Astronominin Maddeyle Olan İlişkisi. Madde, hacmi ve kütlesi olan taneciklerdir. En küçük yapı birimi atomdur. Fakat proton, elektron, kuark gibi atomdan daha küçük parçacıklar da vardır. Madde Büyük Patlama’dan itibaren evrenin çeşitli bölgelerine çeşitli türlerde yayılmıştır. Dokunabildiğimiz, görebildiğimiz kısaca 5 duyu organımızla algılayabileceğimiz her şey maddedir. Etrafımızda böyle yaygın olmasına rağmen gözlemlenebilir madde sonsuz evrenimizin sadece %4’ünü oluşturur. Geriye kalan evren ise %22 oranında karanlık madde ve % 74 oranında karanlık enerjiden oluşur. Bilim insanları henüz karanlık madde ve karanlık enerji hakkında pek bir bilgiye ulaşamamışlardır. Sadece var oldukları bilinmektedir. Bunun yanında maddeye ilişkin bilimsel araştırmalar çok büyük bir hızda devam etmektedir.

Astronomi Nedir, Neyi Araştırır?


Maddenin diğer maddelerle etkileşimi, değişimi, hareketini ve evrene yayılışını inceleyen bilime astronomi denir. Genel olarak gök cisimlerini araştıran bu bilim en eski bilimlerdendir. İlk çağlardan beri insanlar geceleri parlayan gök cisimlerine karşı ilgi duymuşlardır. Böylece çeşitli mitler oluşturmuşlardır.

Astronominin Maddeyle Olan İlişkisi 1


Astronomi Neden Madde Hakkında Bilgilere İhtiyaç Duyar?


Madde hakkında bilgi sahibi olunması, astronominin gelişmesine yardımcı en büyük etkenlerdendir. Çünkü maddenin hareketi, evrimi, hızı gibi konularda araştırılıp elde edilen fizik kanunları, astronominin kara delik gibi çok karmaşık konuları anlayabilmesini sağlar.

Astronominin Maddeyle Olan İlişkisi Örneği


Astronomide ışık hızı kavramı çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü bilinen en hızlı varlık ışıktır ve çoğu bilim insanı hiçbir şeyin ışıktan daha hızlı gidemeyeceğini savunur.

Astronominin Maddeyle Olan İlişkisi 6

1987 yılında SN1987A süpernova patlaması gözlemlenmiştir. Bu patlamanın ışıkları Dünya’ya ulaşmadan yani henüz gözlemlenmeden 3 saat önce patlamaya ait nötrinolar, detektörler tarafından yakalanmıştır. Bilim dünyasında çok büyük bir yankı uyandıran bu olay, nötrinoların ışıktan daha hızlı olduğunun sanılmasına neden olmuştur. Bazı bilim insanları bunu, bildiğimiz çoğu kuramın yanlış olduğunu kanıtlayan bir olay olarak görmüştür.

Fakat daha sonra nötrinoların süpernova patlaması yaşanmadan önce salınıma uğradıkları anlaşılmıştır. Böylece bilim dünyasını alt üst edebilecek bir yanlış anlaşılma giderilmiştir. Bu örnekte astronominin madde ile ilişkisini göz ardı etmek mümkün değildir. Nötrinolar ışık hızına yakın hızda ilerleyen maddelerdir ve diğer maddelere çok nadir temas ederler.

Yani başka maddelerin içinden geçebilirler. Nötrinolar hakkında önceden bilgi sahibi olunması 1987’deki süpernova olayının çözülmesinde çok büyük bir rol oynamıştır.

Astronomi Hangi Gök Cisimlerini İnceler?


Instagram Hesabımızı Takip Edin: @Sosyorol