Mobbing uygulamak, işyerinde birlikte çalışanların bir ya da birden fazla kişiyi rahatsız edici şekilde, söz ya da davranışla taciz etmesi olarak biliniyor. Hiyerarşik yapılaşmanın ve zayıf kontrolün olduğu ortamlarda, güçlülerin altta kalanlara psikolojik baskı yapmasına da mobbing diyebiliriz. Mobbing uygulamak; sistemli bir şekilde süreklilik arz ederse, çalışanı sindirme ve kişinin özgüvenini zedeleme gibi sonuçlar doğurabilir.


Mobbing Nedenleri


Kişisel Mobbing Nedenleri


Mağdurun ve failin bazı özellikleri, mobbinge uygun bir ortam yaratır. Kişisel mobbing nedenleri araştırıldığında; mağdurların hakkını aramaya çekinen, çatışmayan, dürüst ve iyi niyete sahip oldukları belirlenmiştir. Sosyal davranışlarında problemli olanların, meslektaşlarından daha alt seviyede sosyal becerilere sahip olmalarından dolayı, mobbinge hedef olmaları daha yüksek ihtimal olarak bilinir.Başka bir araştırmaya göre de; mobbinge uğrayanların genel olarak çalışkan, kendilerini beğendirme çabalarına girmeyen, yüksek özgüven sahibi, girişken, nitelikli yapıda ve kişiler yerine, düşüncelerle uğraşmayı seven bireyler oldukları kanıtlanmıştır. Mobbing mağdurlarının, kendilerinden yüksek mevkide yer alanlara tehdit oluşturdukları için seçildikleri görülüyor. Mobbing uygulamak, tek kişinin yapabileceği bir davranış olabileceği gibi, hedef kişi ya da kişilerin üstleri tarafından, ekiple birlikte de uygulanabiliyor. Psikolojik şiddete maruz kalanların işine ya son veriliyor, ya da mağdurun kendi isteği ile işten ayrılması sağlanıyor.

Kişilerin mobbing uygulamak konusundaki nedenleri de, kendilerini eksik görmelerinden kaynaklanıyor. İlgiye ihtiyaç duyan, övgüyü seven ve bulundukları konumu övenlerin yapıcı desteğini istemek gibi durumlar, mobbing uygulamak konusunda başarılı olanların özellikleridir.

mobbing

Kurumsal Mobbing Nedenleri


Mobbing uygulamak, kurumsal yapılarda da söz konudur. Kurumların hiyerarşik örgüt yapısı ile genelde otoriter bir yönetime maruz kaldıkları bilinir.

  • Kötü ve yetersiz yönetim

  • Zayıf iletişim ve zayıf liderlik özellikleri

  • Stres dolu bir ortam

  • İnsanların beklentileri yerine getirmemesi

  • Yeni bir yapılanmaya gidilmesi

  • Rekabetçi ortamlar sebebiyle, işi kaybetme korkusu

  • Olağan durumu koruma amacı

  • Yeni fikirler üretilememesi

  • Tekrarlara düşülmesi de mobbing nedenleri arasında sayılır.


Sosyal Nedenler


İş hayatında mobbinglerin görülmesi, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısıyla da alakalıdır. Göç, yabancılaşma, özgüven eksikliği, iş ortamında liyakatsizlik, hemşerilik dayanışması gibi durumların hepsi mobbinge zemin hazırlar.

Girişimci Kafası Yaşayıp, Girişimci Olmak İsteyenlere 10 Tavsiye!


Sosyorol Instagram Hesabımızı Takip Edin: @Sosyorol