Birinci Yeni olarak da bilinen ve Türk edebiyatında büyük öneme sahip olan Garip akımı nasıl ortaya çıkmıştır? Bu yazıda Garip akımı ile ilgili bilmeniz gereken tüm bilgileri bulabilirsiniz. Garip akımının temsilcileri kimlerdir? Garip akımı şairleri ve özellikleri dahil olmak üzere merak edilen tüm bilgileri derledik. Garip akımı nedir anlatalım.

Garipçiler şeklinde anılan 3 yazar tarafından kurulan bir topluluktur Garip Akımı. Peki, Garip akımı nasıl ortaya çıkmıştır, özellikleri neler? Melih Cevdet Anday, Orhan Veli Kanık ve Oktay Rıfat Horozcu'nun birleşip oluşturduğu Birinci Yeni akımıyla ilgili bilgiler başlıyor!

Garip Akımı Nedir?


Garip akımının temsilcileri kimlerdir? Garip akımı nedir, şairleri, özellikleri neler? Garip akımı nasıl ortaya çıkmıştır?
1941 senesinde Oktay Rıfat Horozcu, Orhan Veli Kanık ve Melih Cevdet Anday'ın oluşturduğu gruba Birinci Yeni, bir diğer ismiyle Garip Akımı deniliyor. Bu 3 önemli isim Garip isminde bir kitap çıkardı. Şiirle ilgili bütün görüş ve düşüncelerini bu eserin ön sözünde açıkça dile getirdiler. Yerleşik şiir anlayışına meydan okumaları, onların Garipçiler olarak anılmasının nedenidir.

Garip Akımı Özellikleri Nelerdir? • Kafiye ve ölçüye karşı çıktılar. Geleneksel şiir anlayışına tepki gösterdiler.

 • Günlük konuşma dilini şiire uyguladılar.

 • Nükteli, esprili ve şaşırtmaya dayalı bir dil, üslup tercih ettiler.

 • Yalınlığı önemseyip, süs ve mecaza karşı çıktılar.

 • Söz sanatlarından, imge ve çağrışımlardan uzak kalmayı tercih ettiler.

 • Duygu ve hayal yerine akıl ve anlamı önemsediler.

 • Halk şiirinden anlatım yönüyle faydalandılar, şiirden resim ve musikiyi çıkardılar.

 • Sürrealizm akımının etkisinde kaldılar, yaşama sevinçlerini fazlasıyla şiire yansıttılar.

 • Günlük yaşamdaki her şey şiire konu olabilir anlayışıyla, sıradan insanları şiirlerine konu ettiler.

 • Garip kitabının en çok yadırganan şiiri ise Kitabe-i Sengi Mezar oldu. (Yazık Oldu Süleyman Efendi'ye)

 • Yahya Kemal, Garipçilerin düşüncelerini, şiirden uzaklaşma olarak gördü.


Garip Akımı Şairleri


Garip akımı nedir açıkladıktan sonra, Garip akımının temsilcileri kimlerdir ve edebi kişilikleri nasıldır anlatalım. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Garip akımı 3 başarılı ismin kurmuş olduğu bir oluşumdur. Bu kişiler; Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu, Orhan Veli Kanık'tır.

Edebi Kişiliği ile Orhan Veli Kimdir? Orhan Veli'nin Garip Akımı Oluşumuna Etkisi Nedir?


Garip akımının temsilcileri kimlerdir? Garip akımı nedir, şairleri, özellikleri neler? Garip akımı nasıl ortaya çıkmıştır?

 • Garip hareketinin kurucusudur.

 • Türk şiirindeki büyük değişimin öncüsü oldu.

 • Uyak, ölçü, edebi sanatlar ve imgeden uzaklaşıp, nesre yaklaşan bir anlatımı seçti.

 • Şiirlerinde tabiat, aşk, deniz, sıradan insanlar, işçi, ölüm, hayat gibi konuları ele aldı.

 • Şairaneliğe karşı çıktı. Hayal ve tasvire şiirlerinde yer vermedi. Duygudan çok akla seslenmeyi tercih etti.

 • Gündelik yaşamı, küçük mutlulukları ve sokaktaki adamı şiirlerinde yansıttı.

 • Kısa, yoğun şiire yöneldi. İğneleyici, alaycı bir dil kullandı.

 • Eserleri; Destan Gibi, Yenisi, Karşı, Garip, Vazgeçemediğim.


Edebi Kişiliği ile Melih Cevdet Anday Kimdir? Melih Cevdet Anday'ın Garip Akımı Oluşumuna Etkisi Nedir?


Garip akımının temsilcileri kimlerdir? Garip akımı nedir, şairleri, özellikleri neler? Garip akımı nasıl ortaya çıkmıştır?

 • Garip hareketinin temsilcilerindendir.

 • Şiirlerinde toplumsal gerçekçiliği işledi.

 • İlk şiirlerinde romantizmden sıyrılarak duygulardan ziyade aklın egemenliğine önem verdi.

 • Şiirlerinde akıl-duygu dengesi ağır basar.

 • Söz oyunlarından arınmış yalın bir dille şiirlerini kaleme aldı.

 • Makale, fıkra, gezi, roman ve şiir gibi çeşitli türlerde eserler ortaya koydu.

 • 100 Temel Eser'de tavsiye edilmiş olan Aylaklar isimli romanında konakta yaşayan soylu kişilerin yozlaşmasını anlatmıştır.

 • Eserleri; Gizli Emir, Aylaklar, Garip, Kaçan Ağaç, Göçebe Denizin Üstünde, Şinanay, Yağmur Altında, İçeridekiler, Raziye, İsa'nın Güncesi, Teknenin Ölümü.


Edebi Kişiliği ile Oktay Rıfat Horozcu Kimdir? Oktay Rıfat Horozcu'nun Garip Akımı Oluşumuna Etkisi Nedir?


oktay rıfat

 • Garip hareketinin temsilcilerindendir.

 • Yaşayıp Ölmek, Güzelleme, Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler adlı eserlerinde Birinci Yeni anlayışına bağlı kaldığı görülür.

 • Orhan Veli öldükten sonra İkinci Yeni ve toplumcu-gerçekçi anlayışa bağlı kaldı.

 • Perçemli Sokak isimli eserinde, Melih Cevdet Anday'ın şiir anlayışında büyük bir değişim olduğu görülmüştür. Sanatçı daha sonra İkinci Yeni şiir anlayışına bağlı olarak eserler üretti.

 • Eserlerinde sosyal konuları ele aldı.

 • İlk başta toplum için sanat anlayışını savundu, sonradan sanat için sanat anlayışına geçti.

 • Günlük konuşmalardan, halk deyişlerinden yararlandı.

 • Eserleri; Garip, Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler, Yaşayıp Ölmek, Garip, Güzelleme, Karga ile Tilki, Çobanıl Şiirler, Bir Kadının Penceresinden, Bir Cigara İçimi, Birtakım İnsanlar, Çil Horoz, Oyun İçinde Oyun, Kadınlar Arasında.


Yedi Meşaleciler Özellikleri, Şiirleri ve Eserleri