Dünya tarihinin en önemli uygarlıkları Mezopotamya'da yaşamıştır. Doğal olarak, tarih kitaplarında okuduğumuz her olay Mezopotamya topraklarında yaşanmıştır ve dünya tarihini değiştiren bütün icatlar bu topraklardan çıkmıştır. Dünya tarihini anlamak için ilk olarak Mezopotamya tarihine hakim olmalısınız. Mezopotamya tarihi ve uygarlıkları hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Mezopotamya medeniyeti ve özellikleri nelerdir anlatalım.

Mezopotamya konumu itibariyle bütün medeniyetlerin yaşamak için çaba sarf ettiği topraklardan biri olmuştur. Bu topraklar, bütün dünya medeniyetlerinden bir iz taşıdığı için arkeologların ve tarihçilerin ilgisini çekmiştir.

Günümüzde bu topraklar üzerinde hala kazılar yapılmaktadır, bu kazılar sayesinde ortaya çıkan tarihi eserler ve kalıntılar geçmişimize ışık tutmaktadır. Dünyadaki bütün tarih meraklılarının ilgi odağı olmuş bu topraklar hakkında biraz daha detaylı bilgiye sahip olmak istemez misiniz?

Mezopotamya Neresidir?


mezopotamya tarihi
Mezopotamya tarihi hakkında tüm bilinmeyenler yazısına Mezopotamya'nın yerini anlatarak başlamalıyız. Mezopotamya, Fırat ve Dicle nehirlerini de içine alan, bu nehirlerin çevresindeki alanı kapsar.

Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinin de bir kısmı Mezopotamya sınırları içinde yer almaktadır. Mezopotamya; Zagros dağlarını, Suriye çölünü ve İran topraklarını da kapsayan geniş sınıra denir.

Dünya medeniyetlerinin yaşamlarını sürdürmüş olduğu geniş bir alandır. Mezopotamya medeniyeti ve özellikleri ile insanlığın gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Mezopotamya Tarihi ve UygarlıklarıSümerlerDünya üzerinde ilk kurulan uygarlık olan Sümerler, Mezopotamya'da yaşamıştır. Sümerler, çağlarının ötesinde icatlar yaparak kendilerinden sonraki uygarlıkların yaşayışına katkı sağlamışlardır. Yazıyı ilk icat eden medeniyet Sümerler olduğu için onların yaşayışları hakkında geniş bilgi sahibi olabiliyoruz.

Matematik ve astronomi alanlarında da başarılı olan bu medeniyet, haftayı yedi güne ayırmıştır. Fal bakarak gelecek hakkında tahminlerde bulunma da Sümerler tarafından bütün dünya medeniyetlerine kazandırılmıştır. Aynı zamanda Sümerler, anaerkil toplum yapısını benimseyen ilk uygarlıklardan biridir. Daha sonraları anaerkil toplum yapısı yerini ataerkilliğe bırakmış olsa da, Sümerler anaerkil toplum yapısının öncüleri olarak kabul edilirler.

AkadlarSami kökenli kavimden gelen Akadlar, M.Ö 2350-2150 yılları arasında Mezopotamya topraklarına hakim olmuşlardır. Paranın o dönemlerde bulunmuş olmasına rağmen savaşarak ganimet elde etmeleri ve kadını tamamen ikincilleştirmeleri nedeniyle barbar bir kavim olarak tanınmışlardır.

Mezopotamya'da Sümerlerin hakimiyetine son veren Akadlar, Sümer medeniyetinin izlerini taşıdılar. Sümer medeniyetine son vermiş olsalar da Akadlar, dini törenlerini Sümer dilinde devam ettirmişlerdir.

AsurlularMezopotamya tarihi hakkında tüm bilinmeyenler yazısının başında da bahsettiğimiz gibi Mezopotamya çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden biri de Asurlular'dır.

Asurlular, sanatta ve mimaride geliştirdikleri yöntemler ile bütün dünyaya bu alanlarda öncü olmuşlardır. Aynı zamanda Asurlular, Anadolu'da yaşamış bir medeniyettir ve en büyük Asur kolonisi Kayseri'de kurulmuştur.

BabillerDünya kanunlarının temeli de Mezopotamya'da atıldı. Hepimizin tarih kitaplarından tanıdığı Hammurabi, günümüzdeki medeni kanun kurallarının temellerini de bu topraklarda attı.

Dünyanın en önemli uygarlıklarından biri olan Babiller de Mezopotamya topraklarında yaşamış bir medeniyettir.

Mezopotamya Tarihi ve Uygarlıkları: Persler


Mezopotamya uygarlıkları
Mezopotamya medeniyetleri tarihinin son uygarlığı Persler'dir. Persler, günümüzdeki İran devletinin kurucularıdır. Medler'e karşı isyan ederek özgürlüklerini eline almış olan bu uygarlık, Mezopotamya'ya en uzun süre hakim olmuş medeniyetlerdendir.

Mezopotamya Tarihi Hakkında Tüm Bilinmeyenler: Mezopotamya Medeniyeti ÖzellikleriMezopotamya, bereketli Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında olduğu için bu topraklarda yaşamış olan bütün uygarlıklar tarım açısından kendilerini çok geliştirmişlerdir. Modern ilaç tedavisi Mezopotamya topraklarında gelişmiştir.

Mezopotamya uygarlıkları
Dünya üzerindeki ilk uygarlık bu topraklarda kurulmuştur. Modern hukukun temelleri Hammurabi sayesinde bu topraklarda atıldı ve Hammurabi kuralları modern hukukun başlangıcı oldu.


Dünyadaki bütün tek tanrılı dinler bu topraklarda ortaya çıkmıştır. Yazı, Mezopotamya'da keşfedilmiştir ve tarihin ilk yazılı eserleri bu topraklarda ortaya çıkmıştır.


Modern matematik bu topraklarda ortaya çıkmıştır. Bu sayede de zaman hesaplaması ilk olarak Mezopotamya'da yapılmıştır. Sümerler, bu topraklarda haftayı yedi güne ayırmışlardır.

856 Yıllık Tarih: Notre Dame Tarihi