Hem ülkemiz hem de dünya sanat tarihinde iz bırakan Türk kadın ressamlar ve eserleri bu yazıda! Cumhuriyet öncesinden başlayıp günümüze uzanan zaman diliminde, çeşitli dönemlerde eserler veren ünlü Türk kadın ressamlardan bazılarını sizler için derledik.

Osmanlı’da yaşanan Batılılaşma dönemi boyunca, pek çok konu gibi kadının toplumdaki konumu da dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm öncelikle aristokrat ailelerde iyi eğitim alan kadınlar arasında başlamıştır. Cumhuriyetin kurulmasıyla gerçekleşen pek çok eğitim inkılabı, kadınların toplumun pek çok alanda başarıyla yer göstermesini sağlamıştır. Resim de bu alanlardan yalnızca biridir. Özellikle Türk sanat tarihinde derin etkiler bırakan ünlü kadın sanatçıları birlikte tanıyalım.

Türk Kadın Ressamlar Mihri Hanım’la Başlar!


türk kadın ressamlar
Mihri Müşfik, Mihri Rasim Açba gibi isimlerle de bilinen Mihri Hanım, tarihteki en ilginç simalardan biri. Asi ve girişimci kişiliğiyle modern zamanları iliklerine kadar yaşamış bir ressam. 1886 yılında İstanbul’da başlayan hayatını bir dönem İtalya’da, sonra da Fransa’da sürdürmüştür. Sonrasında yurda dönüp özellikle kadınların eğitimi konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla aktivist kimliğini ortaya koymuştur. Yeniden Avrupa’ya ve oradan da Amerika’ya uzanan, ilginç aşamalarla dolu yaşamı, 1954 yılında sona ermiştir. Çoğunlukla portrelerden oluşan çalışmalarındaki özgün tarz ve ustalık sayesinde büyük bir üne kavuşmuş; Atatürk, Edison gibi isimlerin de portrelerini yapmıştır. Sanatçı, Türk kadın ressamlar arasında öncül bir konuma sahiptir.

Hale Asaf


türk kadın ressamlar
Mihri Hanım’ın yeğeni olan Hale Asaf da, Türk sanatındaki özgün kişiliklerden biridir. Bir ressam olarak benimsediği araştırmacı tavır sayesinde döneminin akımlarından etkilenmiş ancak bunları sentezleyerek özgün bir üslup ortaya koymuştur. Özellikle geç kübist ve konstrüktivist akımların etkisi eserlerinde göze çarpar. 1905-1938 yılları arasında yaşayan sanatçının yaşamı türlü talihsizlikler ve hastalıklar nedeniyle çok kısa sürmüşse de, bu zaman zarfına pek çok eser sığdırmayı başarmıştır.

Fahrelnissa Zeid Türk Kadın Ressamlar Arasında Önemli Bir Yere Sahip


ünlü türk ressam
20. yüzyılın başında Büyükada’da dünyaya gelen sanatçı, pek çok üyesinin sanatçı olduğu Şakir Paşa Ailesindendir. Ailedeki diğer ünlü kadın sanatçılar Aliye Berger ve Füreya Koral’dır. Paşa’nın ortanca kızı olan Fahrelnissa Zeid, 14 yaşında resim eğitimine başlamış ve Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk kadın öğrencileri arasında yer almıştır. 1934 yılında bir diplomatla yaptığı ikinci evliliği nedeniyle ülkeden ayrılan ünlü ressam, dünyanın çeşitli yerlerinde mesleğini sürdürmüş, New York ve Londra gibi önemli kentlerde sergiler açmıştır. Sanatçı, modern sanatın ve soyut sanatın ülkemizdeki ilk temsilcilerindendir. 1991’de Ürdün’de vefat etmiştir.

Neş’e Erdok


neşe erdok
Daha yakın dönem Türk kadın ressamlar arasında yer alan Neşe Erdok, 1940’ta İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1963 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü Neşet Günal Atölyesi’nden mezun olmuştur. Bugün 79 yaşında olan sanatçı, uzun yıllar profesör unvanıyla hocalık yapmıştır. Ünlü ressamın eserlerinde genel olarak modern şehir yaşamından sahnelere ve tiplere rastlamak mümkündür. Yakın bir görüş açısından ele aldığı bu konularda renkler, genellikle gri tonlar çerçevesinde gelişir. Figürlerse sade ve görkemli bir duruşa sahiptir.

Ünlü Türk Kadın Ressamlar Arasında Çağdaş Sanatçı Gülsün Karamustafa da Var


gülsün karamustafa
Sanatçıyı yalnızca bir ressam olarak nitelemek biraz zordur. Çağdaş sanat kapsamına giren enstalasyon, video çalışmaları ve kavramsal sanat gibi çeşitli alanlarda eserler veren sanatçı, tüm dünyaca tanınmaktadır. Çeşitli galeri ve bienallerde sergilediği eserleri sosyal konulara ve toplumsal belleğe odaklanmaktadır.

Bu yazıya sığdıramadığımız daha pek çok önemli kadın sanatçı, sanat tarihinde bıraktıkları derin izlerle keşfedilmeyi ve daha yakından tanınmayı bekliyor.

Semiha Berksoy Kimdir? Semiha Berksoy’un Hayatı!