Suç tarihi, suç türü ve hükümlünün yaşı göz önüne alındığında infaz yatar hesaplama nasıl oluyor? Tekerrüre esas sabıka kaydı ne demek?