15. ve 16. yy'da birçok yeni yer, yeni ticaret yolları bulundu. Bu keşif olayları ise Coğrafi Keşifler ismini aldı. Gemicilik alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte bu keşifler de artış gösterdi. Peki, Coğrafi Keşifler Osmanlı Devletini nasıl etkiledi, bu keşiflerin nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Yeni Çağ, İstanbul'un Fethi ile başladı. Fransız İhtilali'ne kadar sürdü. Avrupa tarihçileri ise Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak Coğrafi Keşifleri kabul ettiler. İspanya ve Portekiz krallarının desteği ile gemicilik alanında gelişmeler artmış ve Coğrafi Keşiflerin önü açılmıştır.

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri


Dünyayı daha ileriye taşıyan Coğrafi Keşifler Osmanlı Devletini nasıl etkiledi, nedenleri ve sonuçları nelerdir? İşte tüm detaylar!
İpek ve Baharat yollarının Osmanlı'nın elinde olması, Avrupa devletlerini yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Bilimsel gelişmelerin de etkisi ile yeni pek çok yol ve yer keşfedilmiştir.

Coğrafi Keşifler ve bu keşiflerin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Doğu ülkelerindeki zenginliklerin ele geçirilmek istenmesi

 • Pusulanın geliştirilmesi

 • Cesur gemicilerin ortaya çıkması

 • Açık denizlere dayanıklı olan gemilerin inşa edilmiş olması

 • Coğrafya bilgisinde artış

 • Hristiyanlığı Avrupa dışına yayma düşüncesi

 • İspanya ve Portekiz gibi krallıkların denizcilere destek vermeleri

 • Önemli ticaret yollarının Türklerin elinde olması

 • Avrupalıların Çin ve Hindistan'a doğrudan ulaşabilme umudu


Portekizlilerin Yaptığı Coğrafi Keşifler


Coğrafi Keşifler Osmanlı Devletini nasıl etkiledi, nedenleri ve sonuçları nelerdir?

 • Portekizli kaşifler ilk olarak Azor adalarına, sonrasında da Beyaz Burun ve Yeşil Burun'a ulaştılar.

 • 1487 senesinde Bartolomeu, Afrika'nın güneyini dolaştı. Dönüşte de Güney Burnu'na Fırtınalar Burnu ismini verdi. Portekiz Kralı ise bu ismi Ümit Burnu şeklinde değiştirdi.

 • 1498 senesinde Vasco de Gama, Ümit Burnu'nu geçti ve Hindistan'da bulunan Kaliküt Limanı'na ulaştı. Böylece, Hint Deniz Yolu bulunmuş oldu.

 • 1519 senesinde Macellan, Brezilya kıyılarından Büyük Okyanus'a ulaştı. Ölümünün ardından, Del Kano bu yoldan devam etti ve Ümit Burnu'nu da geçerek İspanya'ya kadar ulaştı. Bunun sonucunda, dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanmış oldu.


İspanyolların Yaptığı Coğrafi Keşifler


Coğrafi Keşifler Osmanlı Devletini nasıl etkiledi, nedenleri ve sonuçları nelerdir?

 • 1492 senesinde Christophe Colomb, Atlas Okyanusu'na açıldı. Bahama adalarına vardı. Ancak buranın Hindistan olduğunu düşündü ve buraya Batı Hint Adaları adını verdi.

 • 1499 senesinde İtalyan denizci Ameriko Vespuci buraya sefer düzenledi. Colomb'un bulmuş olduğu yerin, Hindistan değil, yeni bir kıta olduğunu söylemiştir. Bu kıta da Amerika'dır.

 • Fernando Cortes Meksika'yı keşfetti.


Diğer Coğrafi Keşifler


Coğrafi Keşifler Osmanlı Devletini nasıl etkiledi, nedenleri ve sonuçları nelerdir?

 • 1497 senesinde Kanada ve Hudson kıyıları, Joh Cabot tarafından keşfedildi. (İngilizler)

 • Jacques Cartier, Kuzey Amerika'daki Labrador ve Büyük Göl bölgesini keşfetti. (Fransızlar)


Coğrafi Keşiflerin Sonuçları


cografikesifler
Adeta dünyanın kaderini değiştiren Coğrafi Keşiflerin nedenlerinden söz ettik. Coğrafi Keşifler ve bu keşiflerin sonuçları ise şunlardır:

 • Bilinmeyen yerler bulundu. Keşfedilen yerlerde İspanya, Portekiz gibi ülkeler koloniler kurarak sömürge imparatorlukları oluşturdular.

 • Bu bölgelerden Avrupa'ya bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler getirildi. Bu durum Avrupa ekonomisini güçlendirdi.

 • Ticaret ile uğraşan ve sonuç olarak zenginleşen burjuva sınıfı, şehirlerde imtiyazlı bir konum elde etti. Soyluların topraklarını satın alıp, nüfuzlarını artırdılar.

 • Ticaret yollarının güzergahı değişti. Baharat ve İpek yolu önemini yitirdi.

 • Kölecilik anlayışı yeniden canlanmış oldu.

 • Dünya'nın yuvarlık olduğu anlaşıldığı için kiliseye olan güven azaldı.

 • Hristiyanlık, yeni bölgelere yayıldı.

 • Coğrafi Keşifler, insanlarda merak duygusunu uyandırdı.

 • Keşfedilen yerlerde tütün, kakao, patates gibi bitkiler, tüm dünyaya yayıldı.

 • Amerika'da, çok eski ve köklü uygarlıkların varlığı anlaşıldı. Bunlar; Maya, Aztek ve İnka gibi uygarlıklardır. Ancak, Avrupalıların etkisi ile yok oldular.

 • Avrupa'nın zenginleşmesi ile birlikte bilim ve sanata önem veren mesen sınıfı doğdu.

 • Venedik ve Ceneviz gibi denizlik ile uğraşan küçük devletlerin önemi azaldı.

 • Üç kıtadan ibaret olduğu düşünülen Dünya'da, yeni kıtaların da olduğu ispatlandı.


Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devletine Etkisi


cografikesifler
Coğrafi Keşifler Osmanlı Devletini nasıl etkiledi?

 • Yeni ticaret yollarının bulunması ile birlikte Osmanlı'nın himayesinde olan Baharat ve İpek yolları önemini yitirmeye başladı.

 • Osmanlı Devletinin vergi gelirleri azaldı. Devlet, ticareti canlandırmak maksadıyla kapitülasyonlar vermek zorunda kaldı.

 • Keşfedilen yerlerden Avrupa ülkelerine getirilmiş olan gümüş ve altın gibi madenler, Osmanlı pazarına giriş yaptı. Bu durum, Osmanlı parasının değer kaybetmesine yol açtı. Aynı zamanda, enflasyon artış gösterdi.


Coğrafi Keşifler Sonucunda Osmanlı Devletinin Aldığı Önlemler Nelerdir?


coğrafi keşifler

 • Mısır Seferi'ne çıkıldı.

 • Fransa'ya kapitülasyonlar verilmiş oldu.

 • Hint Deniz Seferi gerçekleştirildi.

 • Süveyş Kanalı ile Don Volga kanalı projelerine başlandı.


Reform Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?