Astroloji ve Büyü benzerlikleri nelerdir? Astroloji, gökyüzündeki yıldız kümelerinin, gezegenlerin, güneş ve ayın insanların kararlarını, kişiliklerini, karakterlerini etkilediğini ve hatta belirlediğini söyleyen bir alandır. Astrolojiye günümüzde inananlar olduğu kadar inanmayanlar da çoktur. Astrolojinin doğruluğu bilim çevrelerinde tartışma konusu olsa da bilim insanlarınca astroloji gerçek bir bilim olarak görülmez. Astroloji ve büyü hakkında bilgiler veriyoruz.

Büyü de astroloji gibi gerçekliği tartışmalı olan bir diğer alandır. Özellikle ülkemizde büyünün varlığına ve gerçekliğine inanan büyük bir kesim olsa da bunların doğru olmadığına, insanın aklının bir tür oyunu olduğuna ve hayal ürünü olduğuna inanan hatırı sayılır bir kesim bulunmaktadır.

astroloji ve büyü 2

Astroloji ve Büyünün İslam'daki Yeri


İslam dininde gelecekten haber veren, geleceği tahmin eden her türlü uygulama, alan ve çalışma yasaklanmış ve lanetlenmiştir. İslam dinine göre bu tür çalışmaları yapanlar Allah'a şirk koşmuş sayılır. İslam'da açıkça lanetlenmiş ve yasaklanmış birkaç günahtan biri olan büyü yapmak, öğrenmek ve öğretmek şirk sayıldığı için en büyük günahlardandır.

Bu sebeplerle astroloji de büyü gibi gelecekten haber verdiği, gelecek tahmini yaptığı için dinen ilgi duyulması ve icra edilmesi yasaklanmıştır. Astroloji, din alanında, büyü ile aynı tutulmasa da benzerliklerinden ötürü uygulanması ve ilgilenilmesi hoş karşılanmayan bir alandır.

Astroloji ve Büyü Benzerlikleri


Astroloji her ne kadar görebildiğimiz gök cisimlerinin hayatımız ve kararlarımız üzerindeki etkilerini inceleyen bir alan olsa da, büyü ile arasında bazı benzerlikler vardır. Büyü, doğaüstü varlıkları kullanarak başkalarının veya kendinin hayatına müdahale etmek olarak tanımlanabilir. Bu açıdan büyü astrolojiden farklıdır.

Büyü yapan kimseler, doğaüstü varlıkları kullanarak kişinin geçmişi, geleceği ve içinde bulunduğu sıkıntılar hakkında yorumlar yapıp bilgi verebilir. Bu alanda astroloji ile benzeşen büyünün astrolojiden tek farkı ise aracı olarak yıldızları, gezegenleri, güneş ve ayı değil de metafizik varlıkları kullanmasıdır. Astrologlarla büyücülerin kullandıkları aracı haricinde bu konuda bazı ortak noktaları vardır.

Her ne kadar dinen ve bazı durumlarda şekil olarak da benzer olsa da astroloji de büyü de henüz gerçekliği kanıtlanamamış olaylardır. Birbirleriyle kişinin hayatı hakkında tahminlerde bulunmak ve kişiyi yönlendirmek dışında pek bir ortak yanları olmasa da ikisi de tamamen kişinin onlara inandığı kadar gerçek ve alakalıdır.

Oğlak Burcunun Astrolojideki Yeri


Instagram hesabımızı takip edin: @sosyorol