Mehmet Akif Ersoy kimdir? Milli edebiyat dönemi bağımsız şairlerinden olan Mehmet Akif Ersoy hakkında bir araştırma yaptık. Elde ettiğimiz bilgileri sizlere sunuyoruz. İşte Mehmet Akif Ersoy hayatı, eserleri, en önemli şiirleri ve edebi kişiliği hakkında tüm bilgiler!

Mehmet Akif Ersoy'a şair demek az kalır. Şairlik yanında birçok mesleği de icra etmiştir. Arnavut göçmeni olan Mehmet Akif Ersoy, veterinerlik, öğretmenlik, hafızlık yapmış ve siyaset ile uğraşmıştır. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın ulusal marşı olan İstiklal Marşı'nın yazarı kendisidir. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili önemli bilgiler devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?


mehmet aklf ersoy kimdir, hayatı, eserleri, şiirleri, edebi kişiliği
Ünlü şairimiz 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 20 Aralık 1936 tarihinde ise Siroz hastalığından dolayı yaşamını yitirdi. ''Vatan Şairi'' ve ''Milli Şair'' gibi unvanları bulunur. Çanakkale Destanı, Bülbül ve Safahat en önemli eserleri arasındadır. Ersoy, Kurtuluş Savaşı döneminde milletvekilliği de yaptı. Annesi Buharalı, babası ise Arnavut göçmenidir. Çocukluğunu İstanbul'un Fatih ilçesinde geçirdi. Babası medrese hocası, annesi de ev hanımıydı. Mehmet Akif Ersoy kimdir anlatmaya devam ediyoruz. Asıl isminin Mehmet Ragıf olduğu bilinir. Babasının ölümüne dek Ragıf ismini kullanmıştır. Ancak, bu isim yaygın olmadığı için annesi ve birçok arkadaşı ona Akif diye hitap etmeye başlamıştı. Nuriye isminde bir kız kardeşi vardı.

Mehmet Akif Ersoy ilkokulu Fatih ilçesinde bulunan Emir Buhari Mektebi'nde tamamladı. Ortaokul için Fatih Merkez Rüştiyesi'ne geçti. Aynı zamanda Arapça ve Farsça öğrendi. Dil öğrenme konusuna ilgi duyuyordu. Ortaokuldan mezun olana kadar Fransızca, Arapça ve Farsça dillerinde hep birincilik elde etti. Rüştiye eğitimi bitince Mülkiye İdadisi'ne başladı. 1888 senesinde babası vefat etti. Ertesi sene Fatih yangınında evleri yandı. Maddi durumları kötüleşti. Babasının bir öğrencisi olan Mustafa Sıtkı, aileye küçük bir ev yaptı, oraya yerleştiler. O dönemler Mehmet Akif Ersoy, veterinerlik okulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne kayıt oldu. Veterinerlik bölümünü bitirdiği sene Arapçası da çok iyi durumdaydı. Kur'an-ı Kerim'i 6 ay gibi bir sürede ezberledi ve hafız oldu. Çeşitli dergilerde ise şiirleri yayımlanmaya başlamıştı.

mehmet aklf ersoy kimdir, hayatı, eserleri, şiirleri, edebi kişiliği
Mehmet Akif Ersoy kimdir bilgi vermeye devam ediyoruz. 1893-1913 yıllarında memurluk yaptı. Ziraat Bakanlığı'nda memurdu. Buradaki görevi Veteriner Müfettiş Yardımcılığı idi. Bu görevi sırasında halk ile iç içeydi. Edebiyata küçük yaşlardan itibaren ilgisi olan Mehmet Akif Ersoy, şiirler yazdı ve edebiyat öğretmenliği de yaptı.

Mehmet Akif Ersoy ve Hayatı Hakkında Diğer Bilgiler


2. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle birlikte, yayın dünyasına adım attı. 1908 senesinde Sırat-ı Müstakim dergisinin en önemli yazarı oldu. Bu dergiyi arkadaşları ile birlikte çıkardı. 1914'de 2 aylık Mısır ve Medine gezisine çıktı. Buradaki hatıralarını ''El Uksur'da'' isimli şiiri ile anlattı.

1913 senesinde kurulmuş olan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin toplumu edebiyat ile aydınlatma şubesinde Abdülhak Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem, Cenap Şahabettin ve Süleyman Nazif ile birlikte çalıştı. Bayezid Camii ve Fatih Camii'nde çeşitli konuşmalar yaptı. Böylece halkı, vatanı savunmak için davet etti.

vatan şairi
Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ve ricası üzerine Burdur'dan milletvekili oldu. 1920-23 yıllarında vekil olarak 1. TBMM'de yer aldı. 1921 senesinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey, Mehmet Akif Ersoy'un ulusal marş yarışmasına katılmasını istedi. Bu yarışmanın ödülü 500 liraydı. Ödül sebebiyle Mehmet Akif Ersoy, yarışmaya katılmayı istemiyordu. Arkadaşı Hasan Basri Bey onu ikna etti. Mehmet Akif Ersoy'un orduya ithaf ettiği İstiklal Marşı, 17 Şubat tarihinde Hakimiyet-i Milliye ve Sırat-ı Müstakim dergilerinde yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey, bu marşı mecliste okudu. Herkes marşı ayakta dinledi. 12 Mart 1921 tarihinde saat 17:45 itibariyle İstiklal Marşı, ulusal marşımız kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy, ödül olan 500 lirayı çocuk ve kadınlara elbise diken bir vakfa bağışladı.

Edebi Kişiliği Bakımından Mehmet Akif Ersoy Kimdir?


safahat
Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında önemli bilgiler sunduk. Kendisinin edebi kişiliği ve şiirleri ile ilgili detayları aktaralım:

 • Dinsel, milli, lirik ve epik şiirleri ile tanınır.

 • Nazmı nesre yaklaştırdı, bütün şiirlerini aruz ile oluşturdu.

 • Aruzu Türk diline başarılı şekilde uygulayan bir sanatçıdır.

 • Şiirlerinde sosyal konulara yer vermiştir.

 • Realist bir edebi kişiliğe sahiptir.

 • Mehmet Akif Ersoy şiirleri, adeta manzum öykü niteliğindedir.

 • Öğretici yönü ağır basan, din, ahlak, vatan konularını işlediği şiirleri ile konuşma dilini başarıyla kullanmış bir kişidir.

 • Fransız sanatçı Emile Zola'nın gerçekliğine hayrandır. Onu bu bakımdan natüralist de sayabiliriz.

 • İstiklal Marşı'nın şairi, şiirlerini Safahat adlı eserinde toplamıştır.


Mehmet Akif Ersoy Eserleri Nelerdir?


mehmet aklf ersoy kimdir, hayatı, eserleri, şiirleri, edebi kişiliği
Mehmet Akif Ersoy edebi kişiliğinden söz ettik ve kimdir detaylıca açıkladık. Şimdi de eserlerini sıralayalım:

 • Safahat

 • Süleymaniye Kürsüsünde

 • Hakkın Sesleri

 • Fatih Kürsüsünde

 • Hatıralar

 • Asım

 • Gölgeler


İdil Üner Kimdir? İdil Üner’in Hayatı ve Oynadığı Filmler