Katolik Kilisesi'ne karşı yapılan Reform hareketleri nedir, nedenleri ve sonuçları nelerdir? Tüm Avrupa'yı derinlemesine etkileyen Reform ne demektir merak ediyorsanız; tüm ayrıntılarıyla konuyu ele aldık. İşte, Reform hareketleri hakkında bilmeniz gerekenler!

Reform hareketleri, tarihte Katolik Kilisesi'ne karşı yapılmış en büyük dinsel harekettir. 16. yy'da başlayan bu hareketler önce Almanya'yı sonra da diğer Avrupa ülkelerini etkisi altına almıştır. Peki, Reform hareketlerinin nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Reform Nedir, Ne Demektir?


Reform nedir, nedenleri ve sonuçları neledir? Reform ne demektir, Reform hareketleri hakkında
Reform hareketleri hakkında temel bilgilerden söz edelim. 16. yy'da Katolik mezhebinde yaşanan bozulmalar karşısında ilk olarak Almanya'da başlayan, dinde yeni düzenlemeler anlamına gelen Reform hareketlerine, Martin Luther öncü oldu. Reform'un öncüsü Martin Luther, Wittenberg Üniversitesi'nde görev yapan bir din bilginiydi.

Reform nedir, nedenleri ve sonuçları neledir? Reform ne demektir, Reform hareketleri hakkında
Reform, sadece dini alanda yapılan bir yenilik değildir. Rönesans ile başlayan özgür düşüncenin ortaya çıkarmış olduğu doğal bir sonuçtur. Engizisyon ise Katolik Kilisesi'ne bağlı dini mahkemedir. Kilise tarafından suçlu bulunan kişiler, bu mahkemelerde yargılanıyordu.

Reform Hareketlerinin Nedenleri Nedir?


Reform nedir, nedenleri ve sonuçları neledir? Reform ne demektir, Reform hareketleri hakkında

 • Katolik Kilisesi'nin bozulması, kilisenin dini ticaret amaçlı kullanması, özellikle endülijans ile zenginleşme yaşanması.

 • Kilisenin dini güç yanında, enterdi ve aforoz gibi yetkileri kullanıp, siyasi güç elde ederek halkı sömürmesi durumu.

 • Rönesans hareketleri sebebiyle skolastik düşüncenin yıkılıp, pozitif düşüncenin önem kazanması.

 • Kralların siyasi yetkilerini kilise ile paylaşmak istememeleri.

 • Coğrafi Keşifler sonucunda Dünya'nın yuvarlak olduğunun ispatlanması ile Hristiyanlık inancının sorgulanmaya başlanması.

 • Hristiyanlığın temellerine inilerek prensiplerin ortaya konması.

 • Matbaanın kullanılması ile birlikte dini eserlerin bol miktarda basılması, halkın dini öğrenmeye başlaması.


Reformun Yayılması Nasıl Gerçekleşti?


Reform nedir, nedenleri ve sonuçları neledir? Reform ne demektir, Reform hareketleri hakkında
Reform nedir anlattıktan sonra reform hareketlerinin nasıl yayıldığından söz edelim:

 • Reform ilk defa Almanya'da başladı. Çünkü, İncil ilk defa Almanya'da tercüme edildi ve Almanya Hristiyanlığı geç kabul etti. Alman Kilisesi ise doğrudan Vatikan'a bağlı idi.

 • Martin Luther, kilisenin uygulamalarına karşı çıktı ve 95 maddeden oluşan bildiriyi Wittenberg Kilisesi'ne astı.

 • Luther'in bu bildirisinde, Tanrı ile kul arasına kimsesin giremeyeceği, öbür dünyada esenliğe kavuşabilmek için imanın yeterli olduğunu, endülijans alarak kimsenin günahlarından arınamayacağını vurguladı.


reformnedir

 • Luther'in görüşleri kısa sürede Almanya'da yayıldı. Bunun üzerine Papa 10. Leo, Martin Luther'i aforoz etti.

 • Martin Luther, aforoz kağıdını halkın önünde yırttı.

 • Luther'in etkisinde kalan halk, ayaklandı ve kilisenin topraklarını ele geçirdi.

 • Reform yayılma ve gelişim süreci nedir, nasıl olmuştur anlatmaya devam ediyoruz. Reform ayaklanmalarından endişe duyan Alman İmparatoru Şarlken, 1529 senesinde bir bildiri yayımlattı. Reform hareketlerinin çıktığı yerde kalmasını ve yayılmamasını istedi.


reformnedir

 • Şarlken'in bu kararı protesto edildi. Bu sebeple Luther'i destekleyenlere Protestan ismi verildi.

 • Şarlken ve Luther'i destekleyenler arasındaki savaş, tam olarak 25 sene devam etti.

 • Bu savaşlardan sonra Augsburg Antlaşması imzalandı. Sonuç olarak, Protestanlara inanç özgürlüğü verildi.

 • Fransa'da ise yaşamı boyunca dini özgürlük için savaş veren Fransız Kral 4. Henri, Nantes Fermanı ile inanç serbestliğini kanunlaştırdı. Böylece, Katolik mezhebi yanında Kalvenizmi de resmileştirmiş oldu.

 • Almanya'da başlayan Reform hareketleri, diğer Avrupa devletlerini de etkiledi. Avrupa'da mezhep birliği bozulmuş oldu. Kalvenizm, Anglikanizm ve Presbiteryenizm mezhepleri ortaya çıktı.


Reform Hareketlerinin Sonuçları Nedir?


reformnedir

 • Avrupa'da mezhep birliği bozulmuş oldu. Yeni mezhepler ortaya çıktı.

 • Katolik Kilisesi'ne duyulan güven yok oldu.

 • Protestanlığı benimsemiş olan yerlerde kilisenin sahip olduğu mallar alındı.

 • Kilise ve din adamlarının toplum üzerideki dini ve siyasi baskısı ortadan kalktı.

 • Okullar, kilisenin elinden alındı, böylece laik eğitim sistemine geçildi.

 • Protestanlar ve Katolikler arasında hala devam eden mezhep kavgaları başladı.

 • Papa, krallar üzerindeki etkisini kaybetti.


Rönesans Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?