İnsanı merkezine alan bir felsefi düşünce yapısı olan hümanizm nedir, hümanizmin özellikleri nelerdir, hümanizmin temsilcileri kimlerdir diye merak edenler için hazırlanan bu yazı ile hümanizme dair her şeyi öğrenmek mümkün. 

Hümanizm nedir diye merak edenler için detaylı bilgi verecek olan bu yazı ile yeni bir bakış açısı kazanmak ve insana dair düşünürken değer kavramları ile hareket etmek oldukça kolay hale gelecek.

Hümanizm Nedir? Hümanizmin Özellikleri Nelerdir?


Günümüzde çokça tartışmanın konusu ve malzemesi haline gelen hümanizm nedir öğrenmek için insanın öncelikle insanı bilmesi ve insana dair düşünmesi gerekir. İnsancılık olarak da adı geçen hümanizm, etik ve adalet gibi kavramlara dayanarak sağlam bir temel oluşturan ve kendini mantık dışı her şeyden soyutlayan bir düşünce yapısıdır. Genellikle adaleti temsil eden cümleler içinde kullanımı duyulan ya da insanları sevme anlamı ile akıllarda kalmış olan hümanizm nedir diye daha detaylı şekilde açıklamak gerekirse insanın tüm değerlerini, odaklarını, ihtiyaçlarını, ilgi ve yeteneklerini temeline alan ve her insanın önemli olduğu fikrinden yola çıkan bir düşünce şeklidir. İnsana değer verme ile ilgilidir ve bu yönü ile günümüzde önemli bir tartışma konusu da olmuştur.

İnsanın, insanın değerini bilmesi ve insana dair olanları anlaması ile detaylı şekilde yorumlanabilecek olan hümanizm; gelişme ve ilerleme için oldukça büyük bir yönlendiricidir. Özellikle de gereksiz ihtiyaçların çokluğunun yorduğu günümüz insanının kendini ve insanı anlamaya yönelmediği bu dünyada ilerlemenin ancak insanı anlamak ile olabileceğini ve insanların hepsinin değerinin aynı olduğunu bilmek ile doğruya ulaşılabileceğini savunan hümanizm, hayata oldukça farklı bir bakış açısı sağlar. Hümanizm nedir diye merak edenlerin bu düşünce yapısı içinde kendilerine de yer bulmaları işlevsel olabilmektedir. Bu sayede insanı anlamak ve insanın değerini görmek daha kolay hale gelecektir.

Tüm insanların değerli olduğu düşüncesi ile yola çıkarak malzemesini insandan alan ve insanın tartıştığı bir konu olarak doğal bir yapıda bulunan hümanizm insandan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Bu yönü ile insanın uğraşılarını göz önünde bulundurarak daha iyiye gitmeyi ve gelişmeyi arzulayan, adalet destekleyicisi olan hümanizm; insanın iyiliği için insan tarafından insan üzerinden yapılan bir düşünce yapısıdır. Hümanizm nedir diye merak edenler için verilebilecek en açıklayıcı cevap bu şekildedir.

Hümanizmin Temsilcileri Kimlerdir?


Hümanizm nedir? Hümanizmin temsilcileri kimlerdir? Hümanizmin özellikleri nelerdir?
Hümanizm nedir, özellikleri nelerdir gibi soruların cevaplarından sonra temsilcilerini de öğrenmek düşünce yapısını tam anlamıyla kavramak için oldukça yararlı olacaktır. Bu sayede temsilcilerin eserleri ya da yaşantılarına bakarak da bu düşünce yapısını daha iyi anlamak mümkün hale gelecektir. Pek çok dönemde yaşamış farklı hümanistler vardır. Genel anlamda hümanizmin temsilcileri kimlerdir diye bakmak gerekirse kolayca dönemlere göre bir sıralama yapmak mümkündür. Bu sıralama erken dönem, ileri dönem ve geç dönem hümanistlerinden oluşur. Hümanizm nedir diye merak edenlerin temsilcilerin dönemlerine göre şekillenen farklı düşünce yapılarını da anlamalarında fayda vardır.

  • Dante

  • Petrarca

  • Boccacio

  • Erasmus

  • Montaigne

  • Cervantes


Bu hümanist örneklerine daha nicelerini eklemek mümkündür ancak genel anlamda başta gelen hümanistler bu şekildedir. Bir düşünce yapısı olarak hümanizm nedir, özellikleri nelerdir, temsilcileri kimdir öğrendikten sonra günümüzde yaşanan hümanizme dair tartışmalara bakmak ve bunları yorumlamak da hümanizmi anlamada etkili bir yöntem olacaktır.

Panseksüellik Nedir?