Psikoloji sadece insan doğasının kötücül, karamsar, acı olaylardan ileri gelen gelişmeler olduğunu mu söylüyor? Gelin sizleri pozitif  psikolojinin kurucusu Martin Seligman ile tanıştıralım. Pozitif psikoloji kuramı, insan doğası ve potansiyeli hakkında daha pozitif bir çağrıda bulunmaktadır. Pozitif psikoloji ve pozitif psikolojinin çalışma konuları hakkındaki yazımızı sizler için derledik...

Psikoloji Freud'un ortaya attığı Psikanalatik kuram ile bir çağ atlamıştır. Şimdi psikolojideki bu etkiyi Martin Seligman'ın ortaya attığı pozitif psikoloji oluşturmaktadır. Freud'un kötücül insan doğasına karşın Seligman, daha pozitif ve hümanistik bir bakış açısı geliştirmiştir.

pozitif psikoloji

Pozitif Psikoloji Nedir?


Martin Seligman 1998'de APA başkanı iken, öğrencilerine ders verdiği bir gün psikolojinin artık yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyduğuna değinmiştir. Bu bakış açısı ile daha önce psikoloji makalelerinde pek değinilmemiş, mutluluk, mükemmellik gibi kavramları ele almaktadır. Pozitif psikoloji insanın doğasındaki ve geçmişindeki bir takım yanlış noktaları düzeltmektense insan doğasının olumlu özelliklerini vurgulanması gerektiğini savunmuş, insanın içindeki potansiyelin keşfine vurgu yapmıştır.pozitif psikoloji

Seligman, bireyin olumlu yanlarını motivasyon ile daha iyiye gidebileceğini, bu şekilde topluma faydalı olabileceğini düşünmektedir. Kişisel gelişim kitapları bu kuramın ilkelerine dayanarak hazırlanmaktadır. Pozitif psikoloji sadece bireyin yetenekli olduğu alanlarda kendini keşfetmesi ile ilgilenmemektedir.

İnsanları birbirinden ayıran özellikleri olduğu gibi türe özgü yetenekleri de vardır. Buna stres ile başa çıkmak, hastalıklarla mücadele etmek, uyum sağlamak gibi örnekler verebiliriz. Bu beceriler ortak olmasına karşın her bireyde eşit düzeyde değildir. Bu kurama göre bireylerin sahip olduğu zayıf yönlere odaklanmasının bir kıymeti yoktur. Bireylerin sahip olduğu güçlü yönler ile geride kalan zayıf yönlerini yönetebilecekleri fırsatlar yaratılmalıdır.

pozitif psikolojinin kurucusu
Martin Seligman, mutluluğun her zaman sosyal durumumuza ve fiziksel görünümümüze bağlı olmadığını düşünmektedir.

Pozitif Psikoloji Neden Önemlidir?


Psikoloji bilimi genel olarak normal dışı davranışlar ve ruh sağlığı bozuklukları ile ilgilenmiştir. İnsanların olumlu özelliklerini, potansiyellerini anlama konusunda yeterli çalışmalar yapılmamıştır. Pozitif psikoloji, ihmal edilen bu konuları mercek altına almış ve bu kavramların önemini vurgulamıştır.

pozitif psikolojinin kurucusu
Pozitif psikolojinin kurucusu Seligman, alanın "olumsuz üzerindeki amansız vurgusunun hayattaki istenmeyen, acı olaylardan ileri gelen gelişme, üstünlük, motivasyon ve olayların iç yüzünü kavrama gibi birçok önemli olaya psikolojinin gözlerini kapattığına"  dikkat çekmiştir. Martin Seligman, psikoloji dünyasının ihtiyaç duyduğu eksikliği gidermiştir. Bu yüzden Seligman'a teşekkür ederiz...

Pozitif Psikolojinin Çalışma Konuları


pozitif psikoloji
Pozitif psikolojinin çalışma konuları şu şekilde sıralanabilir:

 • Karakter güçleri

 • Hayatın anlamı ve amacı

 • Psikolojik ihtiyaçlar

 • Yaşam kalitesi

 • Motivasyon

 • Yaşam doyumu

 • Özgecilik

 • Farkındalık

 • Evlilik doyumu


Karakter güçleri, bu kuramın en önemli çalışma konusudur. Seligman ve Peterson yaptıkları çalışmalarda 6 erdem ve bunların altındaki 24 karakter gücünü belirlemişlerdir. Belirledikleri 6 erdem sırasıyla:

 • Bilgelik

 • Cesaret

 • İnsaniyet

 • Adalet

 • Ölçülülük

 • Aşkınlık


Bu 6 erdemin altında yaratıcılık, merak, öğrenme sevgisi, açık fikirlilik, bakış açısı, cesur olma, dürüstlük, alçak gönüllülük, öz-denetim, şükran duyma, umut, sosyal zeka, mizah, yaşam coşkusu, iyilikseverlik, liderlik, vatandaşlık, ihtiyatlılık, estetik ve mükemmelliğin takdiri, maneviyat, sevgi ve sebatkarlık olmak üzere 24 karakter gücü yer almaktadır.

Kendinizi Keşfetme Yolculuğunuza Işık Tutacak En İyi 10 Kişisel Gelişim Kitabı