Sanat tarihindeki resim akımları, hep bir önceki döneme tepki niteliğinde doğmuştur. Kimi zaman da sosyal ve ekonomik değişimlerden dolayı, temsilcileri tarafından ortaya atılmıştır. 

Sanat Tarihindeki Resim Akımları


Oluşum aşamalarına göre 9 resim akımını ve örneklerini sizler için için derledik. Sırasıyla resim akımları hangileridir?

Klasisizm
Klasisizm akımı 14. ve 15.yy'da gelişim gösterdi. İsmi Rönesans sanat akımı olarak da anılır. Klasisizm akımında perspektif, ışık, gölge gibi konularda matematiğe bağlı kalmak şarttı. Gerçekçi ve gerçeğe en yakın eserleri ortaya çıkarmak temel amaçtı. Akımın en benimseyeni ve temsilcisi Leonardo da Vinci olmuştur. Ünlü tablo Mona Lisa da Rönesans akımı örneğidir.

Barok


barok

Rakamlara bağlı kalınan Klasisizme tepki olarak  doğmuş olan sanat tarihindeki resim akımlarından bir tanesi de Barok. 17. ve 18.yy'larda oluşmuştur. Kelime anlamı düzensiz inci demektir. Işık ve gölge güçlendirilmiş, hareketli portre resimlere ağırlık verilmiştir. En iyi temsilcisi Rembrandt van Rijn olmuştur.

Sanat Tarihindeki Resim Akımları: Romantizm


sanat tarihindeki resim akımları

Romantizm akımında sanatçılar kurallardan bağımsız hareket etmiştir. Dramatik betimlemelere yer verilmiş. Desen yerine renkler ağırlıklı olarak tercih edilmiştir. Romantizm akımının resim alanındaki temsilcisi Fransız Eugene Delacroix olmuştur. Manzara resimleriyle daha çok isminden söz ettiren ise John Constable'dır.

Realizm


köyün genç kadınları

Romantizm akımını pek hayalci bulan Realizm 19.yy'ın ikinci yarısından sonra çıktı. Bu akımın savunucuları yapaydan uzak ve gerçeği yansıtan eserler ortaya koydular. Realizm akımını kuran ve realist çalışmalarıyla ünlü olan isim Gustave Courbert isimli Fransız ressamdır. Yukarıdaki Köyün Genç Kadınları isimli eser, kendisine aittir ve sanat tarihi resim akımları içerisinde realizmin en iyi örneklerinden biridir.

19. Yüzyıl Sonrası Sanat Tarihindeki Resim Akımları: Empresyonizm


monet

19.yy sonrası Fransa'da yayılmaya başlayan Empresyonizm resim akımında, özelikle doğa ve güneşin etkileri eserlere taşındı. Bir diğer ismi İzlenimcilik olan akımın en iyi temsilcisi Claude Monet olmuştur.

Dadaizm


sanat tarihindeki resim akımları

Dadaizm akımında herhangi bir kural, düzen ya da karaktere bağlılık söz konusu değildir. Bütün kurallara tepki olarak oluşan Dadaizm 20.yy başlarında etkisini gösterdi. Akımın öncüsü ise Amerikalı-Fransız ressam Marchel Duchamp.

Sanat Tarihindeki Resim Akımları: Ekspresyonizm


çığlık tablosu

Objeleri olduğu gibi resimleyen Empresyonizme tepki olarak çıkan Ekspresyonizm, 19.yy sonu ile 20.yy başında doğdu. Burada önemli olan şey ressamın objeleri nasıl gördüğüdür. Ekspresyonizmde ressam, objeler üzerinde dilediği deformasyonu uygulayıp, yeni bir form kazandırabiliyor. Akımın öncü ismi Edward Munch'ın Çığlık isimli tablosu oldukça ünlüdür.

Kübizm


kubizm

Kübizm denilince akla Pablo Picasso gelir. Bu akımda resimler geometrik şekillerle oluşturulur. Bu akımın temelleri 20.yy'da Picasso tarafından atıldı.

Pop-Art


pop art

20.yy'da çıkan bir akım olan Pop Art, Amerika'da hızlıca yayıldı. Çağdaş dünyanın popüler öğeleri bu akımla resime taşınmış oldu. Pop Art'ın bilinen temsilcisi ise Andy Warhol.

Gelmiş Geçmiş En Sıra Dışı Ressam: Van Gogh