Sosyoloji nedir, ne işe yarar? Bu yazımızda sosyoloji bilimi hakkında önemli bilgiler sunuyoruz. Sosyoloji biliminin tanımı ve özellikleri sıkça merak ediliyor. Konu hakkında derinlemesine bir araştırma yaptık. Sosyolog kimdir, sosyoloji ne işe yarar anlatalım. 

Sosyoloji, insanların sosyal ilişkilerini ve kurumları inceliyor. Konusu ise suçtan dine, aileden devlete kadar çeşitli alanları kapsayabiliyor. İnsan eylemi ve bilincinin, kültürel ve sosyal yapılar tarafından nasıl şekillendiğini ve insanların bu yapıları nasıl etkilediğini anlama amacı güdüyor. Sosyoloji biliminin tanımı, faydası ve özellikleri hakkında bilgiler paylaşalım.

Sosyoloji Nedir?


Sosyoloji nedir, sosyolog kimdir? Sosyoloji ne işe yarar, özellikleri nelerdir, tanımı nasıl yapılır?
Sosyoloji, toplum bilimi olarak da isim alır. Bu bilim dalı, kişisel yaşantıda ve toplumda, tüm dünyadaki önemli konuları analiz eden, açıklayan, aydınlatan bir çalışma alanıdır. Bireysel anlamda sosyoloji; ırk ve cinsiyet kimliği, aile ilişkileri, sapkın davranışlar, yaşlılık ve dini inanç konularının nedenlerini ve sonuçlarını inceler. Toplumsal düzeyse ise suç ve hukuk, yoksulluk ve servet, ön yargı ve ayrımcılık, okullar ve eğitim, işletmeler, kentsel yaşam, sosyal hareketler gibi konuları inceler ve bu konuları açıklar. Küresel düzeyde sosyoloji de; nüfus artışı, göç, savaş ve barış, ekonomik kalkınma gibi olayları incelemektedir.

Sosyolog Kimdir?


Sosyoloji nedir, sosyolog kimdir? Sosyoloji ne işe yarar, özellikleri nelerdir, tanımı nasıl yapılır?
Sosyoloji nedir açıkladık. Sosyoloji bilimiyle ilgilenen kişilere de sosyolog denilmektedir. Sosyologlar, temel sosyal süreçleri geliştirmek ve zenginleştirmek için sosyal yaşamla ilgili tüm kanıtları toplar ve analiz ederler. Bu süreçte çeşitli araştırma yöntemleri kullanırlar. Bu yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Grupların günlük yaşamını gözlemlemek

 • Geniş çaplı anketler yapmak

 • Tarihi belgeleri yorumlamak

 • Nüfus sayımı verilerini analiz etmek

 • Video ve kaset gibi görsel etkileşim araçlarını incelemek

 • Grup katılımcılar ile yüz yüze görüşmek


Sosyolojinin araştırma yöntemleri ve teorileri, günümüz dünyasında insan yaşamı, sosyal problemler ve insanların umutlarını şekillendiren sosyal süreçler hakkında önemli ipuçları verir. Bu sosyal süreçleri, sosyoloji ve sosyologlar sayesinde daha iyi anlayıp, kendi yaşamlarımızı, kişisel deneyimlerimizi sonuçlara göre şekillendirebiliyoruz.

Sosyoloji Biliminin Faydası Nedir?


toplum bilimi

 • İnsanların sosyal hayatı hakkında eleştirel düşünmeyi ve önemli soruları yöneltebilmeyi öğretir.

 • Faydalı sosyal araştırma projelerinin ortaya çıkmasını sağlar.

 • Deneysel verilerin dikkatli şekilde toplanıp, analiz edilmesi ve araştırma bulgularının formüle edilmesini öğretir.

 • Başkalarının sosyal yaşamının nasıl çalıştığını, bireysel ve toplumsal anlamda sosyal yaşantının daha iyi şekilde nasıl değiştirilebileceğini gösterir.

 • Net ve yaratıcı düşünmeyi sağlar.

 • İçinde yaşadığımız ve hayatımızı şekillendiren dünyayı anlayabilmenin değişik ve aydınlatıcı bir yolunu sunar.

 • Toplumsal yaşamın daha derin anlaşılması için, genel kabul görmüş gerçeklik görüşlerinin ötesine bakmayı öğretir.

 • Hem yaşamımızı hem de insanlık tarihini derinden etkileyen sosyal ilişkileri, kültürler ve kurumlar hakkında farkındalığı ve analizleri genişletir.


Sosyolojinin Özellikleri Nelerdir?


toplum bilimi

 • Bireysel sorunlarla değil de toplumsal sorunlarla ilgilenir ve bu sorunları derinlemesine inceler.

 • Evrensel kural ve tanımlamalar söz konusu değildir.

 • Olması gerekeni değil de, olanı inceler.

 • Diğer birçok bilim dalı ile dayanışma ve etkileşim içindedir.

 • Olaylar arasında sebep ve sonuç ilişkisi kurar. Böylece, genellemelere ulaşmış olur.

 • Pozitif bir bilim dalıdır.

 • Toplumları, genel kurallar ve tanımlamalarla ayırmaz.


Sosyoloji Biliminin En Önemli Temsilcileri Kimlerdir?


comte
Sosyoloji biliminin özelliği nedir diyenlere gerekli bilgileri sunduktan sonra, bu toplum biliminin en önemli temsilcilerini sıralayalım:

 • Auguste Comte

 • Emile Durkheim

 • Karl Marx

 • Giambattista Vico

 • Wilhelm Dilthey

 • Georg Simmel

 • Max Weber

 • Talcott Parsons

 • Peter Berger

 • Alain Touraine


Sanat ve Bilim İlişkisi: İki Kültürün Birleşmesi