Pozitivizm, bilgiyi doğrulanmış nesnel açıklamalara dayandıran ve böylece bilginin doğrudan algılanmasını sağlayan felsefi bir akım. Kimler pozitivizm temsilcileri oldu ve pozitivizm özellikleri nedir?

Pozitivizm Nedir?


pozitivizm temsilcileri

Pozitivizmi açıklayıcı şekilde tanımlayacak olursak; soyut çıkarımlar yapan, bilgiyi olgulara dayandıran, bilginin gözlem ve deney sonucu ortaya çıkacağını savunan kişilerin ortaya attığı bir akımdır. Olguculuk olarak da bilinir.

Pozitivizmin Temel İlkeleri Nelerdir?


pozitivizm nedir

Pozitivizm temsilcileri tarafından 3 temel ilke belirlenmiştir. Bunlar;

1. Fenomenalizm


Bilim verileri sayesinde bilginin, doğrudan gözlem ve deney yoluyla algılanan fenomenler olduğu esas alınır.

2. Nedensellik


Fenomenler, bilgiye ulaşmak için nedensellik ilkesi ile tespit edilir.

3. Nesnellik


Doğru bilgiye ulaşmak için veriler nesnel şekilde ele alınır. Elde edilen veriler tekrarlanabilir ve güvenilir olmak zorundadır.

Pozitivizm Akımının Temel Özellikleri Nedir?


düşünce akımı

  • Pozitivizm metotları bütün doğal bilime uygulanabilen evrensel yöntemlerdir.

  • Bu akım temsilcileri, teoriyi oluştururken verilerini gözleme dayandırır ve o şekilde genellemeler yaparlar.

  • Doğru bilgiye ulaşmak ve güvenlik için, elde edilen sonuçlar son adımda mutlaka test edilir.

  • Pozitivizm akımının en önemli özelliklerinden biri de, teorik tartışmaları engellemek amacıyla ampirik doğrulama yolunu seçmesidir.

  • Pozitivizm akımı, modern ve idealist düşünürlerin benimsediği bir fikir sistemidir.


Pozitivizm Akımının Sosyoloji Bilimiyle İlişkisi Nedir?


sosyoloji

Pozitivizm, çeşitli şekillerde sosyolojiyi etkilemiş ve gelişmesini sağlamıştır. Ekonomi ve psikoloji alanında olduğu gibi, sosyolojide de pozitivist yaklaşımlar görülür. Sosyolog Durkheim, Fransa ve diğer ülkelerde pozitivizm akımı çerçevesinde çalışmalarda bulunmuştur. İngiliz sosyolojisi, pozitivizm temelli ampirist yaklaşımları benimsemiştir. ABD sosyolojisi, işlevselcilik ve yapısal işlevselcilik şeklinde 2'ye ayrılıp, pozitivizm ile desteklenmiştir. Kısacası pozitivizm, sosyolojinin evrensel boyut kazanmasında etkili bir rol oynamıştır.

Pozitivizm Türleri ve Temsilcileri


felsefi akım

Radikal Pozitivizm Nedir?


Gözlemlenebilir gerçekleri temel alır. Genellemeler, gözlem ve deneyimlerden elde edilir. Radikal pozitivizm temsilcileri olarak Bacon ve Vilfredo Pareto örnek gösterilebilir.

bacon

Auguste Comte Pozitivizmi Nedir?


Comte, insanlık tarihinin birden fazla aşamadan geçtiğini ve bu aşamaların gözlemlenebilen gerçekliklere dayandığını temel alan bir görüş benimser. Ampirik yaklaşım çerçevesinde kavramları ve olayları ele alır.

a comte

Mach Pozitivizmi Nedir?


Avustralyalı Ernst Mach tarafından ortaya atılan görüşler, Mach pozitivizmi olarak bilinir. Ona göre; insan düşüncesi, algı ve deneyimden bağımsız olarak meydana gelen fiziksel bir gerçekliktir. Mach, bir fizikçinin ya da diğer bilim adamlarının, herhangi bir konudaki düşünceyi sağduyulu şekilde dile getirmeleri gerektiğini savunur. Fizik profesörü Mach, hem bir konvansiyonist hem de empiristti.

mach

Mantıksal Pozitivizm Nedir?


Mantıksal pozitivizm, metafiziği reddeden ve sadece analitik ve sentetik önermeleri kabul eden bir yaklaşımdır. Mantıksal pozitivizm savunucuları, teori ve gözlem ifadelerinin, sadece deneylerle doğrulandığında anlamlı olabileceğinin altını çizdiler. Önde gelen temsilcileri arasında Moritz Schlick ve Rudolf Carnap gösterilir.

rudolf carnap

Durkheim Pozitivizmi Nedir?


Sosyoloji bilimine hayat veren çok değişkenli Durkheim pozitivizmi, korelasyon prosedürleri çerçevesinde, nedensellik ilkesi baz alınarak toplumsal gerçekliklerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu yöntem sosyal düzen açısından oldukça önemlidir. Durkheim, toplumu bir bütün olarak görüyordu ve ona göre çalışmalar yapıyordu.

durkheim pozitivizm nedir

Edebi Akımlar Nelerdir? Edebiyata Yön Veren 7 Önemli Akım!