Fecriati edebiyatı sanatçıları kimlerdir, özellikleri ve eserleri nelerdir? Servetifünun'dan daha gelişmiş bir edebiyat hareketi yaratmak amacıyla kurulmuş olan Fecriati, şiiri ve çevirileriyle öne çıktı. Edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Fecriati topluluğuyla ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri burada bulabilirsiniz. Fecriati topluluğu sanat anlayışı nedir, bu topluluk kimlerden oluşur anlatalım.

24 Temmuz 1908 tarihinde ilan edilmiş olan 2. Meşrutiyet'ten sonra ülkede, hareketli ve canlı bir edebiyat dönemine girildi. Edebiyattaki bu canlılık, aslında 2. Meşrutiyet ile özgürlük ortamı içinde her çeşit fikrin serbest olarak tartışılabilir hale gelmiş olmasındandır. Bu yıllarda, edebiyat alanında hevesli İstanbullu gençlerden bir grup, 1909 senesinde Fecriati isimli topluluğu kurmuşlardır. Peki, Fecriati topluluğu kimlerden oluşur?

Fecriati Sanatçıları, Özellikleri ve Eserleri


Fecriati edebiyatı özellikleri, sanatçıları, şiiri hakkında tüm detaylar burada! Fecriati topluluğu sanat anlayışı nedir, kimlerden oluşur?
1909 senesinde kurulan Fecriati topluluğunun amacı, Servetifünun'dan daha gelişmiş bir edebiyat hareketi ortaya koymaktı. Bu edebiyat topluluğunun sanatçıları, Serveti Fünun ve Rübab gibi dergilerde düşüncelerini dile getirdiler. Fecriati, edebiyatımızda bir bildiri ile kurulmuş olan ilk topluluktur.

Fecriati Sanatçıları Kimlerdir?


Fecriati edebiyatı özellikleri, sanatçıları, şiiri hakkında tüm detaylar burada! Fecriati topluluğu sanat anlayışı nedir, kimlerden oluşur?

 • Ahmet Haşim

 • Refik Halit Karay

 • Mehmet Fuat Köprülü

 • Emin Bülent Serdaroğlu

 • Şahabettin Süleyman

 • Hamdullah Suphi Tanrıöver

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 • Faik Ali Ozansoy

 • Celal Sahir Erozan

 • Ali Canip Yöntem


Fecriati Edebiyatı Genel Özellikleri Nelerdir?


Fecriati edebiyatı özellikleri, sanatçıları, şiiri hakkında tüm detaylar burada! Fecriati topluluğu sanat anlayışı nedir, kimlerden oluşur?
Fecriati topluluğu kimlerden oluşur açıkladıktan sonra, bu topluluk sanatçıları hangi görüşleri benimsediler detaylıca anlatalım:

 • Servetifünuncuları eleştirdiler.

 • Sanatın şahsi ve muhterem olduğunu savundular.

 • Fecriati topluluğu sanat anlayışı hakkında şunu da belirtmeliyiz; sanat için sanat ilkesine bağlı kalmayı seçtiler.

 • Batı edebiyatı ile yakın bir ilişki kurdular.

 • Duyuş, düşünüş, bakımından da üslup bakımından da Servetifünun edebiyatının etkisinde kalmışlardır. Edebiyata herhangi bir yenilik getirmediler.

 • Yayın organı olarak Servet-i Fünun'u kullandılar.


fecri ati

 • Türkiye'de ilk defa bir bildiri ile kendilerini topluma tanıtan ilk edebi topluluk oldular.

 • Fecriati'nin ilk başkanı ise Faik Ali'dir.

 • Topluluk üyelerinin birçoğu, zaman içinde Genç Kalemler'e katıldı.

 • Fecriati sanatçıları arasında bulunan Ahmet Haşim, ömrünün sonuna kadar Fecriati hissiyatına bağlı kaldı.

 • Fecriati şiiri, aşk ve tabiat güzellikleri gibi temalar ile yazıldı.

 • Aruz veznini kullandılar, serbest müstezatı daha da geliştirdiler.

 • Sembolizm şiirde hakim olan akımdı.

 • Bireysel özgürlüğü ve çeşitliliği savundular. Kısa bir süre sonra dağıldılar.

 • Milli Edebiyat hareketi başladıktan sonra Fecriati topluluğu erimiş oldu.


Fecriati Sanatçıları Arasında Bulunan ve Bu Topluluğun Temsilcisi Olan Ahmet Haşim'in Edebi Kişiliği


ahmet haşim

 • Fecriati'nin en ünlü sanatçısıdır.

 • Şiirlerini Rübab ve Serveti Fünun isimli dergilerde yayımladı.

 • Fecriati dağıldıktan sonra hiçbir akıma veya edebi topluluğa dahil olmadı.

 • Piyale isimli kitabının ön sözünde, şiir hakkındaki görüşlerini ortaya koydu.

 • Ona göre şiirde anlam kapalı olmalıdır. Şiir, anlamını okuyucunun ruhundan almalıdır. Okur, hayal etme gücünü işletmelidir.

 • Okuyucu, şiire kendi gücü oranında yorum katabilmelidir.

 • Ahmet Haşim'e göre şiir, musiki ile söz arasındadır. Ancak, sözden daha çok musikiye yakındır.

 • Şiirin duyulmak için, nesrin ise anlaşılmak için olduğuna inanır.


ahmet haşim

 • Fecriati edebiyatının en önemli sanatçıları arasında bulunan Ahmet Haşim, sembolizm ve empresyonizmin etkisinde kalmıştır.

 • Şafak, akşam, gül, mehtap, havuz, bülbül gibi manzumlarla çağrışımlı ve istiareli bir dil yaratır.

 • Renk ve akşam şairi olarak akıllarda yer etmiştir.

 • Topluluklardan kaçar, huzur bulacağı hayal ülkesine sığınır. (O Belde)

 • Fıkra, eleştiri ve gezi yazıları bulunmaktadır.

 • Bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır.

 • Genellikle ağır bir dili vardır.

 • En fazla yararlandığı nazım biçimi ise müstezattır.

 • Eserleri; Piyale, Frankfurt Seyahatnamesi, Göl Saatleri, Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan.


Serveti Fünun Edebiyatı Özellikleri ve Sanatçıları