Hazcılık olarak da bilinen hedonizm nedir, hazcılık ne demektir gibi sorulara yanıt arayanlar için hazırlanmış bu yazı ile öğrenmek çok kolay hale geliyor. Bir yaşam tarzı olarak hedonizm nasıl işler, merak edenler için detaylar da yazıda okuyucularını bekliyor.

Pragmatizm gibi fayda içerikli olmasa da zevk içeriği ile 'bencil' bir görüş olarak nitelendirilen hedonizm, hazcılık olarak da bilinir. Antik döneme kadar uzanan geçmişi ile hazcılık, insanoğlunun en büyük yenilgilerinin de bir sembolü olarak gösterilebilecek niteliktedir.

Hedonizm Nedir?


Hazcılık adıyla da tanınan hedonizm nedir diye merak edenler için hedonizmi kabaca insanın temel arzularını gerçekleştirmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu temel arzular acıdan kaçınma ve hazza odaklanma olarak gösterilebilir. Hedonizme göre haz veren şeyler kişiyi mutlu eder. Ahlak yasaları ile değişkenlik gösterebileceği için hedonizm evrensel bir ahlak yasasının varlığından söz etmez. Hedonizme göre kişisel ahlak vardır. Bu da haz veren şeyi yapmak ve yapmamak ile belirlenebilir.

Acıdan kaçmaya ya da haz almaya yardımcı eylem iyidir ve mutluluğa götüren doğru yoldur. Hedonizm nedir diye merak edenlerin Antik Çağ'dan beri devam eden bir görüşü araştırdıklarını bilmesi gerekmektedir. Bu da insanın en temel içgüdüleri olan acıdan kaçma ve hazza yönelmeyi ne kadar uzun zamandır benimsediklerini gösterir.

Geçmişte ve Günümüzde Günlük Hayatta Hazcılık


hedonizm nedir hazcılık ne demektir
Hazcılık ne demektir öğrendikten sonra bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemek isteyenlerin bilmesi gereken önemli nokta, hazcılığın uygulaması pek kolay bir felsefi düşünce şekli olmamasıdır. Antik dönemde fiziksel hazzın daha tercih edilir olması da bundan kaynaklanır. Haz almak ya da acıdan kaçmak kolay eylemler değildir. Bu sebeple haz alınacağı zaman tam anlamıyla hissetmek değerlidir ve en çok hazzı verecek eylem iyi eylemdir. Fiziki hazlar, düşünsel ve zihinsel hazlara göre daha somut şekilde hissedildiği için daha değerli eylemler olarak kabul görmüş ve daha çok tercih edilmişlerdir.

Farklı hedonist görüşler olsa da hepsi çok uzun süre kabul görmemiştir. Hedonizm nedir kabaca öğrendikten sonra bunun farklı görüşler içerdiğini de bilmek gerekir. Bu görüşlerden biri yeme, içme, cinsellik gibi eylemler ile haz almaya yönelerek fiziksel tatmini artırmadır. Bir diğeri ise bu tür tatminler bir kez yaşandıktan sonra farklı tatminlerin insana yetmeyeceğini savunur ve bu tarz 'lüks' olarak nitelendirilen hazlardan uzak durmayı öğütler. Bazısı düşünsel hazların daha iyi olduğunu söylerken kimisi de lüks tatminlere yönelmeyi öğütler.

Pragmatizm Nedir? Pragmatik Olmak Ne Demek?