Felsefe ile bilimin farklarını ve benzerliklerini öğrenirken aynı zamanda da bilim felsefesine dair bilgilerin kavranacağı bu yazı ile bilim felsefesine bir adım atmak mümkün hale geliyor. Bilim felsefesi nedir diye merak edenler için hazırlanmış yazı ile bilim felsefesine dair pek çok şey öğrenmek oldukça kolay. Bilim felsefesinin konusu ve problemleri ile ilgili de bilgi edinmek mümkündür. Aynı zamanda çok tartışılan bilim ve felsefe ilişkisi ile ilgili de bir ayrım yapmaya yarayan bu yazı, bilim felsefesini merak edenler için bir yol gösterici olacaktır.

Bilim felsefesi pek çok eleştiriye maruz kalan ancak aynı zamanda da çoğu şekilde mantıklı gelen bir konudur. Pek çok düşünür üzerine tartışmış olsa da eleştirenleri de dönem dönem oldukça fazla olmuştur. Bu yazı ile bilim felsefesine giriş yapacağız.

Bilim Felsefesi Nedir?


bilim felsefesi nedir
Felsefenin bir disiplini olarak kabul edilen bilim felsefesi, bilim üzerine düşünmedir. Bu disiplin, bilimin yöntemini, işlevselliğini, değerini sorgulayabilir. Amacı bilim üzerine düşünme gerçekleştirmektir ve her felsefe disiplininde olduğu gibi kesin bir sonuca varıp doğruları ortaya çıkarma amacı taşımaz. Bilim felsefesi nedir diye merak edenler için en basit açıklama bu şekilde yapılabilir. Bilim felsefesinin konusu ve problemleri genel anlamda bilim ve bilimin niteliği, işlevselliği ve benzeri üzerine yapılan düşünmeleri kapsar.

bilim felsefesi nedir
Bilim felsefesi, zaman içinde felsefenin geliştirdiği bir disiplin haline gelmiştir. Felsefenin ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanda söz edilmeyen bir disiplin şekli olarak kabul edilebilir. Bu disiplin aynı zamanda da çeşitli etik problemlerin önünü açmaya yaramıştır ve sorgulamalar hümanizmin de etkileri ile gelişmiştir.

Bilim ve Felsefe Arasındaki İlişki


bilim felsefesi nedir bilim felsefesinin konusu ve problemleri
Bilim ile felsefenin ortak yönleri bulunsa da genel anlamda ikisini birbirinden ayırmak mümkündür. Bilim felsefesi nedir diye merak edenlerin öncelikle bilimi ve felsefeyi genel hatları ile bilmeleri gerekir. Bu da felsefenin ve bilimin ortak olan ve olmayan özelliklerini bilmek ile mümkündür. Bilim ve felsefe ilişkisi, pek çok ortak yönü de zıt yönü de bir arada bulunduran bir karmaşadır özünde.

Bilim ile felsefenin belli farkları mevcuttur. Örneğin bilim kesin sonuçlara varmayı hedeflerken felsefenin böyle bir amacı bulunmaz, felsefede sorgulama önemlidir. Bilim genel anlamda deneyler ve gözlemler yapmaya yöneliktir ancak felsefede deney yapmak mümkün değildir. Bilimde ortaya atılan görüşü kanıtlama çabası vardır ancak felsefede bunu yapmak çoğu zaman mümkün dahi olmaz.

bilim felsefesinin konusu ve problemleri bilim felsefe ilişkisi
Bilim ile felsefe arasında farklar olduğu gibi benzerlikler de mevcuttur. Soruların yönlendirici olması, zihinsel süreçlerin büyük bir öneme sahip olması, eleştirel düşünmenin hakim olması gibi pek çok ortak özellik barındırırlar.

bilim felsefesi nedir
Bilim felsefesi nedir diye merak edenler için bu kıyaslamalardan sonra yapılabilecek en kısa tanım bilim felsefesinin bilimi sorgulayan bir disiplin olduğudur. Bu disiplin özellikle de bilimin ne olduğunu, değerinin ne olduğunu ve yönteminin nasıl işlediğini sorgular.

bilim felsefesi
Bilim felsefesini en basit şekilde böyle tanımlamak mümkündür ancak kendi içinde daha pek çok soru barındırır ve temel sorular ışığında sürekli yeni düşüncelere açık bir disiplindir.

Etik, ahlak, değer gibi pek çok disipline de bağlı olan bu felsefe alt dalı insanlığın zaten sorgulama üzerine kurulu bir düzeni dahi sorgulaması gerektiğini gösteren en iyi örnek olarak gösterilebilir.

Hümanizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Temsilcileri Kimlerdir?