Kimilerine göre din, kimilerine göre felsefe, kimilerine göre de inanış biçimi olarak tanımlanan Budizm Hindistan'da MÖ 500'lerde ortaya çıkmıştır. Budizm nedir? Budist kimlere denir? Bu soruların yanıtlarına yazımız ile ulaşmak mümkün. 

Budizm, yüzlerce yıldır milyonlarca mensuba ulaşmış bir dindir. Kimileri bunun bir din olmadığını bir felsefe ya da inanış biçimi olduğunu savunsa da din olarak kabul etmek de olasıdır. Peki bu budizm nedir?

Budizm Nasıl Bir Dindir?


budizm nedir
Budizm kelimesi, "farkında olan, aydınlanmış" anlamlarına gelen buddha kelimesinden türemiştir ki bu da ünlü Buddha'ya bir gönderi niteliğindedir. Budizm için önemli olan tatminsizliklerin, acıların ve sıkıntıların kaynağına ulaşmaktır ve bunları çözerek buddha yani aydınlanmış olmaktır. Aydınlanma ise genel anlamda gelişmeye ve değişmeye açık olma anlamlarına da gelebilen bir kavramdır. Aydınlanmış olmak; acı, dert, sıkıntı ve tatminsizlikleri bir kenara bırakmış olmaktan geçer. Bu sayede buddha olunabilir ve Siddhartha öğretisine uygun yaşanabilir. Budizm nedir ve nasıl bir inançtır diye merak edenler için özetle bu şekilde anlatılabilecek olsa da daha detaylı bir inanış şeklidir.

Peki aslında detaylı olarak bu budizm nedir? Hindistan'da kurulmuş olan Budizm'in kurucusu Siddhartha olarak kabul edilir. Siddhartha, dünyevi acı ve tatminsizliklerden uzaklaşmak için Budizm'e sığınır ve bu sayede tüm dertlerin, acıların, tatminsizliklerin ve dünyevi sıkıntıların arındırıldığını açıklayarak bu inancın insanı huzura kavuşturduğunu da ekler.

Budizm nedir diye merak edenlerin yanlış bildiği bir bilgi de Budizm'in en çok Hindistan bölgesinde yaygın olduğu düşüncesidir. Oysa ki Uzak Doğu ve Asya tarafında yoğun bir etkiye sahip olan bu din, günümüzde milyonlarca mensuba sahiptir. Bu din aynı zamanda "Dört Yüce Gerçek"e de sahiptir.

budizm nedir

Budizm Nedir Diye Sorulduğunda Merak Edilen Dört Yüce Gerçek • Acı vardır.

 • Acılar nedene sahiptir.

 • Tatminsizlikten kurtulma ve istekler ile arzuları dindirme ile huzura kavuşmak mümkündür.

 • Bunu yapmak ise Sekiz Aşamalı Yüce Yol ile mümkündür.


Sekiz Aşamalı Yüce Yol • Gerçek bilgi (sezgisel olan)

 • Doğru söz

 • Doğru anlayış

 • Doğru davranış

 • Gerçek dikkat

 • Gerçek çaba

 • Gerçek uyanıklık

 • Doğru yaşam biçimi


Budizm nedir diye merak edenlerin bir diğer merak ettiği konu da Sekiz Aşamalı Yüce Yol'dur çünkü bu öğretinin insanı huzura kavuşturduğu kesin şekilde bu din ile kabul edilir.

budizm nedir
Bunları gerçekleştiren insanlar huzura kavuşur ve dünyevi sıkıntılardan kurtularak mutluluğa erişebilir. Hem Budizm'e hem de başka dine mensup olmak mümkündür. Bunu bilenler Budizm nedir diye değil de nasıldır diye merak etmektedir. Herhangi özel bir gereksinim barındırmasa da öğretilerine uyum sağlamak genellikle insanları zorlamaktadır ve Sekiz Aşamalı Yüce Yol öğretisini tamamı ile yerine getirmek çok zor bir hal almaktadır. Budistler kendilerini bu öğretileri yerine getirmeye adarlar ve huzura ulaşmaya çalışırlar. Huzur, mutluluğa giden tek yoldur.

Buddha, drahma ve sangha önemli kabul edilen inanç objeleridir. Buddha öğreticidir, drahma doktrin ve sangha tüm varlıklardır. Bu objeler gerçek ile ilgili olan ve huzura kavuşmada lazım olan yol göstericilerdir. Budizm nedir diye merak edenler bu yazı ile daha detaylı bilgi sahibi olmuş olacaklardır.

Rüyada Kaplan Görmek Ne Anlama Gelir?