Gazetecilik mesleği hakkında bilinmesi gerekenleri derledik. Mesleği gazetecilik olanların hakları ve sorumlulukları nelerdir bilmek istiyorsanız; yazımızı sonuna kadar incelemelisiniz. İşte gazetecinin hakları, sorumlulukları ve görevleri hakkında tüm bilgiler!

Herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olarak veya bağlı olmadan da serbest şekilde haber yapan, fotoğraflar çeken kişiye gazeteci deniliyor. Gazeteci unvanının kazanılması için, gerekli üniversite eğitiminin tamamlanması şartı bulunuyor. Ayrıca, çeşitli prosedürleri yerine getiren kişiler basın kartlarına sahip olabiliyorlar. Gazetecilik mesleği hakkında önemli bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Türlerine Göre Gazetecilik Mesleği


Gazetecinin hakları ve görevleri hakkında bilgiler paylaştık, gazetecilik mesleği ve bu mesleğin yüklediği sorumlulukları nelerdir?

Serbest Gazetecilik


Herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmadan çalışan gazetecilere, serbest gazeteci denir. Birçok serbest gazeteci, yerel gazeteler ile iletişime geçerek kariyer gelişimlerini sürdürürler. Serbest gazetecilikte cesaret, ikna edebilme kabiliyeti, sabır ve disiplin çok önemlidir. Serbest gazetecilerin ilk başta iş almaları kolay olmayabilir. Bu yüzden korkmamaları ve ısrarcı olmaları gerekir. Serbest gazeteci, aynı anda bir ya da birden fazla gazeteye katkıda bulunabileceği için bir anlamda şanslıdır.

Kadrolu Gazetecilik


Bir gazetenin kadrosunda yer alan, haber yapan veya fotoğraflar çeken, geçimini bu şekilde sürdüren kişilere kadrolu gazeteci denilmektedir. Basın organlarının fotoğraf ihtiyacını karşılayan kişiler de kadrolu gazeteci grubuna dahil edilir.

Mesleği Gazetecilik Olan Kişilerin Hak ve Sorumlulukları


Gazetecinin hakları ve görevleri hakkında bilgiler paylaştık, gazetecilik mesleği ve bu mesleğin yüklediği sorumlulukları nelerdir?

Gazetecilerin Hakları Nelerdir? • Gazeteci, tüm bilgi kaynaklarına serbest olarak ulaşma, halkı ilgilendiren bütün olayları izleme ve araştırma hakkına sahip olan kişilerdir.

 • Gazetecinin herhangi bir gizlilik engeli ile karşılaşması için, bu tarz engel ve sırların kamusal işlerde yasaya, özel kişilerde ise açık ve ikna edici gerçeklere dayandırılması şartı bulunur.

 • Çalıştığı basın ve yayın organıyla yaptığı sözleşmeye karşılıklı olarak uyulmalıdır. Sözleşme sınırları aşılmamalıdır. Gazeteci kişiyle çelişen ya da sözleşmesinde açıkça belirtilmemiş olan öneri, telkin, istek ve talimatlar reddedilebilir.

 • Gazetecinin hakları konusunda bilgiler devam ediyor. Gazeteci kişi, inanmadığı bir görüşü savunmak için ya da mesleki ilkelere aykırı bir işi yapmaya zorlanamaz.

 • Gazeteciler, çalıştığı gazetenin  tüm işleyişinden haberdar edilmelidir. Bu madde de bir gazetecinin hakları arasında sayılıyor.

 • Gazeteciler örgütlenme hakkında sahiptirler. Aynı zamanda onlar, maddi manevi haklarının garanti altına alınması için bireysel sözleşme yapma talebinde bulunabilirler.

 • Bu mesleği sürdüren kişilere, toplumsal rol, yetenek ve emeklerinin karşılığını alacakları şekilde ücret ödemesi yapılmalıdır.

 • Gazeteci kişi, yaptığı bir haberin kaynağını açıklamaya ya da tanıklık etmeye zorlanamaz. Kaynak tarafından açıkça yanıltılmış ise, kaynağını açıklama hakkı bulunmaktadır.


Mesleği Gazetecilik Olanların Sorumlulukları Nelerdir?


meslek

 • Gazeteci olanlar basın özgürlüğünü, halkın doğru habere ulaşması ve bilgi edinmesi için dürüst biçimde kullanır. Bu sebeple, her türlü sansür ve otosansür ile mücadele içerisinde olmalıdır. Halkı da bu yönde bilgilendirmeye devam etmelidir.

 • Bu kişilerin halka karşı sorumluluğu, iş yeri ve kamu otoritelerinden önce gelir.

 • Bilgi ve haberleşme, özgür düşünce, mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir niteliktedir. Gazeteci olanlar, ilettikleri haber ve bilgilerin sorumluluğunu üstlenirler.

 • Gazeteci kişinin mesleki özgürlüğünü ve bu özgürlüğün sınırlarını meslek ilkeleri belirlemektedir.


Mesleği Gazetecilik Olanların Temel Görev ve İlkeleri Nelerdir?


gazetecilik mesleği

 • Gerçeklere ve doğrulara saygı duymak zorundadır.

 • Bilgi ve haber alma, yorumlayabilme ve eleştirme özgürlüğünü savunmalıdır.

 • Başta barış olmak üzere, insan hakları, demokrasi, insanlık değerleri ve farklılara saygılı olmalıdır.

 • Bir gazeteci, kaynağını öğrenemediği bilgi ve haberi yayımlamaz.

 • Temel bilgileri yok edemez, metinler ile bilgileri yok edemez. Yanlış ve yanıltıcı yöntemler kullanamaz.

 • Bilgi, haber, ses, fotoğraf ve görüntü gibi belgeler elde etmek amacıyla yanıltıcı yöntemler tercih edemez.

 • Gazetecinin görevleri hakkında bilgiler devam ediyor. Bir gazeteci, özel yaşamın gizliliği ilkesini ihlal etme hakkına sahip değildir.

 • Yayımlanmış olan haberinde herhangi bir yanlış varsa, bunu düzeltmek gibi bir yükümlülüğe sahiptir.

 • İftira, hakaret, manipülasyon, dedikodu gibi dayanıksız suçlamalardan uzak durur.

 • Bir haberin yayına girmesi karşılığında maddi ve manevi bir avantajı olamaz.

 • Mesleğini halkla ilişkiler veya reklam konularına karıştırmaması gerektiği de gazetecinin görevleri arasında yer alıyor.


Gelecekte Yapay Zekadan Etkilenecek 10 Meslek!