Klasik mantık dersinde bir konu başlığı var adı önermenin tutarlı olması. Çelişkili önermeler tutarlı olabilirler mi? Yoksa totoloji olanlar mı tutarlı olurlar?