Her bireyin yaşam döngüsü, kendini gerçekleştirme yolunda attığı adımlardan meydana gelir. Kişi nasıl yaşıyor ise, yaşadığı biçimde kendini ifade eder. Hedefi olmayan bir kişi, her gün bilgisayar başında gereksiz yere vakit harcayarak tercihini bu yönde kullanır. Ancak, hedefi olan ve bu hedefe ulaşabilmek için çaba harcayan bir kişi ise o hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşacaktır. Aynı zamanda hedefinden uzaklaşmasına engel olacak kişi veya durumları kendinden uzak tutacaktır. Bu yazımızda kendini gerçekleştirme nedir, basamakları nelerdir açıklayacağız. Kendini gerçekleştirme felsefesi hakkında merak edilenlere değinip, Maslow teorisi ile ilgili bilgiler de paylaşacağız. 

İnsan yaşamı kişisel bir tablodur esasında. Bir anlamda herkes kendi yaşamının ressamıdır. Çizimler ile insan kendini ifade etmiş olur diyebiliriz. Yoğun karamsar duygularınız fazlaysa siyah ağırlıklı bir resim çizmiş olursunuz. Karamsarlığa rağmen değişebileceğinize olan inancınız tamsa, siyahtan griye doğru bir geçiş söz konusudur.

Kendini Gerçekleştirme Nedir?


Kendini gerçekleştirme felsefesi ve basamakları nedir? Maslow kendini gerçekleştirme teorisi hakkında
Kendini gerçekleştirme, öncelikle insanların kendilerini tanıyıp, karakter özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilmeleri ve sonuç olarak hedefe ulaşmaları anlamına gelmektedir. Bu yolda insanın ilk ulaşacağı varlık ise kendisidir.

Kendini Gerçekleştiren İnsanların Özellikleri Nelerdir?


teori
Kendini gerçekleştirme felsefesi ve basamakları hakkında konunun daha detaylı anlaşılabilmesi için, kendini gerçekleştiren insanların özelliklerinden de söz etmemiz gerek. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Gerçekliği verimli şekilde algılayıp, belirsizliğe tahammül edebilmektedirler.

 • Öncelikle kendilerini ve sonrasında başkalarını da oldukları gibi kabul edebilme yeteneği kazanırlar.

 • Düşünceleri ve davranışları gayet içtendir.

 • Kendi üzerinde yoğunlaşmak yerine, sorun odaklı olurlar.

 • Mizah anlayışları gelişmiştir.

 • Yaratıcıdırlar.

 • Gelenek dışı değillerdir, ancak kültürlerinin içselleştirilmemesi konusuna direnç gösterirler.

 • İnsanlığın refahı ile ilgilenmektedirler.

 • Yaşamın temel deneyimlerini yorumlayabilme kabiliyetleri vardır.

 • Fazla insanla değil, az insanla tatmin edici ilişkiler kurarlar.

 • Yaşamı objektif olarak değerlendirirler.


Kişinin Kendini Gerçekleştirmesini Sağlayan Davranışlar Nelerdir?


Kendini gerçekleştirme felsefesi ve basamakları nedir? Maslow kendini gerçekleştirme teorisi hakkında
Kendini gerçekleştirme konusunda başarılı olmuş insanların davranışları nedir açıklayalım:

 • Hayatı özümseyerek yaşar.

 • Güvenli yollara takılıp kalmaz ve hep yeni şeyler denemek ister.

 • Hayatı değerlendirme aşamasındayken, çoğunluğun sesi yerine kendi sesini dinler.

 • Kendine ve diğer insanlara karşı dürüsttür.

 • Fikirleri, eğer diğer insanlar ile uyuşmuyorsa, gözden düşmeye hazırlıklı olur.

 • Sorumluluk alabilmektedir.

 • Yapmayı kararlaştırdığı bir konu varsa, fazlaca çalışır ve amacına ulaşma yolunda emin adımlarla ilerler.

 • Savunmalarını saptar, gerekirse bunlardan vazgeçme cesaretine sahiptir.


Kendini Gerçekleştirme ve Maslow Teorisi Nedir?


Kendini gerçekleştirme felsefesi ve basamakları nedir? Maslow kendini gerçekleştirme teorisi hakkında
Maslow, insan davranışlarının temelindeki ihtiyaçları bir hiyerarşik sınıflandırmada belirtmiştir. Ona göre; insan davranışları sınıflandırılırken iki varsayım mevcuttur. Birincisi, insan davranışlarının temelinde ihtiyaçların olduğudur. Birey, kendi davranışlarını anlayabilmek için, kendi ihtiyaçlarının farkında olmalıdır. İkincisi ise, ihtiyaçların önceliği ve şiddetiyle alakalıdır. İnsan, sağlığı, organizması ve iyiliği için hangi ihtiyaçların öncelikli olması gerektiğine kendisi karar vermelidir. Bunu, müdahale etmeksizin akla yaptırmak yerine, işlevsel biçimde kendi denetiminde tutmalıdır.

Maslow'un Kendini Gerçekleştirme Teorisinin Hiyerarşik Sıralaması Nasıldır?


teori
Kendini gerçekleştirme ve Maslow teorisi nedir açıkladık. Şimdi de Maslow'un bu konuda nasıl hiyerarşik sıralama yaptığına göz atalım:

 • Fizyolojik İhtiyaçlar: Susuzluk, açlık, cinsellik, uyku, dinlenme ve barınma gibi kişinin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlardır. Bu tarz ihtiyaçlar yeterince giderilmez ise büyük bir gerilim ortaya çıkar. Fizyolojik ihtiyaçların şiddeti ne kadar kuvvetliyse gerilim de o derece yoğundur.

 • Güvenlik İhtiyaçları: Fizyolojik ihtiyacı karşılanan insanın, diğer adımda hissedeceği ihtiyaç kategorisi kesinlikle güvenliktir. Bu güvenlik ihtiyacı, kişilerin sonradan kazandıkları ilk ihtiyaçtır. Aynı zamanda hayat boyu devam etmektedir. Annesini yanında göremeyen çocuğun ağlamasını buna örnek gösterebiliriz.

 • Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı: Diğer tüm ihtiyaçlar tatmin edildiğinde ait olma ve sevgi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İnsan sevilip sayıldıktan sonra, kendi kendini sever ve takdir eder.

 • Kendini Tamamlama İhtiyacı: Kendini tamamlamak, kişinin kendi potansiyelinin farkında olması anlamına gelmektedir. İnsan bütün ihtiyaçlarını karşılasa bile, bazı dönemler hoşnutsuzluk ya da huzursuzluk duyabilmektedir.


Yanlış Anlaşılmış Ego Kavramı