Uluslararası Af Örgütü, dünyada 7 milyon civarı üyesi bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan hakları üzerine çalışmalar yapar. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ile diğer tüm uluslararası standartlarda insan haklarını savunur ve teşvik edici organizasyonlarda bulunur. Af Örgütü, Peter Benenson tarafından 1961 yılında İngiltere’de kuruldu.

Uluslararası Af Örgütü Neyi Hedefler?


Bu sivil toplum kuruluşu, dünyanın her yerinden 216 ülkede 7 milyon üyeye sahip. Üyeler, herkesin insan haklarını kullanabilmesi adına küresel mücadelede bulunurlar. Farklı dil, din ve kültüre sahip olan üyeler, insan haklarına herkesin sahip olduğunu, herkes tarafından benimsendiğini ve korunduğunu savunmak için dünya çapında çalışmalar yaparlar. Kuruluş, aktivist ve destekçileriyle evrensel bir dayanışma örneği sunar. Çeşitli kampanyalar düzenleyerek de insan haklarını geliştirme amacı taşırlar.

uluslararası af örgütü

Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye’deki Şubesi


Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi 1995’te gönüllüler tarafından kuruldu. Gönüllü kişi ve grupların yaptığı çalışmalar sayesinde Türkiye ayağı, 2002 yılında resmi olarak varlığını ortaya koydu. Af Örgütü’nün merkez ofisi de İstanbul’da yer alıyor. Aynı zamanda, Ankara ilinde de İnsan Hakları konusunda eğitimler verilen bir ofis bulunuyor.

Kuruluşun, dünyanın çeşitli ülkelerinde 80’e yakın ofisi bulunuyor. Gönüllü olmak isteyenler ve İnsan Hakları konusunda bilgilenmeyi talep edenler, Ankara ya da İstanbul ofislerine başvurabiliyor.

Türkiye Şubesi Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik Konusunda Ne Diyor?


sivil toplum kuruluşu

Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi, aşağıda belirtilen faktörleri dikkate almaksızın, bütün insanların eşitliğini savunuyor ve hizmet ediyor.

 • Irk ve etnik kökenler

 • Toplumsal cinsiyet

 • Uyruk kökenleri

 • Özürlülük

 • Cinsel yönelim tercihi

 • Dini inanış

 • Felsefi ve politik inanışlar


Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi, bu konularda ayrımcılık yapan kişi veya toplulukları üyeliğe ve kuruluş aktivitelerine kabul etmiyor. Bahsedilen ayrımcılık şu konuları kapsıyor;

 • Kişi ya da kişilere yapılan doğrudan ayrımcılık tutum veya davranışı

 • Kişi ya da kişilere yapılan dolaylı yoldan ayrımcılık tutum veya davranışı

 • Kişi ya da kişilere karşı taciz olayı

 • Kişi ya da kişilerin kurbanlaştırılması olayları


Şubenin yönetim kurulu, yıllık genel toplantılarda eşitlik politikalarının uygulanması için, her yıl rapor sunuyor.

Belçika Olayları Dünya Gündeminde!


Sosyorol Instagram Hesabımızı Takip Edin: @Sosyorol