İstanbul'un fethi nasıl ve ne zaman gerçekleşti? İstanbul'un fetih nedenleri, sonuçları ve fetih hakkında merak edilen her şey burada!

İstanbul Fethinin Nedenleri Nelerdi?



 • İstanbul, eski bir kültüre sahipti.

 • Anadolu ve Rumeli arasındaki geçişlerde güvenlik sağlamak zorlaşmıştı. Bu durum devletin güvenliğini tehlikeye sokmaya başlamıştı.

 • İstanbul önemli bir ticaret noktasıydı.


istanbulun fethi

 • Şehzadeler kışkırtılmış ve taht kavgaları çıkmıştı.

 • Osmanlı Devleti, Rumeli ve Anadolu toprakları arasında bağlantıyı koparmıştı.

 • İstanbul, Avrupa ve Asya arasındaki geçiş noktasıydı.

 • Hz. Muhammed'in, İstanbul'un fethedileceğine dair hadisinin olması.

 • Bizans'ın Avrupayı kışkırtıp, haçlı seferlerine yol açmış olması.


İstanbul'un Fethi İçin Osmanlı Devleti Nasıl Hazırlandı?



 • Osmanlı Devleti, Karadeniz'den yardım gelme ihtimalini düşünerek Rumeli Hisarı'nı yaptırdı.

 • Balkanlardan tehlike gelme ihtimaline karşı da antlaşmalar gerçekleştirdi.

 • İstanbul'u denizden kuşatabilmek, boğazların denetimini elde bulundurmak amaçlı, 400 parçalık donanma hazır edildi.

 • Bizans'ın batıyla doğu arasındaki bağlantısı koparıldı.


istanbul

 • Şahi isimli topların hesabını Fatih Sultan Mehmet yaptı ve kuşatma öncesinde bu toplar döküldü.

 • Aşırtma güllelerini attırmak amacıyla havan topları yapıldı.

 • Tekerlekli kuleler inşa edildi.

 • Mora Yarımadası'na askeri güçler gönderildi.

 • Silivri Kalesi ve Vize Kalesi elde edildi.

 • Karamanoğulları ile anlaşma yoluna gidildi.


Bizans Ne Gibi Hazırlıklar Yaptı?



 • XI. Konstantin surları onardı, Avrupalılardan yardım talebinde bulundu.

 • Haliç'in girişini kalın zincirler ve eski gemilerle kapattılar.

 • Kuşatmada kullanmak için Grejuva isimli silahları geliştirdiler.


İstanbul'un Fethi Ne Zaman Gerçekleşti?


Fetih hareketleri 6 Nisan 1453'de başlamış, 29 Mayıs 1453'de son bulmuştur. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet ve komutasındaki birlikler, Bizans İmparatorluğu ile yaptıkları savaş sonunda, Bizans'ın başkenti olan İstanbul'u ele geçirdi. 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almış oldu.

1453

Türk Tarihi Açısından İstanbul'un Fethinin Sonuçları Nedir?



 • İstanbul'un alınmasından sonra 2. Mehmet, Fatih unvanını elde etti.

 • Anadolu ve Rumeli bütünlüğü oluştu.

 • Osmanlı'nın başkenti İstanbul ilan edildi.

 • Osmanlı, İslam dünyasında daha saygın bir hale geldi.


fatih sultan mehmet

 • İstanbul'un fethi ile Osmanlı Devleti, yükselme dönemine giriş yaptı.

 • İpek Yolu, artık Türklerin olmuştu.

 • Türkler açısından Avrupa'da ilerleyiş hız kazandı.

 • Osmanlı padişahları, Ortodoks halkı koruyucusu durumundaydı.

 • Bizans tehlikesi tarihe gömüldü.


İstanbul'un Fethi Dünya Tarihi Açısından Hangi Sonuçları Doğurdu?



 • Bizans İmparatorluğu yok oldu.

 • Artık, Ortodokslar ve Fener Patrikhanesi Osmanlı'nın himayesindeydi.


istanbulun fethi

 • En güçlü surların bile toplar ile yıkılabileceği anlaşıldı. Bu durum ise Avrupa'daki feodalitenin yıkılması için bir zemin niteliğindeydi.

 • Orta Çağ bitti ve Yeni Çağ başlangıcı İstanbul fethiyle gerçekleşti.

 • Avrupalılar yeni ticaret yolları aramaya yöneldi. Bu da, Coğrafi Keşiflere zemin oluşturmuştur.

 • İstanbul'dan Avrupa'ya, özellikle İtalya'ya gidenler, Rönesans'ı başlattılar.

 • Avrupa din birliği önlendi.

 • Fatih Sultan Mehmet, Cenevizlilere Galata'da ticaret yapabilme hakkını vermiştir.


Osmanlı’da Tımar Sistemi Nedir? Nasıl İşler?