Öğrenme nedir? Bugünkü yazımızda öğrenme psikolojisi, süreçleri ve türleri hakkında önemli bilgiler sunuyoruz. Öğrenme psikolojisiyle alakalı tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

Öğrenme; tekrar, yaşantı, eğitim ve öğretim sonucu oluşan değişimlerdir. Öğrenilmiş davranışlar da doğumdan itibaren deneyim ve yaşantı ile elde edilir. Konuşma, yemek yeme, fikirler karşısında tutum ve tavır sergileme, matematiksel işlemler yapma gibi davranışların hepsi öğrenilmiş olan davranışlardır. Öğrenme psikolojisi ve süreçleri hakkında tüm detayları aktaralım.

Öğrenme Nedir?


Öğrenme nedir? Öğrenme türleri ve süreçleri hakkında bilgiler paylaştık. Öğrenme psikolojisi
Öğrenme, öncelikle karmaşık bir süreçtir. Nörofizyolojik ve psikolojik bir olgu olduğunu da belirtmeliyiz. Öğrenme sırasında beyinde kimyasal ve elektriksel değişimler olur. Sinir sisteminde ise yeni birtakım bağlar kurulur. Kişi yeni bir şey öğrendiği zaman, konuyla alakalı tüm gerçekleri anlamaya çalışır. Her öğrenme sonunda da, az veya çok çeşitli davranış değişikliği söz konusudur. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Her davranış değişikliği, bir öğrenme değildir. Bu yüzden refleks, içgüdü veya şans eseri gelişen davranışlar öğrenme sayılmaz. Bunlar ancak öğrenilmemiş davranışlardır. Öğrenme konusu, psikolojide önemli bir yer tutar.

Örneğin, hapşırma bir uyum hareketidir. Açlık, annelik, susuzluk, cinsellik gibi dürtüler organizmayı harekete geçirmektedir. Bu tarz davranışlardan çoğu, öğrenmeyle alakalı olsa da doğuştan kazanılmıştır.

Öğrenme Türleri ve Süreçleri Nelerdir?


Öğrenme nedir? Öğrenme türleri ve süreçleri hakkında bilgiler paylaştık. Öğrenme psikolojisi
Öğrenme nedir açıkladık. Şimdi de öğrenme türlerinden ve süreçlerinden söz edeceğiz. Her öğrenme durumunun, öğrenmeyi meydana getirme tarzı ve teorileri farklıdır. Öğrenme türleri şunlardır:

  • Klasik koşullanma

  • Edimsel koşullanma

  • Model alarak öğrenme

  • Bilişsel öğrenme


 Klasik Koşullanma Yoluyla Öğrenme


pavlov
Koşullu bir uyarıcının etkisi ile refleks ve tepkilerin ortaya çıkmasına koşullu refleks denilmektedir. Bu koşullu reflekste uyaran, öğrenilmiş bir semboldür. Koşulsuz reflekste ise uyaranın sembol değil, gerçek uyarıcı olduğunu söyleyebiliriz. Peki klasik koşullanma ile öğrenme nedir? Klasik koşullanma, organizmanın doğal uyarıcılara verdiği tepkiyi, tekrarlar sonucunda yapay uyarıcıya da göstermesi olarak açıklanır.

Fizyolog Pavlov'un deneyini buna örnek verebiliriz. Pavlov, zile bastığında salya tepkisi vermeyen köpeğe, zili çaldığında salya tepkisi vermeyi öğretebilmiştir. Burada zil sesi nötr uyarıcıdır. Bir köpeğe et vermek istediğinizde otomatik olarak salya salgılamaktadır. Salya ise köpeklerde doğuştan gelen bir reflekstir. Öğrenilmemiştir. Pavlov, önce zili çalıp sonrada eti köpeğe vermiştir. Bunu defalarca tekrarladıktan sonra, her zil sesinde köpeğin et beklentisi oluşmuş ve salya tepkisi vermeye başlamıştır.

Edimsel Koşullanma Yoluyla Öğrenme Nedir?


Öğrenme nedir? Öğrenme türleri ve süreçleri hakkında bilgiler paylaştık. Öğrenme psikolojisi
Organizmanın, davranışların sonuçlarına göre yeni davranışlar kazanması durumu edimsel koşullanma yoluyla öğrenmedir. Başka türlü anlatacak olursak; organizmanın ödüle ulaşmak amacıyla veya cezadan kaçabilmek adına talep edilen davranışları yapması durumudur. Edimsel davranışta öncelikle tepki söz konusudur. Sonrasında, tepki uyarıcıyı ortaya çıkarır.

Edimsel koşullanmaya Skinner deneyini örnek vereceğiz. Fare, ses geçirmeyen özel bir düzeneğe konur. Rastgele yaptığı davranışlar ile kafesin içindeki düğmeye bastığında yemek kabı otomatik olarak önüne gelir. Zamanla edimsel olarak düğmeye basmaya başlar. Aç olan fare, düğmeye basarak yiyeceğini alır. Yiyeceği alan fare düğmeye basma davranışını devam ettirir. Davranışlar sonucunda organizmanın hoşuna giden bir durum oluşabilir. Yeni alınan bir pantolon giyildiğinde, diğer kişilerden olumlu yorum geldiği zaman, o pantolonu giyme davranışı devam eder.

Model Alarak Öğrenme Nedir?


Öğrenme psikolojisi hakkında bilgiler devam ediyor. Sırada model alarak öğrenme var. İnsanlar, doğal ve toplumsal çevreye uyum sağlamak zorundadır. Özellikle toplumsal kural ve değerler önem arz eder. İnsanlar, topluma uyum sağlamak için diğer insanları taklit ederler bir anlamda. Örneğin, çocuklar büyükleri taklit ederek öğrenirler. Taklit sırasında başka kişileri model almış olurlar. Taklit durumu, genel olarak farkında olunmadan yapılır.

bellek

Bilişsel Öğrenme Nedir?


İnsan öğrenmelerinin çoğu bilişsel öğrenmedir. Bu öğrenme durumunda yeni bilgiler depo edilir, eski bilgiler güncellenir ve anlam kazanır. Bilgi depolamak ve bilgi işlemenin oluşturduğu öğrenme durumu bilişsel öğrenmedir. Bu öğrenmeler çoğu zaman bilişsel ihtiyaçtan kaynaklanır. Bu ihtiyaca da bilişsel ihtiyaç denir. Sigara kullanan bir kişinin bu alışkanlıktan vazgeçmek amacıyla, sigaranın zararları hakkında bir yazı okumasını bilişsel öğrenmeye örnek verebiliriz.

Kendini Gerçekleştirme Nedir?