Sanat dünyası pek çok akıma ve sanat çeşidine ev sahipliği yapmakta. Biz ise bu yazımızda empresyonizm sanat akımı nedir bahsedeceğiz. Empresyonizm nedir, ne demektir ve empresyonizm temsilcileri kimlerdir açıklayacağız. Empresyonist ressamlar, yazımızda yer verdiklerimiz arasında. Empresyonizm akımı öncüleri ve daha fazlası yazımızın devamında!

Muhteşem bahçeleri ile ünlü Monet'in sanat anlayışı olan bu akım hakkında okuduklarınız ilginizi çekecek. İzlenimcilik olarak da bilinen empresyonizm sanat akımı nedir? Paris'te ortaya çıkan bu akımın temsilcileri kimlerdir? Kübizm akımı temellerini atmış olan hangi ressam aynı zamanda empresyonist kimliği ile ünlüdür? Hepsi ve daha fazlası bu yazının devamında sizler için yer alıyor.

Empresyonizm Nedir? Ne Demektir?


Empresyonist ressamlar
Empresyonizm sanat akımı 19.yy'da Fransa'da doğmuştur. İsmini "impression" kelimesinden alır. Türkçe karşılığı "izlenimcilik" olan bu sanat akımı önce kendini resim alanında göstermiştir. Ardından diğer sanat türleri olan edebiyat ve müziğe de sirayet etmiştir. Sanatçı karşısındaki nesneyi olduğu gibi değil; zihninde uyandırdığı duygular ile anlatır. Bu aynı zamanda empresyonizmin temelini oluşturmaktadır. Sanatın yalnızca sanat için yapılabileceği düşüncesi temel alınır. Empresyonizm temsilcileri bu düşünceden hareketle, toplumsal olaylardan uzak kalmışlardır. Empresyonizm nedir hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz.

Empresyonist ressamlar
Türkçe karşılığı izlenimcilik olan empresyonist ressamlar, resimlerinin temeline ışığı koyar. Bundan dolayı bu ressamlara "ışık ile resim yapanlar" da denilmektedir. Güneş'in, Dünya'nın temel ışık kaynağı olduğu gibi; empresyonistlerin de temel renk ve ışık kaynağı olmuştur. Kapalı bir anlama sahip olsa bile bu akımın eserleri ile karşı karşıya gelenler, canlı ve sıcak bir tema ile karşılaşacaklardır. Ortaya koyulan eser sanatçının tamamıyla kendi iç dünyasına ait olduğu için, empresyonizmi sonsuz bir özgürlük olarak tanımlayabiliriz. Aynı zamanda sanatçı dünyayı kendi açısından yansıttığı için realizmin karşıtı olarak tanınmıştır.

Empresyonizm Nedir? Ne Demektir? Empresyonizm Akımı Öncüleri


Empresyonizm nedir
Empresyonizm akımının temelleri Paris'te toplanan birkaç genç ressam tarafından atılmıştır. Sonradan çok ünlü olacak bu isimlerin arasında Claude Monet, Camille Pissarro, Cezanne gibi ressamlar vardır. Bu gençler devrin kalıplaşmış, eskimiş, kirlenmiş ve karanlıklaşmış sanat akımını reddetmişlerdir. Tüm bu özelliklerin aksine canlı, parlak ve ışığı esas alıp; doğayı içselleştirerek resim yapmak istediler. Bu kalıplaşmış olandan uzaklaşma, resmin ardından kendisini edebiyatta da gösterdi. Dünya edebiyatında en önemli temsilcileri Arthur Rimbaud ve James Joyce iken; Türk edebiyatında Ahmet Haşim ve Cenap Şahabettin gibi isimlerdir.

Empresyonist Ressamlar Kimlerdir?


empresyonizm sanat akımı, empresyonizm akımı öncüleri
Empresyonizm nedir anlatmaya devam ediyoruz. Resim alanında doğan bir sanat akımı olan Empresyonizm, çok önemli ressamları bünyesinde barındırmıştır. Örnek verecek olursak öncüleri olan Monet, Pissarro ve Cezanne'ye ek Edgar Degas ve Renoir gibi kendisine ve sanatına hayran bırakan isimler bulunuyor.

Empresyonizm nedir
Ayrıca Cezanne bir empresyonist olmasının yanında tablolarında geometrik biçimleri de kullanarak, kübizmin temellerini attı. Manzara ressamı olmayan Renoir ise uzmanlık alanı olan portre ve kadın vücuduna, empresyonizmin muhteşem renk ve çağrışımlarını başarıyla aktarmıştır.

Sürrealizm Sanat Akımı ve Temsilcileri