English

Light mode

kubilayHanlığı

1 Posts

1097 Views

0 Users following

Ranked 4309th among communities

Follow

ArticleRecommended For You

Orta Çağ'da Tüm Ulusları Korkutan Moğol İmparatorluğu Hakkında Bilgiler

+2

Moğol İmparatorluğu ne zaman kuruldu, özellikleri nelerdir? Cengiz Han tarafından kurulan Moğol Devleti, Cengiz Han'ın ölümünden sonra dörde ayrılmıştır. Moğollar ve yıkılışının ardından ortaya çıkan devletler hakkında tüm bilgileri açıklayalım. Moğol Devleti'nin kuruluş zamanlarında halk, Türklerden ve Moğollardan oluşuyordu. Moğol Devleti, 1206 senesinde Orta Asya'da kuruldu ve 1227'de Cengiz Han'ın (Timuçin) ölümünün ardından dört devlet haline geldi. Moğol İmparatorluğu Tarihi 1206'da Timuçin bir diğer ismi ile Cengiz Han tarafından kuruldu. Kuruluş yeri Karakum'dur. Orta Asya'da Türklere yakın bir bölgede yaşayan Moğollar, sırayla Hun, Göktürkler ve Uygurları hakimiyetleri altına aldılar. Yayılmacı ve yağmacı bir politika izleyen Cengiz Han, Çin'e yapmış olduğu seferler ile başkent Pekin'i ele geçirdi. Cengiz Han öldüğü zaman (1227) Moğol Devleti'nin sınırları batı Karadeniz kuzeyi ve Türkiye'ye, doğuda ise Büyük Okyanus'a kadar uzanıyordu. Cengiz Han, Harzem Seferi öncesinde kurultayda oğlu Ögeday'ı veliaht seçti. Cengiz Han'ın ölümünden sonra ise Ögeday, büyük han olmuştur. Ancak yönetim bakımından Moğol İmparatorluğu, eski Türk geleneklerine göre oğullar ve torunlar arasında paylaşılmıştır. Moğolların fetih ve istila hareketleri, birçok Türk boyunun batıya doğru göç etmesine neden oldu. Anadolu'daki nüfusun hızlı şekilde artmasını sağlayan bu durum, dolaylı şekilde Anadolu'nun Türkleşmesini sağladı. Özellikleri Bakımından Moğol İmparatorluğu Moğollar, orduyu onlu sisteme göre düzenlediler. Devlet meseleleri kurultayda görüşüldü. Ülke hanedanın ortak malıydı. Darugacı ismi verilen yerel yöneticiler vardı. Posta teşkilatını geliştirdiler. Türk kültüründen etkilendiler. Moğolların, Uygur yazısı ile yazılmış olan Yasaname-i Büzürg ismi verilen kanunları vardı. Moğol İmparatorluğu Parçalandıktan Sonra Hangi Devletler Kuruldu? Ögeday sonrasında Mengü, Kubilay ve Küyük Han devletin başına geçti. Çin'in merkezinde Kubilay Han bulunuyordu. Bir süre sonra devlet 4'e ayrıldı. Bu devletler ve özellikleri şöyle: 1. Altın Orda Devleti (1227-1502) Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından Karadeniz'in kuzeyinde Doğu Avrupa ve İdil Irmağı boylarında kuruldu. Başkenti Saray'dır. Moğol İmparatorluğu sonrası ortaya çıkan bu devletin en önemli hükümdarı olan Berke Han Dönemi'nde, İslamiyet kabul edildi. Rus prensliklerini sürekli olarak baskı altında tutan ve onların birleşmesini engelleyen Altın Orda Devleti'nin Timur tarafından yıkılmasıyla beraber Ruslar, büyük bir güç haline geldi. Altın Orda Devleti'nin yıkılmasının ardından Kırım, Kasım, Astarhan, Kazan, Özbek, Sibir hanlıkları ortaya çıktı. 2. İlhanlı Devleti (1256-1336) Cengiz Han'ın torunu Hülagu tarafından İran'da kuruldu. Orta Doğu, İran ve Anadolu'da hakimiyet kurdular. 1258 senesinde Bağdat'ı aldılar. Ardından Abbasi Devleti'ne son verdiler. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili oldular. 1336 senesine kadar Anadolu'da hakim olmayı sürdürdüler. Moğol İmparatorluğu tarihçisi Cüveyni, Tarih-i Cihan-ı Güşa eserini bu dönemde kaleme aldı. Alamut Kalesi'ni ele geçirerek Batınileri ortadan kaldırdılar. 3. Çağatay Hanlığı (1227-1369) Cengiz Han'ın torunu Çağatay tarafından Doğu Türkistan'da kuruldu. Türklerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde hüküm sürdükleri için zamanla Türkleştiler. 14. yy'da İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. Çağatay Hanlığı, Timur Devleti'nin hakimiyetine girdi ve yıkıldı. 4. Kubilay Hanlığı (1280-1368) Cengiz Han'ın torunu Kubilay tarafından Pekin'de kuruldu. Çin kültürünün etkisinde kaldılar. Türkleşmeyen ve İslamiyet'i benimsemeyen tek Moğol devletidir. En güçlü dönem, Kubilay Han zamanıdır. İtalyan seyyah Marco Polo, yaklaşık 20 sene kadar Kubilay Han'ın hizmetinde çalıştı. Doğu dünyasına gezi düzenleyen ilk seyyah olan Marco Polo'nun yazdığı bilgiler sayesinde Avrupa, Doğu hakkında bilgi edinmiştir. Mezopotamya Tarihi Hakkında Tüm Bilinmeyenler! (More)

Moğol İmparatorluğu ne zaman kuruldu, özellikleri nelerdir? Cengiz Han tarafından kurulan Moğol Devleti, Cengiz Han'ın ölümünden sonra dörde ayrılmıştır. Moğollar ve yıkılışının ardından ortaya çıkan devletler hakkında tüm bilgileri açıklayalım. Moğol Devleti'nin kuruluş zamanlarında halk, Türklerden ve Moğollardan oluşuyordu. Moğol Devleti, 1206 senesinde Orta Asya'da kuruldu ve 1227'de Cengiz Han'ın (Timuçin) ölümünün ardından dört devlet haline geldi.

Moğol İmparatorluğu Tarihi

Moğol İmparatorluğu özellikleri nelerdir? Cengiz Han, Moğollar, Moğol Devleti, Altın Orda, Çağatay Hanlığı, İlhanlı, Kubilay Hanlığı hakkında bilgiler!
 • 1206'da Timuçin bir diğer ismi ile Cengiz Han tarafından kuruldu. Kuruluş yeri Karakum'dur.
 • Orta Asya'da Türklere yakın bir bölgede yaşayan Moğollar, sırayla Hun, Göktürkler ve Uygurları hakimiyetleri altına aldılar.
 • Yayılmacı ve yağmacı bir politika izleyen Cengiz Han, Çin'e yapmış olduğu seferler ile başkent Pekin'i ele geçirdi.
 • Cengiz Han öldüğü zaman (1227) Moğol Devleti'nin sınırları batı Karadeniz kuzeyi ve Türkiye'ye, doğuda ise Büyük Okyanus'a kadar uzanıyordu.
 • Cengiz Han, Harzem Seferi öncesinde kurultayda oğlu Ögeday'ı veliaht seçti. Cengiz Han'ın ölümünden sonra ise Ögeday, büyük han olmuştur. Ancak yönetim bakımından Moğol İmparatorluğu, eski Türk geleneklerine göre oğullar ve torunlar arasında paylaşılmıştır.
 • Moğolların fetih ve istila hareketleri, birçok Türk boyunun batıya doğru göç etmesine neden oldu. Anadolu'daki nüfusun hızlı şekilde artmasını sağlayan bu durum, dolaylı şekilde Anadolu'nun Türkleşmesini sağladı.

Özellikleri Bakımından Moğol İmparatorluğu

mogollar
 • Moğollar, orduyu onlu sisteme göre düzenlediler.
 • Devlet meseleleri kurultayda görüşüldü.
 • Ülke hanedanın ortak malıydı.
 • Darugacı ismi verilen yerel yöneticiler vardı.
 • Posta teşkilatını geliştirdiler.
 • Türk kültüründen etkilendiler.
 • Moğolların, Uygur yazısı ile yazılmış olan Yasaname-i Büzürg ismi verilen kanunları vardı.

Moğol İmparatorluğu Parçalandıktan Sonra Hangi Devletler Kuruldu?

Moğol İmparatorluğu özellikleri nelerdir? Cengiz Han, Moğollar, Moğol Devleti, Altın Orda, Çağatay Hanlığı, İlhanlı, Kubilay Hanlığı hakkında bilgiler! Ögeday sonrasında Mengü, Kubilay ve Küyük Han devletin başına geçti. Çin'in merkezinde Kubilay Han bulunuyordu. Bir süre sonra devlet 4'e ayrıldı. Bu devletler ve özellikleri şöyle:

1. Altın Orda Devleti (1227-1502)

 • Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından Karadeniz'in kuzeyinde Doğu Avrupa ve İdil Irmağı boylarında kuruldu.
 • Başkenti Saray'dır.
 • Moğol İmparatorluğu sonrası ortaya çıkan bu devletin en önemli hükümdarı olan Berke Han Dönemi'nde, İslamiyet kabul edildi.
 • Rus prensliklerini sürekli olarak baskı altında tutan ve onların birleşmesini engelleyen Altın Orda Devleti'nin Timur tarafından yıkılmasıyla beraber Ruslar, büyük bir güç haline geldi.
 • Altın Orda Devleti'nin yıkılmasının ardından Kırım, Kasım, Astarhan, Kazan, Özbek, Sibir hanlıkları ortaya çıktı.

2. İlhanlı Devleti (1256-1336)

 • Cengiz Han'ın torunu Hülagu tarafından İran'da kuruldu.
 • Orta Doğu, İran ve Anadolu'da hakimiyet kurdular.
 • 1258 senesinde Bağdat'ı aldılar. Ardından Abbasi Devleti'ne son verdiler.
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili oldular. 1336 senesine kadar Anadolu'da hakim olmayı sürdürdüler.
 • Moğol İmparatorluğu tarihçisi Cüveyni, Tarih-i Cihan-ı Güşa eserini bu dönemde kaleme aldı.
 • Alamut Kalesi'ni ele geçirerek Batınileri ortadan kaldırdılar.
Moğol İmparatorluğu özellikleri nelerdir? Cengiz Han, Moğol Devleti, Altın Orda, Çağatay Hanlığı, İlhanlı, Kubilay Hanlığı hakkında bilgiler!

3. Çağatay Hanlığı (1227-1369)

 • Cengiz Han'ın torunu Çağatay tarafından Doğu Türkistan'da kuruldu.
 • Türklerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde hüküm sürdükleri için zamanla Türkleştiler.
 • 14. yy'da İslamiyet'i kabul etmeye başladılar.
 • Çağatay Hanlığı, Timur Devleti'nin hakimiyetine girdi ve yıkıldı.

4. Kubilay Hanlığı (1280-1368)

 • Cengiz Han'ın torunu Kubilay tarafından Pekin'de kuruldu.
 • Çin kültürünün etkisinde kaldılar.
 • Türkleşmeyen ve İslamiyet'i benimsemeyen tek Moğol devletidir.
 • En güçlü dönem, Kubilay Han zamanıdır.
 • İtalyan seyyah Marco Polo, yaklaşık 20 sene kadar Kubilay Han'ın hizmetinde çalıştı. Doğu dünyasına gezi düzenleyen ilk seyyah olan Marco Polo'nun yazdığı bilgiler sayesinde Avrupa, Doğu hakkında bilgi edinmiştir.

Mezopotamya Tarihi Hakkında Tüm Bilinmeyenler!

Nov. 29, 2019, 10:11 a.m.