Geschwind sendromu olarak da bilinen hipergrafi tam anlamıyla nedir? Temporal lob epilepsisi olan kişilerde yaygın olarak görülen hipergrafi, Norman Geschwind tarafından 1973-1984 yıllarında derin araştırmalara konu oldu. Nöropsikiyatrik bozukluk olup olmadığı konusunda uzun yıllar tartışmalar yaşandı. Temporal lob epilepsisi, kişide yavaş yavaş oluşan kronik, hafif ve interiktal değişikliklere sebep olur. Hipergrafi de bu tarz değişikliklere bir örnektir. Yazı yazma hastalığı, Dostoyevski sendromu ismiyle de anılır. Dostoyevski, hipergrafinin bütün semptomlarını yaşamıştır. 

Hipergrafi Nedir? Nasıl Bir Hastalıktır?


Geschwind sendromu, Dostoyevski sendromu olarak bilinen yazı yazma hastalığı hipergrafi nedir,
Hipergrafi, bilişsel fonksiyonlardaki değişimler sebebiyle insanı anormal derecede yazı yazmaya iter. Ani bir şekilde ortaya çıkar, aşırı dinsel düşünceler ve duyusal sanrılar gibi semptomları görülür. Bu yazı yazma hastalığı 5 evreden oluşur. Bunlar;

  • Birinci evre hipergrafi

  • İkinci evre hipergrafi

  • Atipik hipergrafi

  • Durumsallık

  • Yoğun zihinsel yaşam


Geschwind sendromu tanısının konulabilmesi için, kişide bütün semptomların görülmesi gerekmez. Epilepsi ya da temporal lob epilepsisi olan kişilerde, hipergrafi hastalığının özellikleri görülür.

Özellikleri ve Evreleri Bakımından Hipergrafi Nedir?


Dostoyevski sendromu olarak da bilinen Hipergrafi hastalığının, 5 evreden oluştuğunu söylemiştik. Hangi evrede ne gibi semptomlar yaşandığından söz edelim.

Geschwind sendromu, Dostoyevski sendromu olarak bilinen yazı yazma hastalığı

Birinci Evre Hipergrafi


Birinci evrede, aşırı yazma ve çizme eğilimi görülür. Uzun süreler boyunca yazı yazmak istenir. Özellikle, çoklu nöbet geçirmiş temporal lob epilepsisi olan kişilerde yaşanır. Bu evrede kişiler, yazdıkları yazılara titizlikle dikkat ederler. Günlük yazma eğilimi daha sık görülür ve günlüklerde her bir ayrıntıya yer verilir. Bazen de dini konulara aşırı ilgi duyulur. İnanılan din olmak üzere diğer dinler hakkında da araştırmalar yapılır, yazılar yazılır.

İkinci Evre Hipergrafi


İkinci evre hipergrafi nedir açıklayalım. Hastalarda dini hisler ve felsefi düşüncelerde yoğunluk yaşanır. Kendinden geçercesine maneviyat içeren duygular üzerine yazılar yazılır. Hipergrafi görülen birçok dini lider, bu evreyi daha yoğun olarak yaşamıştır. İkinci evrede dini duygular, Hristiyanlık, İslam veya diğerleri de dahil olmak üzere herhangi bir dini inancı motive edebilir. Hastaların dini dönüşümler yaşaması da olasılıklar içinde yer alır.

Geschwind sendromu, Dostoyevski sendromu olarak bilinen yazı yazma hastalığı

Atipik Hipergrafi Nedir?


Geschwind sendromlu kişilerde atipik hipergrafi, cinsellikle ilgili olan evredir. Bazı kişilerde cinsel tercihlerin değiştiği görülmüştür. Hipergrafi hastalarının çoğunda hiposeksüellik belirlenmiştir.

Durumsallık


Hastalarda aşırı yazma isteği devam ederken, aynı zamanda uzun süren konuşmaların olduğu bir evredir. Kişinin konuşmaları hem aldatıcıdır hem de saatlerce konuşabilir.

Yoğun Zihinsel Yaşam


Bireylerde, derinleştirilmiş bilişsel ve duygusal tepkiler dahil olmak üzere yoğun zihinsel bir süreç yaşanır. Bu tarz durumlar yazı yazma eylemiyle birleşerek, yaratıcı eserler ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu evrede, genellikle hastalar yalnızlığı tercih ederler.

 

Tsundoku Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?