Bu biyografi yazımızdan edebiyatımızın önemli isimlerinden olan Tevfik Fikret hakkında önemli bilgiler paylaşacağız. Serveti Fünun'un önemli temsilcileri arasında olan Tevfik Fikret'in ölümünün 104. yılı. Özellikle, Şermin isimli şiiri ile akıllarda yer edinen Tevfik Fikret ve hayatı hakkında tüm merak edilenleri derledik. Tevfik Fikret kimdir, edebi kişiliği nasıldır, eserleri nelerdir anlatalım.

24 Aralık 1867 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Gerçek isminin Mehmet Tevfik olduğu bilinir. Henüz küçük yaşlarda iken annesini kaybetmiştir ve bu durum onu yaşamı boyunca derinden etkilemiştir. Bu biyografi yazımızda Tevfik Fikret ve hayatı hakkında önemli bilgiler bulabilirsiniz.

Tevfik Fikret Kimdir?


Tevfik Fikret kimdir? Tevfik Fikret edebi kişiliği, biyografi, Şermin şiiri ve hayatı hakkında bütün bilgiler. İşte Tevfik Fikret'in biyografisi!
1867 doğumlu Tevfik Fikret, tüm eğitimlerini İstanbul'da tamamladı. Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencisiydi. Duygulu bir kişiliğe sahip olması, onun şiire yönelmesini sağlamıştır. Fransızca öğretmenliği, devlet memurluğu yaptı. 1896 senesinde Serveti Fünun dergisinde yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı. Şuan müze olan evine 1905 senesinde eşi ve oğlu ile birlikte yerleşti. O dönemlerde babası ve kız kardeşini de kaybetmesi, kendisini içe kapanık hale getirdi. Şiire daha çok yöneldi. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı çalışmalarını sürdürdü. 1914 senesinde şeker hastalığına yakalandı. Vücudundaki şişlikler sebebiyle birkaç kez ameliyat geçirdi. Tedavi olmak istemedi ve rahatsızlığı ilerledi. 19 Ağustos 1915 senesinde yaşamını yitirdi.

Edebi Kişiliği Bakımından Tevfik Fikret Kimdir?


Tevfik Fikret kimdir? Tevfik Fikret edebi kişiliği, biyografi, Şermin şiiri ve hayatı hakkında bütün bilgiler. İşte Tevfik Fikret'in biyografisi!

 • Recaizade Mahmut Ekrem'in etkisinde kalmıştır.

 • Servet-i Fünun dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı.

 • İlk dönemdeki şiirlerini, sanat için sanat anlayışı ile oluşturdu.

 • Servet-i Fünun'da yayımlanan eserlerini ''Rübab-ı Şikeste'' isimli eserinde toplamıştır.

 • Türk şiirinde duyuş, anlayış ve biçim bakımından Avrupai bir tarz yaratmıştır.

 • Serveti Fünun edebiyatına bağlı kaldığı zamanlarda aşk, doğa, acıma ve yoksulluk gibi temaları işlemiştir. Bu temaları karamsar ve kötümser bir şekilde ele almıştır.

 • Serveti Fünun dönemindeyken isyankar ve hayattan şikayetçi bir şairdir.

 • Edebi kişiliği bakımından Tevfik Fikret kimdir anlatmaya devam ediyoruz. Anlamın tek bir beyitte tamamlanması geleneğine son vermiştir. Nazım ve nesir arasında kalan manzumeleri seven Tevfik Fikret, ''atlama'' tarzını şiire getirmiştir.

 • Nazmı, nesre yaklaştırdığı ''Balıkçılar'' şiirinde açıkça bellidir.

 • Biçimde titizliği benimsemesi sebebiyle parnasyen olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası, tablo gibi bir şiir anlayışına bağlıdır. Buna, ''Aveng-i Şühur'' şiirini örnek olarak gösterebiliriz.

 • Ayrıca, portre şiir tarzını da geliştirmiştir.

 • Aruzu, Türkçeye kusursuz şekilde uyarlayan sanatçılardan biri de Tevfik Fikret'tir.

 • Tevfik Fikret, çocuklar için yazmış olduğu Şermin adlı şiirinde hece ölçüsünü kullanmayı tercih etmiştir.

 • Serbest müstezat ve sone gibi nazım biçimleriyle şiirlerini kaleme almıştır.

 • Edebi kişiliğiyle Tevfik Fikret kimdir diyenlere şu bilgiyi de aktaralım. Sanat hayatının ikinci döneminde, yani Serveti Fünun dönemi sona erdikten sonra 1901 senesinden itibaren, ''toplum için sanat'' anlayışı ile eserlerini oluşturmaya devam etmiştir.

 • ''Ferda'' adlı şiiri ile gençlere yol göstermiştir.

 • ''Sis'' şiirinde ise İstanbul'a olan nefretini anlatmıştır.

 • İttihat ve Terakki'ye olan tepkisini de ''Doksan Beşe Doğru'' şiirinde dile getirir.

 • Oğlu Haluk'un şahsında Türk gençliğine seslenmiştir. Bu şiirlerini ise ''Haluk'un Defteri'' adlı kitapta bir araya getirmiştir.


Tevfik Fikret Eserleri Nelerdir?


şermin
Edebi kişiliği bakımından Tevfik Fikret kimdir anlattık. Şimdi de Tevfik Fikret'in eserlerini sıralayalım:

 • Rubab-ı Şikeste

 • Tarihi Kadim

 • Şermin

 • Haluk'un Defteri

 • Rubabın Cevabı


Turgut Uyar Kimdir? Turgut Uyar Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri!