İslam tarihi açısından büyük önemi olan Uhud savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Bu yazıda Uhud savaşı hakkında merak ettiğiniz tüm bilgileri bulabilirsiniz. Uhud savaşı önemi nedir, kimler arasında ne zaman yapıldı anlatalım. 

Uhud muharebesi olarak da bilinen bu savaş, İslam tarihi açısından büyük öneme sahip. Bedir savaşı sonrasında gerçekleşen Uhud savaşıyla ilgili bilmeniz gereken her ayrıntıyı sizler için derledik. Bir önceki savaşta olduğu gibi Ebu Süfyan'ın ordusuyla gerçekleştirilen Uhud savaşının ayrıntıları için yazımızı detaylıca incelemenizi öneriyoruz.

Uhud Savaşı Önemi, Nedenleri, Sonuçları Nelerdir?


savaş
Uhud savaşı kimler arasında, ne zaman yapıldı? 624 yılında gerçekleşen Bedir Savaşı Mekkeli müşrikleri oldukça yıpratır. Büyük yenilgiye uğrayan müşrikler bir an önce müslümanlardan öc almak ister. Bedir savaşının ardından, kaçarak kurtulan bir kısım düşman halkının yanı sıra fidye vererek esir olmaktan kurtulanlar da Mekke’ye dönmeyi başarırlar. Bu halk derhal savaş hazırlıklarına başlar. Mekke dışından bazı kabileler de müslümanlarla savaşmaya ikna edilir. Ayrıca; Beni Kaynuka kabilesinin ihaneti dolayısıyla Medine şehrinden uzaklaştırılması diğer yahudi halkın da müslümanlara kin beslemesine sebep olur.

uhud savaşı önemi nedenleri sonuçları kimler arasında ne zaman
Yıl boyunca savaş hazırlıkları sürer. Sonuçta müşriklerden 2000’i ücretli toplam 3000 kişilik bir ordu toplanır. Ebû Süfyân kumandasındaki orduda 700 zırhlı, 200 atlı asker ve 3000 deve mevcuttur. Hazırlanan bu sağlam ordu Medine’ye yola çıkar. Resulü Ekrem'in amcası Abbas, bu hazırlıkları Mekke'deki Gıfar kabilesinden bir Arap göçebesi aracılığı ile duyar. Hz. Muhammed görevlendirdiği kişiler aracılığı ile Medine'ye yola çıkmış olan müşriklerin yol boyunca sayılarını ve barındıkları mevkileri öğrenir. Resulullah Efendimiz, düşmanla nasıl mücadele edecekleri konusunda sahabilerle toplantı yapar. Efendimiz görmüş olduğu rüya akabinde Medine'de savaşmalarını öngörse de bazı gençler düşmanla şehrin dışında savaşmak konusunda diretir ve Efendimiz ile bu yönde çoğunluğun talebi üzerine karar alınır.

Müslümanlar Açısından Önemi Büyük Olan Uhud Savaşı Nasıl Yaşandı?


uhud savaşı önemi nedenleri sonuçları kimler arasında ne zaman
İkisi atlı, 100’ü zırhlı 1000 kişilik bir kuvvetle İslam ordusu Uhud’ yola çıkar. 7 Şevval 3 (23 Mart 625) tarihinde Cumartesi sabahı Uhud dağına varılır. Abdullah B. Ubey’in taraftarınca 300 kişilik bir ordu Efendimiz komutasından ayrılır, çünkü Efendimizin genç yaştaki çocukların sözüne itibar edip şehir dışında savaşma kararı alınması, onları rahatsız eder ve böylelikle İslam ordusunun sayısı 700'e düşer. Savaş mübareze ile başlar. Savaşın ilerlemesi ile düşman ordusunun merkezine kadar ilerlenir. Müşrik ordusunun sancaktarları ölür ve sancağı kaldıran kimse olmaz.

Uhud savaşı önemi hakkında bilgiler devam ediyor. Müslüman askerler kesin bir galibiyet edindiklerini düşündükleri sırada onları arkadan vurmak için fırsat kollayan Hâlid b. Velîd hazırlanmaya başlar. Sonrasında ganimet toplamakla meşgul olan müslüman askerlere aniden bir baskın yapar ve bu saldırıya tanık olan Kureyş ordusu da geri döner. Amaç, müslümanları yenilgiye uğratmaktır. İki kuvvet arasında kalan müslümanlar paniğe kapılır. Hz. Hamza, Vahşî b. Harb tarafından şehit edilir. Resulullah Efendimiz de yaralanır.

uhud savaşı önemi nedenleri sonuçları
Müslümanlar için önemi büyük olan Uhud savaşı sırasında, Übey b. Halef, Resul-i Ekrem’i öldürmek amacıyla hareket eder, ancak Resul-i Ekrem bir mızrakla onu atından düşürür. Übey bu yüzden Mekke'ye dönerken yol üzerinde ölür. Resûlullah, Ebû Âmir’in savaş  öncesi kazdırdığı çukurlardan birine düşer. Mus‘ab b.’nin şehit edilmesi üzerine peygamber efendimiz sancağı Hz. Ali'ye verir. Musab'ı öldüren İbn Kamie, Resulullah Efendimizi öldürdüğünü zanneder ve herkese bu hadiseyi duyurur. Bunu duyan müslümanlar da dağılmaya başlar. Aslında Resulullah Efendimiz ölmemiştir. Bunu gören Ka’b b Malik herkese Efendimizin hayatta olduğu müjdesini verir ve tekrardan Müslümanlar toplanmaya başlar. Kaçmaya çalışan müşrikleri taşlayarak uzaklaştırmayı başarırlar. Uhud savaşında müslümanlar yetmiş şehit verir. Bununla beraber birçok şehide işkence yapılır. Bu savaş müslümanları üzüntüye boğar. Uhud savaşında Mekkeliler pek çok müslümanı öldürüp intikam almış olsalar da, müslümanları ortadan kaldıramamış ve Medine şehrini ele geçirememişlerdir.

Uhud Savaşı Nedenleri Nelerdir?


Uhud savaşı nasıl yaşandı, önemi nedir anlattıktan sonra bu savaşın kesin olan 2 nedenini açıklayalım:

  • Mekkelilerin müslümanlardan Bedir savaşının öcünü almak istemeleri

  • Müslümanların kureyş kervanlarına saldırılarının devam etmesi


Uhud Savaşı Sonuçları Nelerdir?


savaş

  • Müslümanlar yenilmiştir. Fakat müşrikler İslamiyeti ortadan kaldıramamışlardır.

  • Resulullah Efendimizin sözüne itaatin önemi ortaya çıkmıştır. Çünkü; okçuların onun emrine uymamaları ve yerlerinden ayrılarak ganimet peşinde koşmaları, bu mücadelenin ilerleyişini olumsuz yönde değiştirmiştir.

  • Medine Sözleşmesi'ne uygun hareket etmeyen yahudiler, Medine'den uzaklaştırılmıştır.

  • İçki ve kumar yasağı getirilmiştir.

  • Müşrikler, çevrelerinden yardım almadan müslümanlara karşı galibiyet elde edemeyeceklerini bu savaş sonucunda anlamışlardır.


Bedir Savaşı Nedenleri, Sonuçları ve Önemi