İnsanlık, tarih boyu gökyüzüne tapmıştır. Gökyüzüne tapmamış olanlar da, gökyüzünde bir yaratıcının yaşadığına inanmışlar. Bu inanç doğrultusunda çeşitli gelenekler ortaya çıkmıştır. Gökyüzüne olan merakın bir meyvesi olan Babil Kulesi hakkında tüm bilinmeyenler bu yazıda sizlerle olacak! Babil Kulesi nerede ve neden yapılmıştır kısaca bu yazıdan öğrenebileceksiniz. Bütün bunların yanında, Babil Kulesi Tevrat kitabında nasıl anlatılıyor ve bu anlatış geçmişimize nasıl ışık tutuyor? sorusunun cevabını iyice anlayacaksınız. 

Yıllar önce inşa edilen bu kule insanların gökyüzüne olan meraklarının kanıtı niteliğindedir. Halen bazı kısımları açıklanamayan kule Sümerler döneminde inşa edilmiştir. Dünyanın yedi harikasından biri olan bu yapı 90 metre genişlikte ve 90 metre yüksekliğe sahiptir. Dönemin şartlarına göre bu yapı devasa bir büyüklüğe sahiptir. Bu özelliği nedeniyle hem yapıldığı dönemde hem de günümüzde herkesin merak konusu haline gelmiştir.

Babil Kulesi neden yapılmıştır kısaca

Babil Kulesi Nerede?


kuleler hakkında bilgiler
Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu kule Sümerler döneminde inşa edilmiştir. Sümerler, Mezopotamya'da yaşamış medeniyetlerden biridir. Dolayısıyla Babil Kulesi de Mezopotamya sınırları içerisindedir.

Spesifik bir konum verecek olursak bu eşsiz yapı Güney Irak sınırları içerisinde inşa edilmiştir. Günümüzde hiçbir kalıntısı olmayan bu yapı ihtişamıyla herkesi kendine hayran bırakmıştır.

babil kulesi tanrı
Ziggurat şeklinde inşa edilmiş olan bu yapıyı Büyük İskender yeniden inşa ettirmek istemişse de bu isteği gerçekleşememiştir. Bu tarihi kulenin tadilatı sırasında birçok çalışan sıtma hastalığına yakalanmıştır ve bu yüzden binanın tadilatından vazgeçilmiştir.

Tevrat'ta Geçen Bu Kule Neden İnşa Edildi?


Babil Kulesi Hakkında Tüm Bilinmeyenler
Bu eşsiz yapının neden yapıldığını kısaca anlatarak devam ediyoruz. Sümerler gökyüzüne tapan bir medeniyetti. Bu medeniyet de dünya üzerindeki çoğu uygarlık gibi Tanrının gökyüzünde yaşadığına inanıyordu.

Sümerler için Tanrıya ulaşmak temel amaçlardan biriydi. Tanrıyı görebilmek amacıyla devasa büyüklükteki Babil Kulesini inşa ettiler. Kısacası; Babil Kulesi Sümerlerin o dönem inandığı Tanrı Madruk'a ulaşabilmeleri için inşa edilmiştir.

babil kulesi taklidi
Sümerler, bu binayı inşa ederken Tanrı Madruk'un bu kuleye gelmesini ümit etmiş etmişlerdir. Ancak onların bu çabasından dini kitaplarda pek hoş bahsedilmez. Babil Kulesi, Nuh peygamberin torunları tarafından inşa edildiği için; bu kule hakkında Tevrat kitabında birçok bilgi verilmiştir.

Babil Kulesi Dini Kitaplarda Nasıl Anlatılıyor?


Babil Kulesi neden yapılmıştır kısaca
Babil Kulesi tevrat başta olmak üzere birçok farklı kitapta, birçok farklı rivayetle anlatılmıştır. Bu rivayetlerin hepsi konuyu farklı yönlerden ele almış olsa da birleştikleri ortak nokta Babil Kulesinin yapılışının neye sebep olduğudur.

ilginç kuleler
İncil ve Tevrat'ta, bu eşsiz kule yapıldıktan sonra insanların konuştukları dilin, ortak bir dil olmaktan çıkarılıp farklı dillerin yaratıldığı iddia edilir. Bunun nedeni ise İncil ve Tevrat'ta ki ayetlerde anlatılır.

babel kulesi
Tanrının, inşa edilmiş olan Babil Kulesini gördükten sonra insanlığa sinirlendiği iddia edilir. İnsanların aynı dili konuşarak bu binayı inşa etmesinin ileride anlaşarak daha büyük işler yapacaklarının garantisidir diye düşünmüştür. Bu nedenle Babil Kulesinin inşaatından sonra insanların dillerinin ayrılmasına karar vermiştir.

Kore Savaşı Hakkında Tüm Bilinmeyenler