Yapılan, düşünülen, söylenen her şeyi faydası ile değerlendiren ve sonucuna göre yargılayan pragmatizm nedir ve pragmatik olmak ne demek bilmek isteyenler için yazılmış olan bu yazıda pragmatizme dair her şeyi bulmak mümkün.

Günlük hayatın içinde pragmatik olmak nedir, nasıl pragmatik olunur gibi sorulara cevap arayışı içinde olanlar için hazırlanmış bu yazı ile pragmatizmin ne olduğunu öğrenmek ve buna göre nasıl yaşanacağını bilmek oldukça kolay. Pragmatizmin basit şekilde faydacılık olarak değerlendirildiği ve faydaların mutluluğu getirdiği bu yolda doğru bilgiye sağlanan yararlar ile ulaşmak mümkün.

Pragmatizm Nedir?


pragmatizm nedir pragmatik olmak ne demek
Pragmatizm nedir diye merak edenler için kısaca 'faydacılık' şeklinde açıklamak mümkündür. Faydacılık, eylem sonucuna ya da madde yararına dayalı hareket etme düşüncesidir. Eylem sonucu yarar sağlıyorsa, pragmatizme göre doğru eylemdir.

Pragmatizme göre yarar sağlayan eylem ahlaki eylemdir ve bu durumda evrensel bir ahlak yasasından söz etmek imkansız hale gelir. Yarar sağlayan eylemler kişiden kişiye değişeceği için ahlak yasası da değişkenlik gösterir ve varlığından söz etmek mümkün olmaz.

İlk benimsenmeye başlandığında mutluluk sağlayan eylemlerin matematiksel hesaplar yardımı ile de yararının ortaya çıkarılabileceği görüşü ortaya atılmış olsa da hiçbir zaman bu kanıtlanmamıştır. Bahsedilen fayda genel anlamda mutluluk üzerine kurulu bir faydadır. Bu da hedonizme yakın bir görüş olarak kafalarda soru işareti bırakmıştır. Bir yaşam tarzı olarak pragmatizm nedir diye merak edenlerin de genellikle pragmatizmi yakın bulduğu kısım hedonizm olmaktadır.

Pragmatizme göre düşüncenin ya da eylemin işlevsel olması gerekir ve fayda sağlayıp insan mutluluğuna giden yolda yardımcı olması gerekir. Bu sayede doğru bilgiye ulaşmak ve bireysel mutluluğa ulaşmak mümkündür. Pragmatizm nedir diye merak edenler için pragmatizmi bu şekilde açıklamak doğru olacaktır.

Pragmatik Olmak Ne Demek?


Yaşamın içinde pragmatik olmak ne demek diye merak edenlerin faydacılık üzerine bir miktar okuması da yararlı olacaktır ancak basit şekilde gündelik hayatın içinde pragmatik olmak sonuçlara önem vermeyi gerektirir. Yapılan eylemin sağlayacağı fayda ve kişiye katacakları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu şekilde pragmatik olmak mümkün hale gelir.

"Pragmatizm nedir?" sorusunun cevabına ulaştıktan sonra pragmatik olmak çok daha kolay hale gelecektir. Tamamıyla pragmatik yaşam tarzını benimsemek genellikle bencillik olarak algılansa da kişinin mutluluğa ulaşmasında önemli yol göstericilerden biri de olabilmektedir.

Felsefi Kitap Önerileri