Bauhaus Sanat Akımı, 1850 yılından beri Avrupa’daki kültürel, toplumsal ve ekonomik bir modernleşme stratejisidir. Bu akım, modernleşmenin tasarımla buluşması anlamına gelir. Ülkemizde de, özellikle Cumhuriyet döneminde modernleşme hareketlerine katkı sağladı. Sanayileşme politikaları ve eğitim alanındaki reformlar da, Bauhaus Sanat Akımı’nın etkisiyle daha iyi bir hal aldı.

Bauhaus Mimarlık ve Sanat Okulu'nda Eğitim


Akım, Bauhaus Mimarlık ve Sanat Okulu aracılığıyla yayıldı. Bauhaus; sanat, mimari ve tasarım gibi konularda eğitim veren bir okuldur. 1919 yılında faaliyete girdi. Kurulduğu günden beri; kaliteli mimar ve sanatçıları sayesinde evrensel oldu. Temel tasarım dersinin ilk kez okutulduğu okul burasıdır.Bauhaus Sanat Akımı?

Okulun en önemli kuralı; öğrencilerin, öğretmenleri dahil olmak üzere kimseyi taklit etmemeleri gerektiğidir. Kuraldaki amaç, öğrencilerin özgün olmalarını ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır. Bauhaus Sanat Akımı sanatçıyı, toplumun sosyal konularına yönlendirerek, onlara bakış açısı ve belirli sorumluluklar kazandırmayı da hedefledi.

Okulun kurucusu Henry Van de Velde’dir. O sadece Bauhaus Mimarlık ve Sanat Okulu’nun değil, modernizmin de kurucusudur. 1919’da Walter Groius yönetiminde olan okul, 1933’de Nazi rejiminden dolayı kapatıldı.


Bauhaus Sanat Akımı Neleri Etkiledi?


Bauhaus Sanat Akımı en çok mimari alanda etkili oldu. Şehir planlaması ve endüstriyel tasarımlar da akımın etkisinde kaldı. Aslında sanatın bütün dalları Bauhaus’tan etkilendi. Okul, vazo tasarımları, çocuk mobilyalarının tasarımları ve fotoğrafçılık gibi konularda da eğitimler verdi. Teknolojik gelişimlere önem veren akım, sanat ve zanaat ikilemini ortadan kaldırma hedefindeydi. Sanayi Devrimi birçok alanı etkilediği gibi sanatı da etkilemişti. Bauhaus Sanat Akımı da, bundan nasibini almıştı. Okul, plastik ve mimari başta olmak üzere; bütün alanlarda yenilik yoluna gidildi. Sanayi çağına uygun olan tasarımlar üretildi ve toplumun yararı ön planda tutuldu. Estetik kaygısı güdülmeden hareket edildi.

Birinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Bauhaus’ta Neler Oldu?


Bauhaus’un amacı, yenilikleri barındıran bir mimarlık ve sanat okulu yaratmaktı. Savaştan sonra, okul yönetimine göre; yeni bir tarz ve stilde ilerlemek gerekiyordu. Kombine, kalıcı, fonksiyonel ve uygun fiyatlı ürünler yaratmayı hedeflediler. Sanatı, zanaatı, mimarlığı, heykeltıraşlığı ve ressamlığı da birleştirip köklü tasarımlar üretmeye başladılar.

 

Gelmiş Geçmiş En Sıra Dışı Ressam: Van Gogh