Liderlik ile ilgili temel bilgiler, liderlik özellikleri nelerdir sorusuna cevap niteliğindeki bu yazımız sizlerle. Lider; bulunduğu ortama fayda sağlayan, radikal değişimleri başarabilen, zekâsını ve sezgisel güçlerini yerinde kullanan, diğerlerini yönlendirebilen kişidir. Küreselleşen dünyada liderlerin en önemli özellikleri arasında, yenilik ve yaratıcılık gelir. Lider kişi yenilikçi duyguları hissedip, başarıyı yakalar. Yönetici; insan kaynakları ile maddi kaynakları, hedefleri doğrultusunda organize eden kişidir. Emrindeki insan kümesini, amaçlar doğrultusunda uyum içinde çalıştırabilmeyi başarır.

Lider ve yönetici arasında, yönlendirme ve plan görevlerini yerine getirtme açısında farklar vardır. Yöneticiler bir görevi uygulatmak ve işleri sürdürmek gibi konularda etkilidirler.

Liderler de, fiziksel olarak çalışanları etkileyip öncülük ederler.

liderlik özellikleri sosyorol

Liderlik Özellikleri Nelerdir? • Yeniliklerin peşinden koşar.

 • Yeni fikirler üretir.

 • Mevcut durumu geliştirmeyi bilir.

 • İnsanlara öncelik tanır.

 • Astları ile arasında güven ilişkisi vardır.

 • Uzun süreli çözümler üretir.

 • Ne ve Neden sorularını sorar.

 • Dikkati, orta noktadaki insanların üzerinde toplanmıştır.

 • Bulunduğu konumdan ileriye gitmeyi hedefler.

 • Astları kendisine gönülden bağlıdır.

 • Doğru işi yapandır.


Yöneticinin Özellikleri Nelerdir? • Yönetmeyi sever.

 • Başkalarının fikirlerinden esinlenir.

 • Mevcut durumu yönetir.

 • Sistem ve organizasyona önem verir.

 • Astları ile arasındaki güven, kontrol mekanizmasına dayanır.

 • Kısa süreli çözümler üretir.

 • Nasıl ve Ne zaman sorularını sorar.

 • Dikkati, aşağı tabakada bulunan insanlardadır.

 • Bulunduğu konum, onun için yeterlidir.

 • İşi doğru yapan kişidir.


Liderlik Tarzları


Her lider kendisine has özellikler barındırır. Duruş, anlayış, davranış ve bakış açısı liderlerin farkını ortaya koyar. Benimsenen ve uygulanan liderlik tarzı, grubun amacına ulaşması bakımından önemlidir. Literatürde bulunan liderlik tarzları şu şekildedir:

 • Bürokratik Liderlik: Çalışanlar, kurallara göre karar verir. Hatalı iş yapanlar uyarılır. Bu tarzı benimseyen liderler; önemli hususlarda kendisine başvurulan ve astlarının dilek ya da şikâyetlerini dinlerken samimi olan kişidir.

 • Demokratik Liderlik: Yönetimde birey ilişkilerini önemser. Demokratik lider, sadece kendi düşüncelerine göre değil, grubundaki diğer insanların da görüşlerini alarak hareket eder.

 • Serbest Bırakıcı Liderlik Tarzı: Aktif olmayan ve liderlikten kaçınan kişilerin uyguladığı bir modeldir. Yönlendirme en düşük seviyededir. Çalışanlara sadece amaçlar sunulur, kendi becerileriyle işi bitirmeleri beklenir.

 • Dönüşümcü Liderlik: Çalışanların isteklerine, duygu ve düşüncelerine önem verilir. Onlara ilgi gösterilir. Entelektüel boyutta teşvik edici hareketler sergilenir. Dönüşümcü liderlik modeli; çağdaş, ilham verici, eşitlikçi ve özgürlükçü temellere dayanır.

 • Hümanist Liderlik: Babacan hareketler görülür. Hümanist lider; korumacı ve kollayıcı görevindedir. Ödül verme, duygusal yönlendirme, mecbur kalmadıkça ceza vermeme, açık ve şeffaf davranma gibi insani davranışlarda bulunur.

 • Karizmatik Liderlik: Bireylerin korkularına rağmen, onları güdüleyen ve motive eden liderdir. Çalışanlarını ardından sürükleme gibi bir tarzları vardır. Etkinlik dereceleri yüksektir.

 • Stratejik Lider: Dönüşümü benimseyen, çalışanları ile iyi ilişkiler kuran liderdir. Astlarına etik standartlarda ve uyumlu bir iş ortamı sağlarlar.


Liderlik Karakterine Sahip Olan Kişilerin 7 Ortak Özelliği


Instagram Hesabımızı Takip Edin: @sosyorol