#Klasik Mantık

Önermenin Tutarlı Olması Ne Demektir?

Morpheus

2 sene önce