Günümüzde oldukça popülerleşmiş bir kavram ve bir düşünce yapısı olarak feminizm nedir, bununla bağlantılı olan feminist ne demektir diye merak edenler için hazırlanmış olan bu yazı ile aynı zamanda maskülizm nedir ve kadın erkek eşitliği nasıl olmalıdır gibi pek çok konuya da değineceğiz. Kadın hakları ile ilgili de konulara değinilen bu yazı, genellikle yanlış anlaşılan feminizmi açıklayarak günlük kullanımdaki hatalarını gösterecek. 

Genellikle erkeklere karşı düşmanlık ve benzeri şekilde anlaşılan bu feminizm kavramı, düşmanlığın aksine eşitlik sağlamaktan geçer. Bir düşünce yapısı olarak feminizm nedir diye merak edenler, yazının devamında buna bağlı pek çok kavramı da öğreneceklerdir. Bu sayede bu düşünce yapısının içeriğinin toplumsal yapıya zararı olup olmadığını da görebilirler. Genel anlamda halk içinde erkek düşmanlığı olarak geçen feminizmin ne olduğunu bu yazı sayesinde öğrenmek mümkün.

Bir Düşünce Yapısı Olarak Feminizm Nedir? Feminist Ne Demektir?


feminizm nedir feminist ne demektir
Latince kökenli "femina" kavramından türemiş olan feminizm, kadının toplum içindeki yerinin iyileştirilmesi amacıyla çıkmış bir düşüncedir. Eşitliği savunan bir düşünce yapısı olarak oldukça tartışılan bir konumdadır. Cinsiyet eşitsizliğine karşı savaşan bir düşünce yapısı olarak feminizm nedir diye merak edenler için verilecek en iyi cevap budur. Temelinde kadın hakları ve özgürlükleri yatar. Daha sonralarda bu düşünce yalnızca kadın hak ve özgürlükleri ile sınırlı kalmayıp insan haklarını da savunan bir düşünce yapısı olarak devam ettirilmiştir. Günümüzde hala pek çok konuda insan hakları ve kadın hakları üzere yapılan tartışmalarda ön planda feministler yer alarak eşitlik istediklerini söyleyerek ezilen tarafı savunurlar. Erkek düşmanlığı olmayan feministler, ataerkil düzenden şikayetçidirler ve bu düzeni devam ettirmek isteyenlerden de doğal olarak şikayetçi olmaktadırlar.

feminizm hakkında
Filozoflar, Aydınlanma Çağı'na kadar giden bir geçmişe sahip bu kavrama dair çok farklı açıklamalar yapmıştır ancak hemen hemen hepsinde anlatılmak istenen ana fikir aynıdır. Kadınların daha fazla özgürlüğe sahip olması ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkması bu ana fikir olarak gösterilebilir. Feminizm nedir diye merak edenler de bu konu ile derinden ilgilenmiş olan Lady Mary Wortley Montagu ve Marquis de Condorcet gibi feminizm savunucularının da düşüncelerine dair daha fazlasını araştırabilir. Bu sayede dönemden döneme gelişen ve özü aynı kalsa da içeriği değişen feminizm düşüncesi daha derinlemesine incelenmiş olur. Adından da anlaşılacağı gibi bu düşünceyi savunanlara feminist adı verilir. Bir düşünce yapısı olarak feminizm nedir diye merak edenler için kısaca yapılacak bir  maskülizm araştırması ile de karşılaştırma sonucu anlamak çok daha kolaydır.

Feminizm genellikle yanlış anlaşılan bir erkek düşmanlığı şeklinde yorumlanır ancak feminizmi savunan erkekler de bulunur. Kadın hakları yalnızca kadınların değil, herkesin derdi olmalıdır. Kadın ve erkek eşitliği her anlamda sağlansın diye çaba gösteren pek çok erkek de bulunur. Bu sebeple feminizm bir erkek düşmanlığı değil aksine ataerkil düzen düşmanıdır.

Feminizmin Yanlış Anlaşılma Sebebi


kadın hakları kadın ve erkek eşitliği
Feminizm genellikle erkek karşıtı bir düşünce olarak anlaşılır çünkü farklı feminizm görüşleri birbirinden ayrılır. Bunlardan biri erkeksiz toplum yaratma fikrine kadar gider ancak feminizmin asıl amacı bu değildir, farklı feminizm görüşlerinden biri bu fikre sahiptir. Tüm bir feminizm düşüncesini ise bu şekilde düşünüp değerlendirmek ve ortadan kaldırmaya çalışmak yanlış olacaktır. Bir düşünce yapısı olarak feminizm nedir diye merak edenler öncelikle ön yargılı olmamalı ve tarafsız şekilde bu düşünce yapısının ana hatlarına göz atmalıdır.

maskülizm ne demektir
Maskülizm ise feminizmin tam tersi olarak ifade edilebilir. Maskülizm ne demektir diye merak edenler için verilebilecek olan en iyi cevap, genel anlamda kadın ve erkeklerin pek çok alanda eşit olmadığını ve cinsiyet ayrımlarının kabul edilmesi gerektiğini savunmalarıdır. Bu da feminizmi reddeden bir söylemdir ve erkekler ile kadınların aynı haklara sahip olmasını genel anlamda engelleyen bir düşünce yapısıdır. Bir düşünce yapısı olarak feminizm nedir diye merak edenler maskülizmi de daha detaylı şekilde inceleyebilir. Bu şekilde feminizmin de haklı ya da haksız söylemlerini görebilirler.

kadın erkek eşitliği
Maskülizm, ataerkil toplumun bu şekilde kalmasını kapsayan söylemler içerir. Tıpkı feminizmde olan erkeksiz toplum fikri gibi pek çok sorunlu düşünceyi de içerir. Bu söylemleri içermeleri maskülizmi de feminizmi de tamamen silmeyi mümkün kılamaz. Bu sebeple ikisi de ayrı şekilde ve beraber de değerlendirilerek haklı ya da haksız yönleri ile ele alınmalıdır.

Dünü, Bugünü Ve Yarınıyla Dünya Kadınlar Günü: Daha Eşit Bir Gelecek İçin Mücadeleye Devam!