Uzun zamandır 'kural tanımaz' olarak bilenen anarşistler ve benimsedikleri anarşizm ile ilgili yanlış bilinenlerin doğrusu bu yazı ile "Anarşizm nedir?" diye soranların merakını giderecek. Anarşist felsefe nedir, anarşizmin toplumda nasıl etkileri vardır ve amaçları nelerdir inceleyerek göreceğiz. 

Yıllardır kuralsızlığı savundukları ve düzeni bozup toplumu yönetimden ayırmayı hedefledikleri düşünülen anarşistler bu amaçlara sahip kuralsızlık savunucuları değildir. Anarşizm bir toplum düzeni istemiyle yola çıkar ve bu düzen içinde devlet olmasına karşıdır. Daha detaylı şekilde merak edenler için "Anarşizm nedir?" ve "Anarşist felsefe nedir?" sorularının cevaplarını bu yazı ile öğrenmek mümkün.

Anarşizm Nedir? Anarşist Felsefe Nedir?


anarşizm nedir anarşist felsefe nedir
"Anarşizm nedir?" diye sorulacak olursa kelime anlamı yönetimin ya da yöneticinin olmamasıdır. Bir toplum düzeni istencinden meydana gelir ve özgürlüğü savunur. Devleti istemez ve bunun için belli sebeplere sahiptir. İnsanın bireysel özgürlüğünün kısıtlanması, adalet yoksunluğu, bireylerin haklarının çiğnenmesi, kişilerin devlet tarafından kullanılıyor ve sömürülüyor oluşu ile anarşizm devleti kötü olarak değerlendirir. Bu kötülükten kurtulmak ile daha adaletli, düzenli ve özgür bir düzene erişilebileceğini savunur.

Anarşizme göre insanlar devlet tarafından sürekli kullanılmaktadır ve sömürülmektedir. Bireyler harcama yapmaya üstü kapalı şekilde zorlanır ve bu sayede devlet kazanmaya devam eder. Toplumdaki bireyler arasındaki eşitsizlik artar ve varlıklı bireyler bu eşitsizliği destekler. Anarşizm bu noktada devreye girer ve eşitliği savunarak devletin eşitsizliğe olan desteğini ortadan kaldırmayı hedefler.

Sorun yaratmak değil sorunları gidermek amacında olan anarşi, çoğunluk tarafından yanlış anlaşılsa da aslında eşitlik ve özgürlüğü savunan bir ideolojidir. Devlet ortadan kalkarsa bireylerin özgür olacağı düşüncesi ile hareket edip düzenin korunacağı düşüncesi ile yola çıksa da eleştiriler anarşizm ile toplumun düzenden tamamen kopacağı yönündedir. Genellikle olumsuz eleştirilere maruz kaldığı ve büyük çoğunluklar tarafından kabul edilmediği için kötü niyetli ve düzen bozucu bir ideoloji olarak hafızalarda yer alır. bu nedenle "Anarşizm nedir?" sorusunun yanıtı genellikle olumsuz ve taraflı şekilde olur.

Devlet denilen kötü özlü oluşumun insanları doyumdan uzaklaştırmaya çalıştığını öne süren anarşizm, insanın özündeki iyilik ile devlet olmadan da toplumun düzeninin korunacağını öne sürer. İnsan temel ihtiyaçlarını karşılayarak düzen içinde devlet olmadan daha özgür olabilir. Adaletin sağlanması için devletin ortadan kalkması gerekmektedir. Bu görüşler sonrası zamanla anarşizm çeşitli farklı kollara ayrılarak radikal ve ılımlı uçlar geliştirir. Peki ılımlı ve radikal uçları ile anarşizm nedir?

Bireyci, kolektivist, karşılıkçı ve komünist anarşizm uçları vardır. Bireyci anarşizmin ana düşüncesi bireylerin devlete karşı değil diğer bireylere karşı sorumlu oluşudur. Bu sayede düzen ve mutluluk sağlanır. Kolektivist anarşizmin temelinde devrim yatar ve devrim ile gelişmeye açık bir toplum oluşabilir. Toplumcu yapısı ile dayanışmayı da destekler. Karşılıkçı anarşizmin temelinde gönüllü ilişkiler ve anlaşmalar yatar. Komünist anarşizmin ana fikri ise paylaşım ve işbirliğidir. Bu görüşe göre toplum ancak paylaşma ile ve işbirliği sayesinde gelişip düzeni koruyacaktır.

Sosyoloji Nedir? Sosyolog Kimdir?