yedi Meşaleciler Topluluğunun Temsilcilerinden Vasfi Mahir Kocatürk ve Edebi Özellikleri


Yedi Meşaleciler özellikleri, temsilcileri, eserleri, şairleri hakkında tüm bilgiler burada! Yedi Meşaleciler kimler tüm ayrıntılarıyla anlattık.

 • Şair, yazar ve edebiyat tarihçisidir.

 • Halk şiirinin biçim özelliklerinden yararlandı.

 • Hece ölçüsünü kullandı.

 • Günümüz edebiyatının divan ve halk edebiyatı üzerine kurulmuş olduğuna inanmıştır.

 • Fedakarlık, kahramanlık, vatan ve millet sevgisi hakkında temaları ele aldı.

 • Eserleri; Bizim Türküler, Tunç Sesleri, Ergenekon, Geçmiş Geceler, Divan Şiiri Antolojisi, Türk Edebiyatı Tarihi.


Yedi Meşaleciler Topluluğunun Temsilcilerinden Cevdet Kudret Solok ve Edebi Özellikleri


Yedi Meşaleciler özellikleri, temsilcileri, eserleri, şairleri hakkında tüm bilgiler burada! Yedi Meşaleciler kimler tüm ayrıntılarıyla anlattık.

 • Yazar, şair ve edebiyat tarihçisidir.

 • Okullar için ders kitapları yazmıştır.

 • Deneme yazılarında dil, edebiyat ve kültür konularını ele aldı.

 • Şiirlerinde yalnızlık ve özlem temaları ağır basmıştır. Aynı zamanda yasak aşk, kıskançlık, köy-kent çatışması gibi konuları da ele aldı.

 • Şiirlerini saz şairleri geleneğinden yararlanarak kaleme aldı.

 • Ahmet Haşim'in etkisinde kaldı.

 • Eserleri; Birinci Perde, Örnekleriyle Edebiyat Bilgileri, Tersine Akan Nehir, Kalemin Ucu, Havada Bulut Yok, Danyal ve Sara, Dilleri Var Bizim Dile Benzemez.


Yedi Meşaleciler Topluluğunun Temsilcilerinden Yaşar Nabi Nayır ve Edebi Özellikleri


Yedi Meşaleciler özellikleri, temsilcileri, eserleri, şairleri hakkında tüm bilgiler burada! Yedi Meşaleciler kimler tüm ayrıntılarıyla anlattık.

 • Türk ve dünya edebiyatını sevdirmek amacıyla 1933 senesinde Varlık dergisini çıkardı.

 • Dönemin en önemli sanatçılarını Varlık dergisinde topladı.

 • Bu dergi Türk edebiyatının gelişmesinde ve tanıtılmasında önemli bir rol oynadı.

 • Varlık yayınlarıyla da bir edebiyat kütüphanesi kurdu.

 • Şiirlerinde topluma açılmayan bireysel duyarlılığı işledi.

 • Hemen her türde eserler verdi.

 • Eserleri; Sevi Çıkmazı, Beş Devir, Adem ile Havva, Köyün Namusu, Mete, İnkılap Çocukları, Kahramanlar, Mesafeler, Onar Mısra


Muammer Lütfi Bahşi • Şiirlerinde milli konulara yöneldi.

 • Manzum hikayeler yazdı. Şiirleri kitap şeklinde yayımlanmadı.

 • Dante'nin Ruhuna adlı şiiri Yedi Meşale'den çıkan ilk şiiri olmuştur.

 • İlk Kurşun isimli hikayesi Kurtuluş Savaşı'nı konu alır.


Kenan Hulusi Koray


kenan hulusi koray

 • Yedi Meşaleciler topluluğunun temsilcilerinden olan Kenan Hulusi Koray ve edebi özellikleri hakkında öncelikle şunu söyleyelim; hikayelerinde daima bir olay vardır.

 • İlk dönem hikayelerinde hayali tipler yarattı, sonraki dönemlerinde gerçekçi hikayelere yöneldi.

 • Hikayelerinde köylü ve işçi yaşamına değindi.

 • Gazeteciliğin etkisiyle birlikte kısa hikaye tarzını benimsedi.

 • Cumhuriyet döneminde korku türünde örnekler veren ilk yazar kendisidir.

 • Eserleri; Osmanoflar, Bahar Hikayeleri, Bir Yudum Su, Son Öpüş, Bir Otelde Yedi Kişi.


Yedi Meşaleciler Topluluğunun Temsilcilerinden Sabri Esat Sivayuşgil ve Edebi Özellikleri


sabri esat siyavuşgil

 • Psikolog, şair, yazar ve çevirmendir.

 • Şiirlerinde eşya tasvirler yaptı.

 • Empresyonist bir görüş ile bireysel duyarlılıkları işledi.

 • Fransız şairlerinin şiirlerini Türkçeye çevirdi. Ayrıca, Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerini ise Fransızcaya çevirdi.

 • Eserleri; İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul, Odalar ve Sofalar.


Divan Edebiyatı Sanatçıları Kimlerdir? Divan Edebiyatının Özellikleri