Serveti Fünun edebiyatı özellikleri nelerdir, bu dönemin öne çıkan sanatçıları, şairleri ve yazarları kimlerdir? Bu yazıda, edebiyatımızda önemli bir yeri olan Serveti Fünun hakkında tüm bilgileri bulabilirsiniz. Serveti Fünun nedir, ne zaman başladı anlatalım.

Serveti Fünun edebiyatı, bir diğer ismiyle Edebiyat-ı Cedide, 1896 yılından itibaren başlayıp, 1901 yılına kadar etkisini sürdürdü. Bu edebiyat dönemi hakkında merak ettikleriniz için yazımızı sonuna kadar incelemenizi öneriyoruz!

Serveti Fünun Edebiyatı ve Özellikleri Hakkında Genel Bilgiler


Serveti Fünun edebiyatı özellikleri nelerdir? Serveti Fünun ne zaman başladı, sanatçıları şairleri kimlerdir, Serveti Fünun nedir?
Serveti Fünun edebiyatı nedir, ne zaman başladı? Serveti Fünun edebiyatıyla ilgili önemli bilgileri sıralayalım:

 • 1866 senesinden itibaren, Türk edebiyatında Doğu-Batı mücadelesi başlamıştır. Serveti Fünun ile birlikte bu mücadele Batı lehine çözülmüştür.

 • Serveti Fünun kısa bir dönem etkisini sürdürse de, Türk edebiyatı için önemli bir dönemdir. Serveti Fünun ile birlikte eserler, içerik, teknik ve anlayış bakımından Batılı bir nitelik elde etmiştir.

 • Bu edebiyat hareketi Serveti Fünun dergisi ile başladığı için, aynı derginin ismiyle anılır.

 • Serveti Fünun dergisi ise ismini, Nikolaidis tarafından çıkarılmış olan ''Servet'' dergisinden almıştır. Dergi ise bu gazetenin eki şeklinde yayımlanmıştır. Bu bilgi de Serveti Fünun edebiyatı özellikleri arasındadır.

 • Daha önce fen konularını ele alan bu dergi, Tevfik Fikret'in etkisi ile edebiyat dergisine dönüştü.

 • Serveti Fünun'a aynı zamanda Edebiyat-ı Cedide denmesinin sebebiyse; dönem yazarlarının Avrupai Türk edebiyatını temsil etmeleriyle alakalıdır.

 • Hüseyin Cahit'in Fransızca çevirisi olan ''Edebiyat ve Hukuk'' ismindeki makalesi nedeniyle dergi, 2. Abdülhamit'in isteği üzerine kapatılır. Böylece, Serveti Fünun isimli edebiyat hareketi son bulmuş olur.


Serveti Fünun Edebiyatı Tüm Özellikleri


Serveti Fünun edebiyatı özellikleri nelerdir? Serveti Fünun ne zaman başladı, sanatçıları şairleri kimlerdir, Serveti Fünun nedir?

 • Türk edebiyatı; içerik, biçim ve anlayış bakımından Batılı bir görünüm kazanmış oldu.

 • ''Sanat için sanat'' anlayışıyla uyuşan eserler oluşturuldu.

 • Konuşma dilinden uzaklaşma tercih edildi. Arapça ve Farsça tamlamalara da yer verildi.

 • Baskı sebebiyle toplumsal konular değil de bireysel konular ele alındı.

 • Serveti Fünun sanatçıları, yazarları ve şairleri, toplumsal konulara değinmedikleri için eleştirildiler.

 • Söz diziminde yenilik yapıldı. Kesik cümle geleneği sayesinde, uzun ve kalabalık cümlelerden vazgeçildi.

 • Cümlelerde ''ve'' bağlacına geniş yer verildi.

 • Devrik cümleler kullanıldı.

 • Gazetecilikten uzaklaşma ve dergiciliğe yakınlaşma yaşandı.

 • Tiyatrolar bu dönemde sahnelenmediğinden dolayı, bu türde gelişme olmadı.

 • Şiir, hikaye, roman, eleştiri gibi edebiyat ürünlerinde gelişme yaşandı.

 • Fransız edebiyatı örnek alındı.

 • Serveti Fünun edebiyatı özellikleri hakkında bir diğer önemli bilgi de; cümleyi kuvvetlendirme amacıyla ''evet'' kelimesinin sıkça tercih edilmesidir.

 • Şiir eserlerinde parnasizm ve sembolizm, öykü ve romanlarda da realizm ve natüralizm akımları etkili oldu.


Serveti Fünun Şairleri, Yazarları ve Tüm Sanatçıları Kimlerdir?


tevfik fikret

 • Ahmet Şuayb

 • Celal Sahir Erozan

 • Tevfik Fikret

 • Mehmet Rafu

 • Süleyman Nazif

 • Hüseyin Siret Özsever

 • Ali Ekrem Bolayır

 • Cenap Şahabettin

 • Saffet Ziya

 • Halit Ziya Uşaklıgil

 • Hüseyin Suat Yalçın

 • Mehmet Rauf

 • Hüseyin Cahit Yalçın

 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu


Serveti Fünun Edebiyatı Sanatçılarının Ortak Özellikleri


edebiyat

 • Bu grupta yer alan sanatçıların yaş ortalaması 25'tir.

 • Sanatçılar Fransızcayı çok iyi bilirler.

 • Fransız edebiyatının tüm özelliklerinden etkilendiler.

 • Doğu edebiyatı ve kültüründen uzaklaştılar.

 • İkinci Abdülhamit'in istibdat dönemi sebebiyle bunalımlı zamanlar geçirildi.

 • Yönetimden etkilendikleri için İstanbul onları sıktı.

 • Serveti Fünun edebiyatı sanatçılarının özellikleri hakkında bilgiler devam ediyor. Yeni Zelanda'ya göç etme ve orada yaşama hayalleri kurdular. Bu hayaller gerçekleşmeyince Manisa'nın Sarıçam Köyü'ne yerleşmek istediler.

 • Serveti Fünun sanatçılarının içe kapanık, karamsar, bıkkın, mücadeleyi göze alamayacak kadar çekingen olmaları onların ortak özellikleridir.

 • Baskıcı bir yönetim sebebiyle siyasetten uzak kalmayı tercih ettiler.

 • Serveti Fünun sanatçılarının çoğu, düzenli eğitim almış kişilerdir.


Tanzimat Dönemi Edebiyatı Oluşumu, Özellikleri ve Sanatçıları