Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri hayatı ve başarıları ile karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız olan Mustafa Kemal Atatürk, 1881 senesinde Selanik'de üç katlı bir evde dünyaya geldi. Babası Ali Rıza Bey, evkaf katipliği, subaylık ve kereste ticareti yaptı. Annesi Zübeyde Hanım ise ev hanımı idi. Mustafa Kemal'in 5 kardeşi vardı. 4'ü erken yaşlarda vefat etti. En uzun süre yaşayan Makbule'ydi. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmek için sayısız devrimler gerçekleştirdi. Askeri ve siyasi başarılar elde etti. İşte, tüm ayrıntılarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisi!

Günlük hayatta sadelik içinde yaşıyordu. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösteren, doğayı ve çocukları çok seven Mustafa Kemal Atatürk, okumayı, müziği, dansı ve yüzmeyi de seviyordu. Ayrıca Fransızca ve Almanca dillerini biliyordu. Siroz hastalığına yakalanan Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde hayata veda etti. Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybeden Ulu Önder'in naaşı, geçici olarak Ankara'daki Etnografya Müzesi'ne konuldu. 10 Kasım 1953 tarihinde ise Anıtkabir'e nakledildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi sizlerle...

Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı ve Biyografisi


cumhuriyet
Mustafa Kemal'in baba tarafından dedesi, Anadolu'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş olan Kocacık yörüklerinden Kızıl (Kırmızı) Hafız Ahmet Efendi'dir. Anne tarafından dedesi ise Karaman'dan Rumeli'ye göç eden Konyar yörüklerinden Sofizade (Sofuzade) Feyzullah Efendi'dir.

 • Mustafa Kemal Atatürk, 1881 senesinde Selanik'te dünyaya geldi.

 • Ulu Önder'in annesi Zübeyde Hanım'dır, babası da Ali Rıza Efendi'dir.

 • Mustafa Kemal'in kardeşleri Makbule (Atadan), Naciye, Ömer, Fatma ve Ahmet'tir. Makbule dışındaki kardeşleri uzun süre yaşamadılar.


Atatürk'ün Öğrenim Gördüğü Okullar


cumhuriyet
Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim gördüğü, eğitim aldığı okullar sırasıyla şunlardır:

 • Mahalle Mektebi

 • Şemsi Efendi İlkokulu

 • (Kısa bir süre) Mülkiye Rüştiyesi

 • Manastır Askeri Okulu

 • (Piyade sınıfı) İstanbul Harp Okulu


Mustafa Kemal Atatürk'ün okul hayatı sırasında, Selanik Askeri Rüştiyesi'ndeki matematik öğretmeni kendisine, ''olgun'' anlamına gelen Kemal ismini vermiştir. Manastır Askeri Okulu'ndaki tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevhik Bey, Mustafa Kemal'de tarih sevgisinin oluşmasında etkili olmuştur. Edebiyata olan ilgisi ise bu okuldan arkadaşı Ömer Naci sayesinde olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerlik Hayatı


Mustafa Kemal Atatürkün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi tüm detaylarıyla burada! İşte Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilmeniz gerekenler.

 • Harp Akademisi'nden mezun olan Mustafa Kemal, 1905'te merkezi Şam'da olan 5. Ordu'ya atandı. Şam'da Vatan ve Hürriyet isimli gizli bir cemiyet kurdu.

 • 1907'de Selanik'teki 3. Ordu Kurmay Heyeti'ne tayin edildi.

 • 1907'de 3. Ordu Selanik 2. Redif Tümeni Kurmay Başkanı oldu.

 • 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak için kurulan Hareket Ordusu'nda görev aldı. İstanbul'da düzen sağlandıktan sonra Selanik'e geri döndü.

 • Cumalı Karargahı'ndaki askeri manevraya katıldı.

 • 1910'da Mahmut Şevket Paşa ile beraber Arnavutluk Harekatı'nda görev aldı. Aynı sene Picardie Manevraları'na katılmak üzere Fransa'ya gitti.

 • 1911'de İstanbul'da GenelKurmay 1. Şube'ye ataması oldu.

 • 30 Eylül 1911'de Trablusgarp Savaşı başladı. Osmanlı Devleti buraya ordu gönderemediği için bir grup subay ile beraber Gazeteci Şerif Bey ismi ile gizlice Trablusgarp'a geçiş yaptı. Derne ve Tobruk'ta sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesini verdi. Burada binbaşı rütbesi aldı.

 • 1912'de Birinci Balkan Savaşı sırasında Gelibolu ve Çanakkale'nin savunulması amacı ile bu bölgede kurulan Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı.

 • İkinci Balkan Savaşı sırasında Edirne'nin geri alınmasında görevlendirildi.

 • 1913 senesinde Sofya Ataşemiliterliği'ne getirildi.

 • 1914'te rütbesi yarbaylığa yükseltildi.

 • 1915'te Tekirdağ'daki kuruluş aşamasında olan 19. Tümen Komutanlığı'na atandı. Burada Arıburnu ve Anafartalar'ı kapsayan bölgenin komutanı idi.

 • Aynı sene albaylığa (miralaylık) yükseldi.


Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Cephesi Başarılarının Ardından Askerlik Hayatı Hakkında Diğer Bilgiler


Mustafa Kemal Atatürkün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi tüm detaylarıyla burada! İşte Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilmeniz gerekenler.

 • 1915'te Anafartalar Grup Komutanı olan Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi'nde büyük başarılar elde etti.

 • 1916'da Edirne'deki 16. Kolorordu Komutanlığı'na atandı. Sonra da kolorduyla Diyarbakır'a gönderildi. Nisan 1916'da Silvan'da göreve başladı. Rütbesi ise tuğgenerallik idi. Bu kolorduda görevli iken Kafkas Cephesi'nde mücadele ederek Bitlis ve Muş'un geri alınmasına katkı sağladı. Mustafa Kemal'e Kafkas Cephesi'ndeki başarılarından dolayı Altın Kılıç madalyası armağan edildi.

 • 1917'de Kafkas Cephesi'nin güvenliğinden sorumlu olan 2. Ordu Kumandan Vekilliği'ne atandı. Ardından Hicaz Seferi Kuvvetler Kumandanı oldu. Yeni görevi için Şam'a geldi ve bölgenin genel durumuyla ilgili raporlar hazırladı.

 • Temmuz 1917'de General Falkenhayn'ın emrindeki Yıldırım Orduları grubuna bağlı olan 7. Ordu Komutanı oldu. Burada General Falkenhayn ile görüş ayrılıkları yaşadı. Mustafa Kemal, askerlerin ve bölgenin içinde bulunduğu durumu içeren bir rapor hazırlayıp, İstanbul'a göndermiştir. Raporun dikkati alınmaması üzerine 6 Ekim 1917'de görevinden istifa ederek İstanbul'a dönmüştür.

 • Mustafa Kemal Atatürk, 15 Aralık 1917'de Veliaht Vahdettin'in yaveri olarak Almanya gezisine katılmıştır. Gezi sırasında savaşın genel gidişatı hakkında bilgi edinmiş, önemli Alman generalleri ile tanışmıştır. Aynı şekilde Vahdettin de Mustafa Kemal'in üstün kabiliyetini tanımıştır. Mustafa Kemal 1918'de İstanbul'a dönmüştür.

 • Rahatsızlığı sebebiyle Viyana'da bir süre tedavi olan Mustafa Kemal, Ağustos 1918'de Filistin'de Liman Von Sanders'in emrinde bulunan 7. Ordu Komutanlığı'na atandı.

 • Ekim 1918'de ise Yıldırım Orduları Komutanı oldu.

 • Kasım 1918'de ise Yıldırım Orduları Grubu ve 7. Ordu Komutanlığı kaldırıldı ve Mustafa Kemal İstanbul'a dönüş yaptı. Ardından Harbiye Nezareti emrine verildi.

 • 30 Nisan 1919'da 9. Ordu Müfettişliği'ne ataması oldu.

 • 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi ve Milli Mücadele'yi başlattı. Erzurum Kongresi öncesi 8-9 Temmuz 1919 tarihinde müfettişlik görevi ve askerlik mesleğinden istifa etti.


Milli Mücadele Dönemi ve Mustafa Kemal Atatürk


Mustafa Kemal Atatürkün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi tüm detaylarıyla burada! İşte Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilmeniz gerekenler.
Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri hayatı ve başarıları hakkında bilgi verdikten sonra Milli Mücadele dönemindeki etkisinden söz edelim:

 • 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'ni yayımladı. Bu genelgede, istiklalin, milletin azmine ve kararına bağlı olduğunu vurguladı.

 • 4-11 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'ni topladı ve vatanın kurtuluşu için izlenecek yolu belirledi.

 • 23 Nisan 1920'de TBMM açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir adım atılmış oldu. Meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu.

 • Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birçok başarılar elde edildi. Kurtuluş Savaşı'nın önemli aşamaları şunlardır; Birinci ve İkinci İnönü Zaferi, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz.


Sakarya Zaferi sonrasında Mustafa Kemal'e Gazilik unvanıyla Mareşal rütbesi verilmiş oldu. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Ardından Yeni Türk devletinin kurulması için ortadaki engeller kalktı.

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk ilk cumhurbaşkanımız seçildi.

Mustafa Kemal Atatürkün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi tüm detaylarıyla burada! İşte Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilmeniz gerekenler.
Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi hakkında paylaştığımız bilgilerin sonuna geldik. Kendisini saygı, özlem ve minnetle anıyoruz!

19 Mayıs 1919 Tarihinin Anlamı Nedir?