Modernist anlayış ve modernizm nedir? Bu yazımızda edebiyatta modernizm ve özellikleri hakkında detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. İşte modernist edebiyatın özellikleri ve diğer tüm bilgiler!

Modernizm terimi; bilim, kültür, siyasi alanlardaki gelişmelerle ve sanayi inkılabı ile birlikte hareketlenen büyükçe bir toplumsal değişime ayak uyduran zihniyetin tamamı için kullanılır. Edebiyatta modernizm ve özellikleri ile ilgili önemli bilgilerden söz ettiğimiz yazımız başlıyor.

Modernizm Nedir?


postmodernizm
Modernizm, sanat, mimari ve edebiyat alanlarında 19. yy'ın ikinci yarısından itibaren isminden söz ettirmeye başlayan bir akım. Daha çok 20. yy'ın ilk yarısından itibaren etkili olmaya başladı. Modernizmin doğuşunda, 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın yıkıcı etkisi rol oynamıştır. Modernizm nedir açıklamaya devam ediyoruz. Modernizm; tam olarak çağcılık demektir. Edebiyat ve sanat alanlarında günlük yaşamın etkilerinin yok olmaya başlaması üzerine ortaya çıkmış bir akımdır. Modernist kişilere göre; insanlar, yaşadıkları dünyada hep sıkıntılarla baş başa kalır, yalnızlıktan kurtulamazlar ve insanların bu durumu da anlatılmalıdır. Modernist yazarlar gerçeklikten, bilinç ve bilinçaltından yararlanarak hikayelerini oluşturlar.

Edebiyatta Modernizm ve Modernist Anlayış Nedir? Modernizm Özellikleri Nelerdir? • Modernizm'de geleneksel olan, günün anlayışına uydurulmaya çalışır. Geleneksel yapı ve anlatım reddedilir, yeni ortaya çıkarmaya çalışılır.

 • Modernist eserlerde toplumun değer çatışmaları, insanın bunalımları, karmaşık ruh hali, yerleşik olan değerlere isyan vardır.

 • Modernizmi temel alan metinlerde alegorik bir anlatım bulunur.

 • Bireyin iç sesini esas alan eserlerle, modernizmi esas alan eserler arasında insan psikolojisine yaklaşım yönüyle benzerlik bulunur.

 • Modernizm etkisinde yazılan öykülerin özelliği nedir? Modernizmi temel alan öykülerde, anlatılan olayın insan üzerindeki etkileri esastır.

 • Edebiyatta modernizm etkisiyle oluşturulan eserler, varoluşçuluk akımından da etkilenir.


Postmodernizm Nedir? Modernizm ve Postmodernizm Hakkında Diğer Önemli Bilgiler


Edebiyatta modernizm, modernist anlayış nedir? Modernizm özellikleri, modernist edebiyatın özellikleri nelerdir
Postmodernizm; modernizm sonrası ve ötesi anlamını taşır. Modern düşünce ve kültürün temel kavramlarının yadsınmasıyla birlikte ele alınır. 1960'lı yıllardan itibaren postmodern kavramı ortaya çıktı. Modernizm ve postmodernizm hakkında diğer bilgiler nedir sıralayalım: 

 • Modernist eserler, gerçekçi ve gelenekçi roman anlayışından sonra 'deneysel biçimcilik' ile gelişim gösterdi.

 • Postmodernist ve modernist eserler, edebiyatımızda aynı dönemde görülür. Postmodernizm, modernizmden tam anlamıyla 1990'lı yıllardan itibaren arındı.

 • Modernizm etkisinde kalan ilk eser nedir diye merak edenlere açıklayalım. Modernizm etkisiyle yazılan ilk eser, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ıdır. Ardından, Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli, Ferit Edgü'nün Hakkari'de Bir Mevsim isimli kitapları da 1910'li yıllara ait modernist anlayışla yazılan eserlerdir.

 • Modernist ögelere ağırlık veren yazarlar arasında Adalet Ağaoğlu, Erkan Bener, Peride Celal, Ahmet Altan, Nedim Gürsel, Selim İleri, Ayla Kutlu yer alır.

 • Modernizm nedir anlatırken, modernist edebiyatın öncü eserlerine de değinelim. Orhan Pamuk'un Yeni Hayat, Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm, Bilge Karasu'nun Gece isimli eserleri modernist edebiyatın öncüleridir.

 • Postmodern romanların birçok çeşidi vardır. Bunlar; bilim kurgu romanları, büyülü gerçekçilik romanları, fantastik romanlar ve kurmaca romanlar olarak sayılabilir.


Modernizm ve Postmodernizm Temsilcileri Kimlerdir?


sait faik
Modernizm nedir anlattık ve modernist edebiyatın özellikleri hakkında bilgiler paylaştık. Edebiyatımızdaki modernizm ve postmodernizm temsilcilerinden de söz edelim:

 • Sait Faik Abasıyanık

 • Vusat Orhan Bener

 • Haldun Taner

 • Bilge Karasu

 • Yusuf Atılgan

 • Füruzan Çerçi

 • Adalet Ağaoğlu

 • Ferit Edgü

 • Orhan Pamuk

 • Oğuz Atay

 • İnci Aral

 • Oktay Akbal

 • Tomris Uyar

 • Pınar Kür

 • Ayşe Kulin

 • Elif Şafak

 • Ayla Kutlu

 • Buket Uzuner

 • Nedim Gürsel


Mutlaka Okumanız Gereken Türk Edebiyatı Klasik Kitapları