Uzun yıllar boyunca pek çok ülkeyi etkisi altına alan Fransız İhtilali nedir? Bu yazıda Fransız İhtilali nedenleri ve sonuçları hakkında tüm bilgileri bulabilirsiniz. Fransız İhtilali nasıl yaşandı, Osmanlı Devletini nasıl etkiledi anlatalım.

Avrupa'da Fransa'nın üstünlüğü 30 Yıl Savaşları ile başladı. Fransa'da 1789 senesinde başlayan ve 1815 senesine kadar devam eden olaylar, sebepleri ve özellikle de sonuçları ile 19. yy boyunca Avrupa'yı ve 20. yy'da da dünyanın birçok yerini siyasal ve toplumsal açıdan etkilemiştir. Fransız İhtilali, pek çok ülkede derin izler bırakmıştır. Bu olaylar inkılap, ihtilal, isyan ve devrim gibi kavramlar ile açıklanmaya çalışılmıştır. İhtilal kelime olarak, mevcut bütünlüğü, uyumu bozmaya ve düzeni çökertmeye yönelik bir anlam ifade etmektedir.

Fransız İhtilali Nedenleri Nedir?


fransız ihtilali nedir nedenleri sonuçları osmanlı devletini nasıl etkiledi nasıl yaşandı

 • Fransa'da krallık yönetiminin baskı yapması

 • 7 Yıl Savaşları'nın ekonomiyi bozması

 • Halkın sosyal tabakalara ayrılmış olması

 • Aydınlanma Çağı'nın başlaması

 • ABD'de kurulan cumhuriyet rejimi

 • Vergilerin yüksekliği

 • Aydınların eleştirileri

 • İngiltere'de meşruti yönetime geçilmesi

 • Kralın ve soyluların lüks ve sorumsuz yaşamı


Fransız İhtilali Nasıl Yaşandı?


fransız ihtilali nedir nedenleri sonuçları osmanlı devletini nasıl etkiledi nasıl yaşandı
Fransız İhtilali nedenleri nedir açıkladıktan sonra, bu ihtilalin sonuçlarından söz edelim:

 • Fransa Kralı 16. Lui, 1789'da ekonomik sorunları görüşmek amacıyla Eta Jenero ismi verilen halk meclisini topladı.

 • Kral, toplantıda yeni vergiler konmasını ve mevcuttaki vergilerin yükseltilmesini talep etti.

 • Bu toplantıda bulunan soylular ise halk temsilcileri ile aynı mecliste bulunmak istemediklerini dile getirdiler. Bunun üzerine halkın temsilcileri, her iki kararı da protesto ettiler ve yeni bir milli meclis oluşturdular. Ancak, kral bu meclisi zorla dağıtmak istedi.

 • Bu gelişmeler karşısında Paris halkı ayaklanma çıkardı.

 • Halk ilk olarak Bastil Hapishanesi'ni bastı ve burada bulunan düşünce suçlularını serbest bıraktı.

 • Kurucu meclis bu gelişmeler karşısında soyluların ve rahiplerin ayrıcalıklarını kaldırdı. Ardından İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi yayımlandı.


Fransız İhtilali ile Yayımlanan İnsan Hakları Bildirgesi'nin Maddeleri Nedir?


fransızihtilali

 • Egemenlik milletindir. Hiçbir kişi ve kuruluşun millet tarafında verilmeyen bir egemenliği kullanmaya hakkı yoktur.

 • Düşünce ve inançların serbest şekilde iletilmesi bireyin en doğal haklarından birisidir.

 • Mülkiyet hakkı, kutsaldır ve dokunulamaz.

 • Herkes, suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılmaktadır.


Fransız İhtilali Sonuçları Nedir?


fransizihtilali

 • İhtilal sonrasında yeni bir anayasa hazırlandı.

 • Kralın yetkileri kısıtlanmış oldu.

 • 16. Lui idam edildi.

 • Fransız İhtilali birçok aşama sonrasında, 1804 senesinde Napolyon Bonapart başa geldikten sonra sona erdi.

 • Bu dönem savaşlarında Fransa yenildi.

 • Mutlak krallıkların yıkılabileceği anlaşıldı.


fransız ihtilali nedir nedenleri sonuçları osmanlı devletini nasıl etkiledi nasıl yaşandı

 • Krallar, vatandaşlara yeni haklar vermek zorunda kaldı.

 • Adalet, eşitlik, demokrasi ve özgürlük gibi kavramlar yayıldı.

 • Tüm vatandaşlar kanunlar önünde eşit sayıldı.

 • Bu ihtilal, Yeni Çağ'ın bitimi ve Yakın Çağ'ın başlangıcı kabul edildi.

 • Millet egemenliği fikri yaygınlaşmış oldu.

 • 1830 ve 1848 ihtilallerine ortam hazırlandı.

 • Demokrasi fikri gelişti.


Fransız İhtilali Osmanlı Devletini Nasıl Etkiledi?


osmanlı

Fransız İhtilali ve Osmanlı'ya etkisi nedir sıralayalım:

 • İmparatorluk özelliğine sahip olan Osmanlı'da, bu ihtilalin yaydığı milliyetçilik akımı sebebiyle azınlık isyanları çıkmaya başladı.

 • Azınlık isyanları sonucunda Osmanlı Devleti parçalandı.

 • Tanzimat ve Islahat fermanları ile meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili rol oynadı.


Osmanlı’da Tımar Sistemi Nedir? Nasıl İşler?