Milli edebiyat dönemi ne zaman başlamıştır ve bu dönemin özellikleri nelerdir? Türk edebiyatında önemli bir yeri bulunan Milli Edebiyat dönemiyle ilgili tüm bilgileri sizler için derledik. Milli Edebiyat dönemi şairleri, romancıları ve tüm sanatçıları kimlerdir açıklayalım. 

1911 senesinden itibaren Osmanlıcılık fikrinin iflasından sonra artık Türkçülük akımı yükselmeye başlamıştı. Bu yıllarda Selanik'te bazı yazarlar "Genç Kalemler" dergisi etrafında toplandı. Bu aydınların vesilesi ile Milli Edebiyat dönemi başlamış oldu. Milli Edebiyat dönemi tam olarak ne zaman başlamıştır, sanatçıları ve romancıları kimlerdir detaylıca anlatalım.

Milli Edebiyat Dönemi Ne Zaman Başladı, Bu Dönemin Özellikleri Nelerdir?


Milli edebiyat dönemi özellikleri, sanatçıları, şairleri, romancıları hakkında bütün bilgiler burada! Milli edebiyat dönemi ne zaman başlamıştır?
Milli Edebiyat dönemi 1911 senesinde Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp gibi isimlerin Genç Kalemler dergisinde birleşmesiyle başlamış oldu. Bu edebiyat oluşumu 1923 senesine kadar devam etti.

milliedebiyat
Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşı, İstiklal Savaşı bu dönemlerde yaşandı. Çoğu yazar ve şair Milli Mücadele'ye fiilen katılmıştır. Hatta bu mücadele birçok yazı ve şiirlere konu olmuştur. Milli Edebiyat dönemindeki sanatçıların birçoğu, Serveti Fünun ve Fecri Ati döneminde de eserler vermiş, Cumhuriyet döneminde de yazı ve şiirlere devam etmişlerdir.

Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri


Milli edebiyat dönemi özellikleri, sanatçıları, şairleri, romancıları hakkında bütün bilgiler burada! Milli edebiyat dönemi ne zaman başlamıştır?

 • Şiirde doğa ve yurt güzelliği ile beraber, yurtseverlik ve kahramanlık temaları da işlendi.

 • Şiirde romantik bir söyleyiş egemen oldu.

 • Roman ve öykü Anadolu'ya açıldı.

 • Milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı gibi konular ele alındı ve yurt sorunları gözlemler dahilinde eserlere yansıtıldı.

 • Reşat Nuri, Yakup Kadri, Halide Edip ve Refik Halit gibi isimlerin öcülüğünde Memleket Edebiyatı çığırı açılmış oldu.

 • Öykü ve roman teknik anlamda gelişti. Aşk, roman ve öyküde daha çok işlenmeye başlandı.

 • Eserlerde kahramanlar yerli halktan seçildi, halka dönük ve halk diline önem veren bir edebiyat akımı oluştu.

 • Eserlerde halkın konuştuğu Türkçe esas alındı.

 • Halk şiiri nazım biçimlerinden ve milli kaynaklardan yararlanıldı.

 • Şiirde aruz ölçüsü yerine milli ölçümüz olan hece ölçüsü kullanıldı.

 • Toplum için sanat anlayışı benimsendi.

 • Batı geleneklerine tümüyle karşı çıkıldı.

 • Konular yerli hayattan ve tarihten seçildi.

 • Edebiyatımız İstanbul dışına çıktı, Anadolu'ya açıldı, memleket edebiyatı çığırı başladı.

 • Bireysel konular ile birlikte ülkenin gerçekleri ve memleket sorunları da eserlerde dile getirildi.

 • Türk milletinin kültürel zenginlikleri ele alındı ve milli şuuru güçlendirme amacı güdüldü.


Milli Edebiyat Dönemi ve Şiirlerin Genel Özellikleri


Milli edebiyat dönemi özellikleri, sanatçıları, şairleri, romancıları hakkında bütün bilgiler burada! Milli edebiyat dönemi ne zaman başlamıştır?

 • Halka Doğru ilkesiyle ulusal kaynaklara dönüş başladı.

 • Yalın bir dil tercih edildi. Şiirde halkın konuştuğu dilden yararlanıldı.

 • Başlangıçta aruz ölçüsü kullanıldı, sonradan hece ölçüsüne geçildi.

 • Şiirde millileşme hedeflendi, buna bağlı olarak halk edebiyatı nazım biçimleri kullanıldı.

 • Dörtlük nazım biriminin yanı sıra üçlük ve beşlik birimler de tercih edildi.

 • Eserlerde genellikle romantik bir hava vardır.

 • Türkçülük ideali, yurt sevgisi, doğa, bayrak, vatan, kahramanlık ve millet sevgisi gibi konular işlendi.

 • Sanatlı söyleyiş ikinci plana atıldı.

 • Bazı şiirlerde didaktik anlayış vardır. Bunlarda ise duygudan ziyade düşünce ön plandadır.


Milli Edebiyat Dönemi Hikaye ve Romanların Genel Özellikleri


Milli edebiyat dönemi özellikleri, sanatçıları, şairleri, romancıları hakkında bütün bilgiler burada! Milli edebiyat dönemi ne zaman başlamıştır?

 • Milli kaynaklara dönme düşüncesinden dolayı roman ve öyküde dil sadedir.

 • Eserlerde yerli hayat yansıtıldı.

 • Konu olarak en çok Kurtuluş Savaşı işlendi.

 • Sosyal meselelere de yer verildi.

 • Anadolu'nun her köşesi edebiyata girdi.

 • Köy ve taşra hayatını anlatan ilk örnekler verildi.

 • Eserlerde realizmin etkisi vardır.

 • Konuşma dili ve anlatımı tercih edildi.

 • Öykü ve roman tekniği daha da güçlenmiş oldu.

 • Teknik anlamda Batı ile eş değer eserler yazıldı.

 • Kişilerin psikolojileri de dile getirildi.

 • Ömer Seyfettin ve Refik Halit eserlerinde toplumsal mizaha yer verdi.


Milli Edebiyat Dönemi ve Tiyatro Eserlerinin Özellikleri


milliedebiyat

 • Özel tiyatroların yanında Darülbedayi de kuruldu. Darülbedayi, sanatçı yetiştirmek için eğitim veren bir okuldur.

 • Bu okulda oyunculuğu meslek edinenler yetiştirildi.

 • Darülbedayi'nin başına Fransız tiyatrosunun ünlü rejisörlerinden olan Andre Antonie getirildi.

 • Bu tiyatroda sahnelenen ilk eser Hüseyin Suat'ın Çürük Temel isimli eseridir.

 • Muhsin Ertuğrul, Darülbedayi'de öğretmenlik yaptı. İlerleyen yıllarda ise kurumun başına geçmiştir.

 • Muhsin Ertuğrul, çağdaş tiyatronun kurulmasında etkili oldu.

 • Bu dönemde Müslüman ilk kadın oyuncu olan Afife Jale sahnede yerini aldı.

 • Dönem oyunları hafif güldürüler  ya da şarkılı güldürüler şeklindedir. Amaç halkı tiyatroya çekmekti.

 • Yazılan oyunlar teknik anlamda olgunluğa erişmese de dili kullanma bakımından oldukça başarılıdır.

 • Türkçülük akımı, bu dönemde tiyatroda daha fazla hissedildi.

 • Osmanlı devletinin çöküşü, karamsarlık ve yılgınlık gibi temalar da oyunlarda işlendi.


Milli Edebiyat Döneminde Çıkarılan Önemli Dergiler


milliedebiyat

Milli edebiyat dönemi özellikleri hakkında bilgi verdikten sonra bu dönemde çıkarılan dergileri sıralayalım:

 • Genç Kalemler

 • Yeni Mecmua

 • Yeni Hayat

 • Halka Doğru

 • Dergah

 • Türk Yurdu

 • Küçük Mecmua

 • Şair Nedim

 • Çocuk Bahçesi

 • Türk Sözü

 • Büyük Mecmua


Milli Edebiyat Dönemi Şairleri, Romancıları ve Tüm Sanatçıları


Milli edebiyat dönemi özellikleri, sanatçıları, şairleri, romancıları hakkında bütün bilgiler burada! Milli edebiyat dönemi ne zaman başlamıştır?

 • Mehmet Emin Yurdakul

 • Ziya Gökalp

 • Yusuf Akçura

 • Ömer Seyfettin

 • Halide Edip Adıvar

 • Ali Canip Yöntem

 • Mehmet Fuat Köprülü

 • Reşat Nuri Güntekin

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 • Refik Halit Karay

 • Rıza Tevfik Bölükbaşı

 • Hamdullah Suphi Tanrıöver

 • Falih Rıfkı Atay

 • Memduh Şevket Esendal

 • Musahipzade Celal

 • Ebubekir Hazım Tepeyran


Yedi Meşaleciler Özellikleri, Şiirleri ve Eserleri