Psikoloji bilimi hakkında detayları anlayabilmeniz için ilk olarak psikolojinin tanımı hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Psikoloji kelimesinin anlamı bu bilim dalı hakkında ilerleyen dönemlerde merak edeceğiniz her şey için size yol gösteren bir kaynak olacaktır. Bu içeriğimizde psikoloji ne demek? sorusuna tarihi ve güncel verilerden yararlanarak cevap veriyoruz. Haydi başlayalım! 

Çok eski zamanlara gidelim... İnsanlığın kendisini sorgulamaya başladığı zamanlara! Psikoloji sadece anormal olarak sınıflandırılan insanlarla ilgilenmez. Psikoloji normal insanların da dahil olduğu oldukça büyük bir evrende incelemeler yapmaktadır. Psikoloji öyle bir bilimdir ki, bir katil cezalandırılırken, onun katil olmasını sağlayan sebeplerle dahi ilgilenir. Çünkü hiçbir bebek katil olarak doğmaz! Hadi gelin bu bilimin tarihine bakalım.

Psikolojinin Tanımı ve Psikoloji Kelimesinin Anlamı


Psikoloji Kelimesinin Sözlük Anlamı: Ruh bilimi olarak da bilinen bu bilimsel kavram, davranış ve düşüncelerin incelenmesini sağlayan, soyutlama ve somutlama barındıran, sistematik ve bilimsel inceleme aracıdır. En temelde bir bilimdir.

psikoloji kelimesinin anlamı
Psikoloji ne demek? sorusuna farklı bir açıdan yaklaşalım. Psikoloji kelimesinin anlamı kısaca ruh bilimidir. Psikolojinin sembolü psi işaretidir. Psikoloji kelimesini ilk kullanan Wilhem Wundt'tur. Daha önceki dönemlerde de psikoloji konuları felsefenin içinde tartışılmıştır. Bu bağlamda Descartes, Aristo gibi düşünürlerin psikoloji bilimine katkıları büyüktür.

Psikolojinin tanımı zaman içinde dönemin zeitgeist (düşünce iklimi)' ına göre değişmektedir. İlk başlarda psikoloji bilimi, insanı yapısal olarak ele almaya çalışan bir bilimdi. O dönemlerde psikolojinin tanımı bireyin yapısal olarak incelemeyi kapsıyordu. Bilinçaltı gibi kavramları incelemenin hatta kabul etmenin mantıksız olduğunu savunulurdu. Freud'a kadar, bu kavramları incelemek isteyen olmamıştır. Freud ise psikolojiye farklı bir boyut kazandıran, yeni bir tanım ortaya atmıştır.

psikoloji kelimesinin anlamı

Psikoloji Bilimi Hakkında Tarihi Bilgiler


1879'da W. Wundt kurduğu laboratuvar ile psikolojinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Kurduğu yeni bilimin adına felsefenin içindeki psikolojiden ayrı olarak "yeni psikoloji" demiştir. Böylece günümüz psikolojisi, felsefeden ayrılıp bilimsel psikoloji olmuştur. Wundt'a göre psikoloji kelimesinin anlamı " zihni bilimsel yöntemler kullanarak  deneysel çalışmalarla inceleyen bilim dalı" olmuştur . Kurulduğu dönemde fazla eleştirilse de günümüzde popüler bir bilim dalıdır.

Psikoloji bilimine katkıları olanlar arasında Darwin, Leibnitz, Kant, Descartes vardır. Psikoloji kuramlarının her biri, bir öncekine karşı çıkarak ya da eklemeler yaparak ilerlemiştir. Günümüze kadar olan psikoloji kuramları:

  • Yapısalcılık

  • İşlevselcilik

  • Davranışçılık

  • Gestaltçılık

  • Psikoanalitik

  • Hümanistik

  • Pozitif psikoloji


psikolojinin tanımı
Psikoloji bilimi bir çok alt dala ayrılmıştır. Sosyal psikoloji, trafik psikolojisi, eğitim psikolojisi, bilişsel psikoloji, nöropsikoloji, sağlık psikolojisi, adli psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, spor psikolojisi, endüstri psikolojisi, klinik psikoloji en çok bilinenler arasındadır. Psikoloji kelimesinin anlamı, psikolojinin her bir alt dalı için farklı anlamlar içerir. Çünkü ayrılan alt dallar sayesinde psikoloji bilimi sadece anormal olarak sınıflandırılan bireylerin olduğu olaylarda değil, insanın olduğu her yerde kendisine yer bulmuştur ve farklı açılardan bakabilmiştir.

psikoloji ne demek Psikolojinin tanımı
Psikoloji kelimesi birçok kez değişime uğramıştır ancak anlamındaki "insan" vurgusunu asla kaybetmemiştir. Savaşlar, yapmakta olduğumuz meslekler, toplumun içinde taktığımız maskeler, sanat eserleri, mutlu olduğumuzda tarif edemediğimiz duygular psikolojinin tanımı olabilir. Bugün psikoloji kelimesinin anlamı, evden çıkarken taktığımız maskenin altında gizlidir.

Psikoloji Tarihi ve Felsefe


Psikolojinin uzun bir geçmişi kısa bir tarihi vardır. Psikoloji insanoğlunun kendisini sorgulaması ile başlamıştır. "Ben kimim, ruh var mıdır? " gibi sorular psikoloji bilimi kapsamında incelenmektedir. Ama felsefeden ayrı bir bilim olarak görülmesi yakın bir tarihe dayanmaktadır. Günümüzde Psikoloji kelimesinin anlamı oluşturulurken, az evvel bahsettiğimiz soruların kaynakları merkez alınarak ifadeler oluşturulmaktadır.

Pozitif Psikoloji Nedir? Neden Önemlidir?