Gizemleriyle Yaşayan Nemrut Dağı... Bu yazımızda "Nemrut Dağı Hakkında Bilinmeyen Gerçekler" yazımızla Nemrut'a kısa bir yolculuk yapalım.


İsim babası Kommagene Kralı Mithrades Antiochos. Nemrut’un lakabı ise “Tanrıların Göksel Tahtı”. Aslında hemen yanı başımızda! Adıyaman’da. Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Karadut Köyünde. Her ne kadar biz pek değerini bilemesek de Nemrut Dağı hakkında Dünyanın 8.Harikası deniyor.

Nemrut Dağı Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler...


Nemrut Dağındaki alanda, heykellerin dışında pek çok kabartma mevcut. Bu kabartmalar içinde Batı Terasında bulunanlardan en dikkat çekici ve ilginç olanı “Aslan Kabartması”. Bu kabartmada gezegenlerin dizilişi yer alıyor. İşin ilginç tarafı “Aslan Horoskop” olarak tanımlanan Aslan Kabartmasının, 25.000 yılda bir meydana gelen astrolojik bir olayı da sembolize etmesidir.

  • “Tanrıların Göksel Tahtı” olarak adlandırılan Nemrut Dağının batısında yer alan Aslanlı Horoskop ’un üzerinde 16 ışın var ve bu ışınlar 3 yıldız oluşturuyor. Bunlar; Mars, Merkür ve Jüpiter gezegenlerini sembolize ediyor. Aslanlı Horoskop, gök cisimlerinin 25.000 yılda bir olan konumunu gizemli bir şekilde tasvirlemiş.

  • Nemrut Dağının batı yamacındaki tanrı heykelleri, Antik Yunan tanrılarını simgeler. Doğu tarafında yer alan heykeller ise, Pers tanrılarını işaret eder.

  • Her iki yamaçta farklı heykellerin bulunması kralın iki uygarlığı birleştirme hayalinden kaynaklanır. Büyük Yunan Pers İmparatorluğu!

  • Nemrut Dağı zirvesinde yer alan mabet, Tören Yolu, Batı Terası, höyük ve Doğu Terasının astronomik dizilime sahip olduğu biliniyor. Nemrut Dağı hakkında şaşırtıcı gerçeklerden bir tanesi de bu.

  • Nemrut Dağının uç noktasındaki höyüğe hala erişilemiyor. Bu höyüğün yapılması için o zamanki şartlarda, o büyük taşların oraya nasıl taşındığı bilinmiyor.  Bu höyüğün içinde neler olabileceği hala Nemrut dağı hakkındaki gizemlerin en önemlilerinden bir tanesi durumunda.

  • Nemrut Dağının içinde oldukları bilinen fakat nereye ulaştıkları bilinmeyen pek çok tünel mevcut. Henüz keşfedilmeyenler hala gizemini koruyor.

  • Nemrut Dağında yer alan figürler ne tam Pers ne de tam Yunan olarak adlandırılamıyor.


Tümülüs’ün GizemiNemrut Dağı Gerçekleri


Nemrut Dağı'nda 50 metre yüksekliğinde olan ve iki terasın arasında yer alan Tümülüs milyonlarca kireç taşından oluşuyor. Bütün araziye hakim olarak konumlandırılmış. Anlaşılan o ki; Kral Antiochos, yeni bir din oluşturmaya çalışmış. Yunan ve Pers dinlerini birleştirmeyi hedeflemiş. Nemrut Dağı, kral için dünya dininin merkezi kendisi ise tanrısıymış ve buradan dünyaya hükmetmek ve ölümsüz olmak istemiş.

  • Kral, yaptırdığı heykellerin arka yüzüne 200 satırdan oluşan vasiyetini yazdırmış.

  • Dinsel törenler ve kral için yapılan törenlerde kullanılmak üzere Tümülüs, üç tarafı teraslarla çevrilecek şekilde yapılmış. Doğu, Batı ve Kuzey teraslar olarak adlandırılan teraslardan Doğu ve Batı Teraslarında blok halinde 8 tane yontma taşın üst üste dizilmesi ile oluşan 10 metre yüksekliğinde görkemli heykeller bulunuyor. Heykeller aslan ve kartal heykeli ile başlıyor ve aynı düzende sonlanıyor. Aslan yeryüzünü, kartal ise gökyüzünü temsil ediyor.

  • Nemrut Dağındaki heykeller Kral 1. Theos, Fortuna, Zeus, Apollon, Herakles olarak her iki tarafta da sıralanmış. Buradaki yazıtlarda ise; kralın annesinin Büyük İskender soyundan, babasının ise; Pers soyundan geldiği yazılmış. Kral bu nedenle hem Pers hem de Yunan etnik farklarını birleştirmek için heykellerin yüzünü hem doğuya hem de batıya çevirmiş.


Astrolojiyle Büyünün Bir İlgisi Var Mı?


Instagram Hesabımızı Takip Edin: @Sosyorol