Lozan Antlaşması'nın bugün 96. yıldönümü. Lozan Antlaşması maddeleri, önemi ve özellikleri hakkında tüm bilgileri derledik. İşte 24 Temmuz 1923 tarihinde gerçekleşen Lozan Konferansı ve Antlaşması'nın detayları!

İtilaf Devletleri, Mudanya Ateşkes Antlaşması sonrasında TBMM Hükumetini İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak olan konferansa davet ettiler. İtilaf Devletleri taraflar arasında ikilik yaratmak maksadıyla İstanbul Hükumetini de konferansa çağırdılar. Bu gelişme sebebiyle TBMM, 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdı. Böylece,Lozan'a Türkiye'nin gerçek temsilcisi olan TBMM Hükumetinin katılması sağlandı.

Lozan Antlaşması ve Önemi


Lozan Antlaşması önemi, özellikleri ve maddeleri nelerdir? İşte Lozan Konferansı

 • Konferansın görüşmeleri 20 Kasım 1922'de İngiltere, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Yugoslavya, Fransa, Romanya, Japonya, Belçika ve Türkiye'nin katılımı ile başladı.

 • Konferansa ABD, gözlemci devlet statüsü ile katıldı. Bulgaristan ve Rusya ise boğazlar ile ilgili maddeler tartışıldığı sırada konferansa katılım gösterdiler.

 • Lozan Antlaşması için konferans sırasında Türkiye'yi İsmet İnönü, Hasan Saka ve Rıza Nur ile birlikte 34 bürokrat temsil etti.

 • Mustafa Kemal, konferansa katılacak olan delegelerden tam bağımsızlık, Ermeni devleti kurulmaması ve kapitülasyonların kaldırılması konularında kesinlikle taviz verilmemesini istedi.

 • Birçok konuda görüş birliği sağlanamaması üzerine görüşmelere 4 Şubat 1923 tarihinde ara verildi.

 • Görüşmeler 23 Nisan 1923 tarihinde tekrar başladı.

 • 24 Temmuz 1923'e kadar devam eden konferans sonunda Lozan Barış Antlaşması imzalandı.


Lozan Antlaşması Özellikleri ve Maddeleri


antlaşma

 • Suriye Sınırı


Fransa ile 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanmış olan Ankara Antlaşması'nın esasları aynen kabul edildi.

 • Irak Sınırı


İngiliz mandası altında bulunan Irak konusunda sonuca varılamadı. Sınırın 9 ay içinde Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak olan görüşmeler ile belirlenmesi, anlaşma sağlanamaz ise konunun Milletler Cemiyetine taşınması kararlaştırıldı.

 • Batı Sınırı


Lozan Antlaşması ile Yunanistan sınırı, Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirtildiği şekilde çizildi. Meriç Nehri'nin sınır olmasına karar verildi. Bulgaristan sınırı ise, Karadeniz'de Rezve Deresi sınırına kadar ulaşan 1913 sınırı kabul edildi.

 • Kapitülasyonlar


Her türlü adli ve mali kapitülasyon kaldırıldı.

 • Azınlıklar


Yeni Türk devletinin sınırları içerisinde yaşayan bütün azınlıklar Türk vatandaşı kabul edildi.

 • Boğazlar


Lozan Antlaşması ile boğazların yönetimi, başkanı Türk olan bir komisyona bırakıldı. Boğazların iki yakasında da asker ve silahtan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verildi. Ticaret gemilerinin geçişi serbest bırakıldı, savaş gemilerine tonaj ve gün sınırlaması getirildi.

 • Adalar


Kıbrıs'ın denetimi İngiltere'ye, Rodos, Onikiada ve Meis İtalya'ya, Gökçeada ve Tavşan adaları Türkiye'ye, kalan Ege adaları da Yunanistan'a bırakıldı. Ancak Yunanistan'ın, Türkiye'ye yakın olan adalara silah koyması engellendi.

 • Nüfus Mübadelesi


Lozan Antlaşması ile Batı Trakya'daki Türkler ile İstanbul, Bozcaada ve Gökçeada'daki Rumlar hariç diğer Türk ve Rum halkının mübadele kapsamına alınması kararlaştırıldı.

 • Yabancı Okullar


Türkiye'de bulunan tüm yabancı okulların Türk kanunlarına uyması kararlaştırıldı.

 • Patrikhane


Patrikhanenin İstanbul dışına çıkarılması istendi. Ancak, yabancı kiliseler ile ilişki kurmaması şartıyla Türkiye'de kalmasına karar verildi.

 • Savaş Tazminatı


Yunanistan, Batı Anadolu'da yaptığı tahribat karşılığında Bosnaköy ve Karaağaç'ı tazminat olarak vermeyi kabul etti.

 • Osmanlı Borçları


Lozan Antlaşması ile Osmanlı'nın 1854 yılından beri aldığı borçların, Osmanlı'dan ayrılan ya da koparılan devletlerin topraklarından aldıkları arazilerin sağladığı ortalama gelir nispetinde paylaştırılmasına karar verildi.

 • İngiltere ile İmzalanan Maddeler


Türkiye, Mısır ve Sudan üzerindeki tüm haklarından vazgeçti. Filistin, Sina, Yemen, Asir, Irak ve Hicaz ülkeleri üzerinde Türkiye'nin hiçbir hakkı kalmadı.

 • İtalya ile İmzalanan Maddeler


Türkiye, Trablusgarp ve Bingazi üzerindeki haklarını İtalya'ya bıraktı.

 • Fransa ile İmzalanan Maddeler


Türkiye, Tunus ve Fas üzerindeki haklarını Fransa'ya devretti.

Lozan Konferansı ve Antlaşması'nın Değerlendirilmesi


antlaşma

 • Lozan antlaşması ile askeri başarı diplomatik zafere dönüştü.

 • İtilaf Devletleri, Misakimilli'yi kabul ettiler.

 • Patrikhane, Ege adaları, Suriye sınırı ve Boğazlar konularında Türkiye lehine kararlar alındı.

 • Lozan'da Musul sorunu çözülemedi. Bu sorunun çözümü, ikili görüşmelere bırakıldı.

 • Lozan Konferansı ile Boğazlar, yabancı okullar, Irak sınırı, Osmanlı borçları, Suriye sınırı ve nüfus mübadelesi gibi konular daha sonra tekrar gündeme geldi.

 • Geçerliliği günümüzde de büyük oranda devam etmektedir.


Erzurum Kongresi Önemi Nedir?