Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı, yazdığı kitaplar listesi ile sizlerleyiz! Atatürk'ün en çok sevdiği eylemlerden biri de kitap okumaktı. Okuma sevgisini Türk Milletine de aşılamak için birçok çalışma yaptı. Yaşamı boyunca toplamda 3997 adet kitap okudu. Mustafa Kemal Atatürk, araştırmacı ruhuna sahipti ve bildiklerini paylaşmak amacıyla birçok kitap yazdı. Atatürk tarafından kaleme alınan kitaplardan en bilineni Nutuk ve Geometri isimli eserleridir. İşte, Atatürk'ün kitapları hakkında tüm ayrıntılar!

Atatürk, çocukluğundan itibaren kitaplara büyük ilgi duydu. En çok tarih kitapları ile ilgilendi. Önemli eserleri kaleme aldı ve bu eserleri Türk milletine miras bıraktı. Ayrıca Tarih ve Edebiyata olan ilgisi bunlarla da sınırlı kalmadı, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nu kurdu.

Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar


atatürkün yazdığı kitaplar atatürk nutuk geometri kitapları

1. Nutuk • CHP'nin İkinci Kurultayında 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde Atatürk tarafından okundu.

 • Kendi devrinde yazıldığı için birinci elden kaynak özelliği taşımaktadır.

 • Mustafa Kemal, Nutuk adlı eserinde Cumhuriyet'i Türk gençliğine emanet etmiştir.

 • Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk eserini günde 6 saat okuyarak 6 günde tamamlamıştır.

 • 1919 Mayısının 19. günü Samsun'a çıktım cümlesi ile başlayıp, Gençliğe Hitabe ile son bulur.

 • Eser 3 ciltten meydana gelir. Birinci ciltte 1919-20 arasında yaşanan olaylar, ikinci ciltte 1920-27 arasındaki olaylar yer alır. Üçüncü ciltte ise yazışmalar ve belgeler bulunur.

 • İlk defa 1927'de Türk Tayyare Cemiyeti tarafından basıldı.


atatürkün yazdığı kitaplar atatürk nutuk geometri

2. Tabiye Meselelerinin Halli ve Emirlerin Suret-i Tahririne Dair Nesayih • Eserde taktik meselesinin nasıl çözüleceği, emir verilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

 • Bu eserin en önemli özelliği içeriğinde bulunan bilgilerin günümüzde de geçerliliğini koruyor olmasıdır.


3. Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar: Takımın Muharebe Talimi • General Litzmann'ın bir eserinin Almancadan çevirisidir.


4. Bölüğün Muharebe Talimi • Alman General Litzmann'ın kitabının çevirisidir.

 • Eserde yerleşik bölgelerde muharebe, savunma ve saldırı konuları ele alınmıştır.


atatürkün yazdığı kitaplar atatürk nutuk geometri kitapları

5. Cumalı Ordugahı • Makedonya'da bulunan Cumalı'da Suphi Paşa komutasındaki süvari tugayına yaptırılan manevralara katılım gösteren Mustafa Kemal'in, tatbikat sırasındaki gözlemlerini yansıtan eseridir.


6. Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar: Tabiye ve Tatbikat Seyahati • Eserde komutanın nitelikleri üzerinde durulmuştur.


7. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal • Nuri Conker'in Zabit ve Kumandan isimli eserine karşılık, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi düşüncelerini belirtmek amacıyla kaleme aldığı eserdir.

 • Bu kitabı, 1956'da Hasan Ali Yücel tarafından yayımlatıldı.


kitap

8. Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar: Geometri • Atatürk, Geometri kitabını 1936-37 yıllarında kaleme alındı.

 • Kavramlar Türkçe karşılıkları ile verildi. Konular ise Türkçenin kurallarına uygun biçimde anlatıldı.

 • Bugün kullandığımız matematik terimlerinin büyük bir bölümü Atatürk tarafından türetildi. Dikdörtgen, beşgen, üçgen, oran, orantı, türev, açıortay, kiriş, düzey, dar açı, çap, yarıçap bu terimlerden bazılarıdır.


atatürkün yazdığı kitaplar atatürk nutuk geometri kitapları

9. Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbad Hatıraları • Afet İnan tarafından kitap haline getirildi. Eserde Mustafa Kemal'in 1915-16 ve 1918'deki anıları ile Karlsbad'da geçen günlerini anlattığı yazılara yer verilmiştir.


10. Vatandaş İçin Medeni Bilgiler • Vatandaş İçin Medeni Bilgiler de Atatürk'ün kitapları arasında bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşlık hak ve görevleri hakkındaki düşüncelerini belirtmek amacı ile Afet İnan'a yazdırdığı eseridir.


kitap ATATÜRKÜN KİTAPLARI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Hayatı ve Başarıları