Rönesans hareketleri ne demektir? Tüm Avrupa'yı derinden etkileyen Rönesans ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Rönesans nedir, nedenleri ve sonuçları nelerdir açıklayalım.

Kelime olarak yeniden doğuş anlamına gelen bu kavram, pek çok Avrupa ülkesini çeşitli alanlarda etkilemiştir. Peki, Rönesans hareketleri tam anlamıyla ne demektir?

Rönesans Nedir?


Rönesans nedir? Rönesans hareketleri ne demektir, nedenleri ve sonuçları nelerdir
Rönesans, 15. ve 16 yy'da öncelikle İtalya'da başlayan, sonrasında diğer Avrupa ülkelerine hızla yayılan, yeniden doğuş anlamına gelen bir düşünce akımıdır. Sanat, edebiyat, bilim ve düşünce alanlarındaki yenilik ve gelişme anlayışı da diyebiliriz.

Rönesans Neden İtalya'da Başladı?


Rönesans nedir? Rönesans hareketleri ne demektir, nedenleri ve sonuçları nelerdir
Rönesans nedir tanımladıktan sonra bu düşünce akımının İtalya'da başlama nedenlerinden söz edelim:

 • İtalya'nın coğrafi konumu sebebiyle İslam ülkeleriyle ticaret yapması, diğer medeniyetlerle etkileşimde olması.

 • İstanbul'un fethi sonrasında İtalya'ya giden bilgin kişilerin bilim ve kültür alanında çalışmalar yapması.

 • İtalya'da merkezi yönetimin bulunmaması, şehir devletlerinin bilime ve özgürlükçü düşünceye destek olmaları.

 • İtalya'nın Antik Çağ'ın önemli merkezlerinden olması ve bu çağa ait önemli kültürel birikimin bulunması.


Rönesans Hareketlerinin Nedenleri Nelerdir?


Rönesans nedir? Rönesans hareketleri ne demektir, nedenleri ve sonuçları nelerdir
Rönesans hareketlerinin nedenleri nedir maddeler halinde sıralayalım:

 • İslam kültür ve medeniyetinden etkilenen Avrupalıların, Roma ve Eski Yunan medeniyetine ait eserleri incelemeye başlaması. Özellikle, İspanya'da kurulmuş olan Endülüs Emevileri'nin eserleri incelenmiştir.

 • Matbaanın kurulması ile birlikte eski dönemlere ait olan sanat ve bilim eserlerinin artış göstermesi, okuryazar oranındaki artış olması ve düşünce anlamında gelişmelerin yaşanması.

 • Avrupa'da iyice zenginleşen burjuvanın, sanatçı ve bilim insanlarını desteklemesi.

 • Skolastik düşüncede görülen zayıflama, Katoliklere olan inancın azalması.

 • Yetenekli sanatçı ve bilim insanlarının yetişmesi.

 • İbni Sina, İbni Rüşt ve Farabi gibi İslam bilginlerinin eserlerinin Avrupalılar tarafından tercüme edilmesi. Bunun sonucunda akılcı düşüncenin ön plana çıkması.


İtalya'da Rönesans Hareketlerinin Gelişim Süreci Nedir?


Rönesans nedir? Rönesans hareketleri ne demektir, nedenleri ve sonuçları nelerdir

 • Rönesans, hümanizm ile önce edebiyat alanında kendini gösterdi. Bu akım, insanları sevme ülküsü ve insancılıktır.

 • Hümanist yazarlar arasında Petrarca ve Boccaccio da yer alır.

 • Eski Yunan ve Roma edebiyatının incelenmesiyle birlikte birçok yazar ve şair yetişti.

 • Resim alanında Leonardo da Vinci, Rafaello, Giotto, Gentile Bellini ön plana çıktı.

 • Mimari alanda ise Donatello, Michelangelo ve Ghiberti önemli isimlerdir.


Fransa'da Rönesans Hareketlerinin Gelişim Süreci Nedir?


Rönesans nedir? Rönesans hareketleri ne demektir, nedenleri ve sonuçları nelerdir

 • Rönesans, Fransa'da daha çok bilim alanında gelişme gösterdi.

 • Montaigne, Rabelais, Ronsard gibi isimler, dönemin ünlü hümanistleridir.

 • Pierre Lesco, bu dönemde Louvre Sarayı'nı inşa etti. Bu saray günümüzde müze olarak kullanılır.


Almanya'da Rönesans Hareketlerinin Gelişimi Nasıl Oldu?


ronesansnedir

 • Bu dönemde Erasmus, yazılarında Katolik Kilisesi'nde reform yapılması gerektiğini söyledi.

 • Luther, İncil'i Alman diline çevirdi.

 • Albercht Durer ise dini motifler barındıran tablolar yaptı.


İngiltere'de Rönesans Hareketlerinin Gelişim Süreci Nedir?


ronesansnedir

 • İngiltere'de Rönesans, daha çok edebiyat alanında gelişim gösterdi.

 • Shakespeare; Hamlet, Otello, Venedik Taciri, Kral Lear, Romeo ve Juliet gibi tiyatro eserleriyle ün kazandı.


Polonya'da Rönesans Hareketlerinin Gelişimi Nasıldı?


ronesansnedir

 • Polonya'da Rönesans, daha çok bilim alanında gelişti.

 • Kopernik güneş sistemini buldu, Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü açıkladı.


Rönesans Hareketlerinin Sonuçları Nedir?


Rönesans nedir? Rönesans hareketleri ne demektir, nedenleri ve sonuçları nelerdir

 • Skolastik düşünce ortadan kalktı.

 • Bilim alanında deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce ön plana çıktı.

 • İnsanı önemseyen hümanist düşünce yaygınlaştı.

 • Avrupa'da resim, heykel, mimari ve edebiyat büyük oranda gelişti.

 • Eğitime ve öğretime önem verildi. Bilimsel gelişmeler endüstrinin gelişmesine ortam hazırladı.

 • İncil'in Alman diline çevrilmesi, eski eserlerin inceleme altına alınması, Katolik Kilisesi'ne olan güveni temelden sarstı. Bu durum, Reform hareketlerine zemin oluşturdu.


Fransız İhtilali Nedir, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?