Bu yazımızda sizlere dil felsefesi nedir sorusunu cevaplayacağız. Dil felsefe ilişkisi uzun yıllardır felsefe dünyasının ana konularından biri olarak bilinmekte. Biz de sizlere dil ve felsefe bilimleri ışığında dil felsefesi anlam kuramları temel alınarak bu ilişkiyi anlatacağız.

Felsefe insanlığın başlangıcından beri hayatın bir parçasıdır. Felsefe var olanı eleştirmeyi ve olmayanı sorgulamayı öğütler. Eski Yunan Medeniyeti'nden Osmanlı'ya; İngiltere'den Almanya'ya Dünya'nın her köşesinde hayata dokunan felsefeden izler bulabiliriz. Dil ise felsefeye çok benzer şekilde insanlığın başlangıcından ve toplumların oluşmasından beri bizimle birlikte. İşte bu noktada felsefenin mi dili oluşturduğu yoksa dilin mi felsefeyi ortaya çıkardığı konusunda ciddi tartışmalar var.

Dil Felsefesi Nedir?


dil ve felsefe
Dil felsefesi nedir? Sorusuna kısaca  bir cevap vermek gerekirse. Dilin işlevsel ve niteliksel açıdan dilin gerçeklik ile olan bağlantısını araştırır diyebiliriz. Dilin oluşturduğu anlamın doğasını araştırırken dil felsefesine başvurulur. Dil felsefe ilişkisi çok uzun yıllardır tartışılan bazı sorulara cevap aramaktadır. Dil ve felsefe gibi iki ayrı disiplinin ortak soruları nelerdir cevaplıyoruz. Anlam nedir? Dil doğuştan mıdır? Felsefe ne ile yapılır? Dilin kişiye sağladığı olanaklar nelerdir? gibi bir çok soru yüzlerce yıldır cevap aramaktadır.

dil felsefesi anlam kuramları, dil felsefe ilişkisi
Dil felsefesi nedir sorusuna cevap aramaya devam ediyoruz. Dil ve felsefe birbirinden ayrı iki disiplindir. Ancak geldiğimiz noktada felsefe düşünce; düşünce ise dil ile yapılmaktadır. İç içe geçmiş olan dil ve felsefe doğru şekilde kullanıldığında toplumu anlama açısından kişiye büyük artılar katmaktadır. Dil toplumun kuruluşundan beri insanla birliktedir. Bu açıdan baktığımızda dile sorulan soruların cevapları her zaman için insan düşüncesi ile kısıtlı kalacaktır. Dil felsefesi ise bu durumda dilin sınırlarının ne kadar zorlanabileceğini tartışmaktadır.

Dil Felsefesi Nedir?
Dil felsefesi nedir açıklamaya devam ediyoruz. Bizim bildiğimiz anlamda dil felsefesi 19. yüzyılın sonlarına doğru düşünce alanındaki değişikliklerin ardından meydana gelir. Felsefedeki problemler açısından dilin nasıl bir yerde olduğunun düşünülmeye başlanması dil felsefesinin temellerini atmıştır. Abelard ve Scotus’dan Locke’a, onun ardından Stuard Mill’e yüzyıllar boyu insanlar felsefede dilin yerini aramışlardır. Dil felsefesi nedir sorusuna en sistematik cevabı ise 20. yüzyılın başında Gottlob Frege ve Bertrand Russell tarafından verilmiştir.

Dil Felsefesi Anlam Kuramları Nelerdir?


dil felsefesi anlam kuramları
Dil felsefesi nedir hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz. Dil felsefesini açıklamaya çalışan pek çok farklı kuram bulunmaktadır. Felsefe tarihi boyunca pek çok filozof bu konuda düşüncelerini açıklamış kendi dil felsefesi anlam kuramlarını oluşturmuştur. Bu kuramlardan bazılarını sizler için araştırdık.

Dil Felsefesi Nedir?

  • Fikir kuramı: Anlamın tamamen zihinsel olduğunu söyleyen bu kuram, John Locke ve George Berkeley tarafından temellendirilmiştir.

  • Gerçek-Durumsal kuram: Anlamın mantık açısından incelenmesi gerektiğini söyler. Bu bakımdan anlam doğru yada yanlış olabilir ve anlamlar zihinde birleşerek düşünceyi oluşturur der. Gottlob Frege tarafından temelleri atmıştır.

  • Dil kullanım kuramı: Ludwig Wittgenstein'e göre anlam ve konuşma birbirinin tamamlayıcısıdır. Ayrıca anlam konuşmaya göre değişiklik gösterebilir. Dil felsefesi nedir merak edilen ayrıntıları paylaşmaya devam ediyoruz.


Dil Felsefesi Nedir?

  • Referans kuramı: Anlamın konuşan kişinin zihninde oluştuğu gibi değil, dış dünyadaki duyumsamalar açısından inceler.

  • Doğrulama kuramı: 20. yüzyıl pozitivistleri tarafından temelleri atılmıştır. Bu görüşe göre bir cümlenin anlamı doğrulanabilir olmasına göre belirlenir. Metafizik düşünceleri doğrulanabilir olmaları imkansız olduğu için değersiz görmüşlerdir.


Anarşizm Nedir? Anarşist Felsefe Nedir?