Felsefeye ilgi duyuyorsanız ve okunması çok da zor olmayan kitap arayışındaysanız, felsefi kitap önerileri başlıklı yazımız tam size göre. Antik Yunan’dan günümüze, önemli filozofların keyifle okuyacağınız eserlerini sizler için derledik.

Akademik bir disiplin olarak felsefe; bilgi, varoluş, hakikat gibi olguların doğasına yönelik bir araştırmayı ifade eder. Ancak felsefe yalnızca akademik bir alan değil, günlük hayatımızda başvurabileceğimiz düşünme süreçleri olarak da ele alınabilir. Bu açıdan, felsefi eserlerin sadece bu alanda uzmanlaşan bir kitle tarafından değil, hemen herkesçe anlaşılabilir olanları çok daha büyük öneme sahiptir. Biz de bu yazıda, okumaktan keyif alan herkesin kolayca okuyabileceği önemli felsefe kitaplarını listeledik.

Felsefi Kitap Önerileri Listesinde İlk Sırada Eflatun’un “Devlet”i Var!


felsefi kitap önerileri
Antik Yunan filozofu Platon’un M.Ö. 300’lü yıllarda yazdığı eseri, bugün de son derece önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Toplumdan önce kişisel konulara değinen düşünür; mutluluk, adalet, ahlak gibi konular çerçevesinde önce örnek bir insanı tanımlar. Daha sonra çerçeveyi genişleterek toplum ve devlet kavramlarına uzanır. İdeal devletin nasıl olması gerektiğine ilişkin düşünceler üreten bu yapıt, çağlar boyunca önemini korumuştur.

“Yöntem Üzerine Konuşma” – René Descartes


felsefi kitap önerileri
Aydınlanma düşünürlerinden Descartes, sıklıkla modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilir. Metot Üzerine Konuşma adlı kitabı da düşünce tarihinde köşe taşı olma niteliğini halen korumaktadır. 17. yüzyılda kaleme alınmış eser, aynı zamanda filozofun meşhur “düşünüyorum öyleyse varım” sözünü sarf ettiği noktadır. Mutlaka okunması gereken felsefe kitaplarından biridir.

Felsefi Kitap Önerileri Listesinde, “İyinin ve Kötünün Ötesinde”


friedrich nietzche
Nihilist Alman filozof Friedrich Nietzche’nin, diğer yapıtlarına göre anlaşılması daha kolay olan bu kitabında hemen her şey için “alt insan”ı suçlayışına tanık oluruz. Sürü psikolojisi, milliyetçilik, din ve medeniyet gibi hem bireysel hem de toplumsal konular üzerine düşünmek istiyorsanız, bu kitap size göre!

“Saf Aklın Eleştirisi” – Immanuel Kant


saf aklın eleştirisi
18. yüzyılda yaşamış büyük düşünür, felsefe tarihinde bir dönüm noktası yaratmıştır. Eleştirel felsefe kuramını açıkladığı bu kitapta, insan zihninin gücünü ve sınırlarını ele alır. Doğru bilgiye ulaşmayı sağlayacak düşünce biçimleri ve öncüller üzerine kapsamlıca düşünür. Kendisinden sonraki hemen tüm filozofları etkilemiş olan Kant’ı okuyarak felsefe dünyasında ilerleyişinize devam edebilirsiniz.

“Mutlu Olma Sanatı” – Bertrand Russell


mutlu olma sanatı
20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri olan İngiliz Bertrand Russell, diğer tüm eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de, yalın ve anlaşılır bir dille sizi daha önce düşünmediğiniz biçimde düşünmeye sevk ediyor. Mutlu bir hayat sürmenin nasıl mümkün olabileceğine dair son derece mantıklı ve anlamlı fikirleriyle Russell, hayatınıza artı değer katacak.

Felsefi Kitap Önerileri Arasında Albert Camus’den “Düşüş” de Var!


felsefi kitap önerileri düşüş 2
Nobel ödüllü bu muhteşem romanında Camus, eylemsizlik ve yaratacağı sonuçları tartışıyor. Bireyin özgürlüğü, sorumlulukları gibi konular çerçevesinde toplumun kabullerini ve bunların birey üzerindeki etkisini irdeliyor. Bir roman olduğu için okunması çok daha kolay olan bu kitapla, pek çok olgu üzerine düşünmeye ve onları sorgulamaya başlayabilirsiniz.

Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği – Milan Kundera


varolmanın dayanılmaz hafifliği 2
Felsefe kategorisinde değerlendirebileceğimiz bir başka roman da, Kundera’nın eseri. İnsan ilişkilerine dair derin gözlemlerin yer aldığı eserde, karar vermenin ve özgürlüğün tadını çıkarmanın güçlüğü tartışılıyor. Kader kavramını da sorgulamanıza yol açacak roman, felsefeye giriş biletlerinizden.

Felsefi metinlerin yabancısı olma duygusunda kurtulmanızı sağlamak amacıyla, okunması kolay ve önemli eserlerden bazılarını bu yazıda listeledik. Hangisinden başlarsanız başlayın, şimdiden iyi okumalar!

Mutlaka Okumanız Gereken Türk Edebiyatı Klasik Kitapları